Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Jeppson75

Räknings loop som inte räknar...

Rekommendera Poster

Förslagsvis gör du spårutskrifter på intPlayerNR och intGoalPlayer

 

....
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] objRS.EOF 
intGoalPlayer = int(objRS([GRÅ]"GoalPlayer"[/GRÅ]))
intGoalAssPlayer1 = int(objRS([GRÅ]"GoalAssPlayer1"[/GRÅ]))
intGoalAssPlayer2 = int(objRS([GRÅ]"GoalAssPlayer2"[/GRÅ]))
[b]Response[/b].Write([GRÅ]"intPlayerNR="[/GRÅ]&intPlayerNR&[GRÅ]", intGoalPlayer="[/GRÅ]&intGoalPlayer)
...

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

[inlägget ändrat 2005-05-27 22:40:24 av OZn]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det gav följande resultat:

[log]intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=28intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=12intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=25intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=23intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=13intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=7intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=16intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=27intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=25intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=25intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=19intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=15intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=8intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=6intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=6intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=2intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=22intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=6intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=25intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=24intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=15intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=22intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=24intPlayerNR=12,

intGoalPlayer=10[/log]

 

/Jeppson75

[inlägget ändrat 2005-05-27 22:56:39 av Jeppson75]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hmm, innerloopen verkar bara köras en gång (för spelare nr 12)... Är det den första spelaren i databasen? Är det din exakta kod?

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Japp, det är den första spelaren i databasen...

 

Jag lägger in den kompletta koden igen:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Connect.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../../DB/A-Lag.mdb"[/GRÅ])&[GRÅ]";"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])

PlayerNR = [GRÅ]"SELECT PlayerNr FROM player"[/GRÅ]
RecSet.Open PlayerNR, Connect

Addera = [GRÅ]"SELECT GoalPlayer, GoalAssPlayer1, GoalAssPlayer2 FROM game_events WHERE GoalTeam = 'Bäcken HC'"[/GRÅ]
objRS.Open Addera, Connect 

[color="#0000ff"]Dim[/color] intPlayerNR
[color="#0000ff"]Dim[/color] intGoalPlayer
[color="#0000ff"]Dim[/color] intGoalAssPlayer1, intGoalAssPlayer2
[color="#0000ff"]Dim[/color] temp_goal, temp_ass

[color="#006400"]'Kontrollera aktuell spelare (PlayerNr) gjort mål[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] RecSet.EOF 

intPlayerNR = int(RecSet([GRÅ]"PlayerNR"[/GRÅ]))

temp_goal = 0
temp_ass = 0

[color="#006400"]'objRS.MoveFirst[/color]

[color="#006400"]'Loopa igenom hela tabellen för game_events[/color]
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] objRS.EOF 
intGoalPlayer = int(objRS([GRÅ]"GoalPlayer"[/GRÅ]))
intGoalAssPlayer1 = int(objRS([GRÅ]"GoalAssPlayer1"[/GRÅ]))
intGoalAssPlayer2 = int(objRS([GRÅ]"GoalAssPlayer2"[/GRÅ]))
[b]Response[/b].Write([GRÅ]"intPlayerNR="[/GRÅ]&intPlayerNR&[GRÅ]", intGoalPlayer="[/GRÅ]&intGoalPlayer)


[color="#006400"]'Kontrollera gjorda mål[/color]
[color="#0000ff"]If[/color] intPlayerNR = intGoalPlayer [color="#0000ff"]Then[/color]
temp_goal = temp_goal + 1
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#006400"]'Kontrollera gjora ass[/color]
[color="#0000ff"]If[/color] intPlayerNR = intGoalAssPlayer1 OR intPlayerNR = intGoalAssPlayer2 [color="#0000ff"]Then[/color]
temp_ass = temp_ass + 1
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

objRS.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[color="#006400"]'Response.write intPlayerNR & [GRÅ]" "[/GRÅ] & intGoalPlayer & [GRÅ]"<br>"[/GRÅ][/color]
[color="#006400"]'Response.Write intPlayerNR & [GRÅ]" "[/GRÅ] & temp_goal & [GRÅ]" "[/GRÅ] & temp_ass & [GRÅ]"<br>"[/GRÅ][/color]

[color="#006400"]'Uppdatera cellen för mål i player-tabellen[/color]
[color="#006400"]'UPDATE player SET Goal = temp_goal WHERE intPlayerNR = intGoalPlayer[/color]
[color="#006400"]'Uppdatera cellen för assist i player-tabellen[/color]
[color="#006400"]'UPDATE player SET Assist = temp_ass WHERE intPlayerNR = intGoalAssPlayer1[/color]

RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]

Connect.Close
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#006400"]'Set objRS = nothing[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

/Jeppson75

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Varför är 'objRS.MoveFirst bortkommenterad?

Pekaren måste ställas tillbaka till första posten för att innerloopen ska kunna köras igen...

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ok, Då blev resultatet detta:

[log]intPlayerNR=12, intGoalPlayer=28intPlayerNR=12, intGoalPlayer=12intPlayerNR=12, intGoalPlayer=25intPlayerNR=12, intGoalPlayer=23intPlayerNR=12, intGoalPlayer=13intPlayerNR=12, intGoalPlayer=7intPlayerNR=12, intGoalPlayer=16intPlayerNR=12, intGoalPlayer=27intPlayerNR=12, intGoalPlayer=25intPlayerNR=12, intGoalPlayer=25intPlayerNR=12, intGoalPlayer=19intPlayerNR=12, intGoalPlayer=15intPlayerNR=12, intGoalPlayer=8intPlayerNR=12, intGoalPlayer=6intPlayerNR=12, intGoalPlayer=6intPlayerNR=12, intGoalPlayer=2intPlayerNR=12, intGoalPlayer=22intPlayerNR=12, intGoalPlayer=6intPlayerNR=12, intGoalPlayer=25intPlayerNR=12, intGoalPlayer=24intPlayerNR=12, intGoalPlayer=15intPlayerNR=12, intGoalPlayer=22intPlayerNR=12, intGoalPlayer=24intPlayerNR=12, intGoalPlayer=10intPlayerNR=12, intGoalPlayer=10intPlayerNR=24, intGoalPlayer=28intPlayerNR=24, intGoalPlayer=12intPlayerNR=24, intGoalPlayer=25intPlayerNR=24, intGoalPlayer=23intPlayerNR=24, intGoalPlayer=13intPlayerNR=24, intGoalPlayer=7intPlayerNR=24, intGoalPlayer=16intPlayerNR=24, intGoalPlayer=27intPlayerNR=24, intGoalPlayer=25intPlayerNR=24, intGoalPlayer=25intPlayerNR=24, intGoalPlayer=19intPlayerNR=24, intGoalPlayer=15intPlayerNR=24, intGoalPlayer=8intPlayerNR=24, intGoalPlayer=6intPlayerNR=24, intGoalPlayer=6intPlayerNR=24, intGoalPlayer=2intPlayerNR=24, intGoalPlayer=22intPlayerNR=24, intGoalPlayer=6intPlayerNR=24, intGoalPlayer=25intPlayerNR=24, intGoalPlayer=24intPlayerNR=24, intGoalPlayer=15intPlayerNR=24, intGoalPlayer=22intPlayerNR=24, intGoalPlayer=24intPlayerNR=24, intGoalPlayer=10intPlayerNR=24, intGoalPlayer=10intPlayerNR=17, intGoalPlayer=28intPlayerNR=17, intGoalPlayer=12intPlayerNR=17, intGoalPlayer=25intPlayerNR=17, intGoalPlayer=23intPlayerNR=17, intGoalPlayer=13intPlayerNR=17, intGoalPlayer=7intPlayerNR=17, intGoalPlayer=16intPlayerNR=17, intGoalPlayer=27intPlayerNR=17, intGoalPlayer=25intPlayerNR=17, intGoalPlayer=25intPlayerNR=17, intGoalPlayer=19intPlayerNR=17, intGoalPlayer=15intPlayerNR=17, intGoalPlayer=8intPlayerNR=17, intGoalPlayer=6intPlayerNR=17, intGoalPlayer=6intPlayerNR=17, intGoalPlayer=2intPlayerNR=17, intGoalPlayer=22intPlayerNR=17, intGoalPlayer=6intPlayerNR=17, intGoalPlayer=25intPlayerNR=17, intGoalPlayer=24intPlayerNR=17, intGoalPlayer=15intPlayerNR=17, intGoalPlayer=22intPlayerNR=17, intGoalPlayer=24intPlayerNR=17, intGoalPlayer=10intPlayerNR=17, intGoalPlayer=10intPlayerNR=23, intGoalPlayer=28intPlayerNR=23, intGoalPlayer=12intPlayerNR=23, intGoalPlayer=25intPlayerNR=23, intGoalPlayer=23intPlayerNR=23, intGoalPlayer=13intPlayerNR=23, intGoalPlayer=7intPlayerNR=23, intGoalPlayer=16intPlayerNR=23, intGoalPlayer=27intPlayerNR=23, intGoalPlayer=25intPlayerNR=23, intGoalPlayer=25intPlayerNR=23, intGoalPlayer=19intPlayerNR=23, intGoalPlayer=15intPlayerNR=23, intGoalPlayer=8intPlayerNR=23, intGoalPlayer=6intPlayerNR=23, intGoalPlayer=6intPlayerNR=23, intGoalPlayer=2intPlayerNR=23, intGoalPlayer=22intPlayerNR=23, intGoalPlayer=6intPlayerNR=23, intGoalPlayer=25intPlayerNR=23, intGoalPlayer=24intPlayerNR=23, intGoalPlayer=15intPlayerNR=23, intGoalPlayer=22intPlayerNR=23, intGoalPlayer=24intPlayerNR=23, intGoalPlayer=10intPlayerNR=23, intGoalPlayer=10intPlayerNR=7, intGoalPlayer=28intPlayerNR=7, intGoalPlayer=12intPlayerNR=7, intGoalPlayer=25intPlayerNR=7, intGoalPlayer=23intPlayerNR=7, intGoalPlayer=13intPlayerNR=7, intGoalPlayer=7intPlayerNR=7, intGoalPlayer=16intPlayerNR=7, intGoalPlayer=27intPlayerNR=7, intGoalPlayer=25intPlayerNR=7, intGoalPlayer=25intPlayerNR=7, intGoalPlayer=19intPlayerNR=7, intGoalPlayer=15intPlayerNR=7, intGoalPlayer=8intPlayerNR=7, intGoalPlayer=6intPlayerNR=7, intGoalPlayer=6intPlayerNR=7, intGoalPlayer=2intPlayerNR=7, intGoalPlayer=22intPlayerNR=7, intGoalPlayer=6intPlayerNR=7, intGoalPlayer=25intPlayerNR=7, intGoalPlayer=24intPlayerNR=7, intGoalPlayer=15intPlayerNR=7, intGoalPlayer=22intPlayerNR=7, intGoalPlayer=24intPlayerNR=7, intGoalPlayer=10intPlayerNR=7, intGoalPlayer=10intPlayerNR=2, intGoalPlayer=28intPlayerNR=2, intGoalPlayer=12intPlayerNR=2, intGoalPlayer=25intPlayerNR=2, intGoalPlayer=23intPlayerNR=2, intGoalPlayer=13intPlayerNR=2, intGoalPlayer=7intPlayerNR=2, intGoalPlayer=16intPlayerNR=2, intGoalPlayer=27intPlayerNR=2, intGoalPlayer=25intPlayerNR=2, intGoalPlayer=25intPlayerNR=2, intGoalPlayer=19intPlayerNR=2, intGoalPlayer=15intPlayerNR=2, intGoalPlayer=8intPlayerNR=2, intGoalPlayer=6intPlayerNR=2, intGoalPlayer=6intPlayerNR=2, intGoalPlayer=2intPlayerNR=2, intGoalPlayer=22intPlayerNR=2, intGoalPlayer=6intPlayerNR=2, intGoalPlayer=25intPlayerNR=2, intGoalPlayer=24intPlayerNR=2, intGoalPlayer=15intPlayerNR=2, intGoalPlayer=22intPlayerNR=2, intGoalPlayer=24intPlayerNR=2, intGoalPlayer=10intPlayerNR=2, intGoalPlayer=10intPlayerNR=6, intGoalPlayer=28intPlayerNR=6, intGoalPlayer=12intPlayerNR=6, intGoalPlayer=25intPlayerNR=6, intGoalPlayer=23intPlayerNR=6, intGoalPlayer=13intPlayerNR=6, intGoalPlayer=7intPlayerNR=6, intGoalPlayer=16intPlayerNR=6, intGoalPlayer=27intPlayerNR=6, intGoalPlayer=25intPlayerNR=6, intGoalPlayer=25intPlayerNR=6, intGoalPlayer=19intPlayerNR=6, intGoalPlayer=15intPlayerNR=6, intGoalPlayer=8intPlayerNR=6, intGoalPlayer=6intPlayerNR=6, intGoalPlayer=6intPlayerNR=6, intGoalPlayer=2intPlayerNR=6, intGoalPlayer=22intPlayerNR=6, intGoalPlayer=6intPlayerNR=6, intGoalPlayer=25intPlayerNR=6, intGoalPlayer=24intPlayerNR=6, intGoalPlayer=15intPlayerNR=6, intGoalPlayer=22intPlayerNR=6, intGoalPlayer=24intPlayerNR=6, intGoalPlayer=10intPlayerNR=6, intGoalPlayer=10intPlayerNR=19, intGoalPlayer=28intPlayerNR=19, intGoalPlayer=12intPlayerNR=19, intGoalPlayer=25intPlayerNR=19, intGoalPlayer=23intPlayerNR=19, intGoalPlayer=13intPlayerNR=19, intGoalPlayer=7intPlayerNR=19, intGoalPlayer=16intPlayerNR=19, intGoalPlayer=27intPlayerNR=19, intGoalPlayer=25intPlayerNR=19, intGoalPlayer=25intPlayerNR=19, intGoalPlayer=19intPlayerNR=19, intGoalPlayer=15intPlayerNR=19, intGoalPlayer=8intPlayerNR=19, intGoalPlayer=6intPlayerNR=19, intGoalPlayer=6intPlayerNR=19, intGoalPlayer=2intPlayerNR=19, intGoalPlayer=22intPlayerNR=19, intGoalPlayer=6intPlayerNR=19, intGoalPlayer=25intPlayerNR=19, intGoalPlayer=24intPlayerNR=19, intGoalPlayer=15intPlayerNR=19, intGoalPlayer=22intPlayerNR=19, intGoalPlayer=24intPlayerNR=19, intGoalPlayer=10intPlayerNR=19, intGoalPlayer=10intPlayerNR=1, intGoalPlayer=28intPlayerNR=1, intGoalPlayer=12intPlayerNR=1, intGoalPlayer=25intPlayerNR=1, intGoalPlayer=23intPlayerNR=1, intGoalPlayer=13intPlayerNR=1, intGoalPlayer=7intPlayerNR=1, intGoalPlayer=16intPlayerNR=1, intGoalPlayer=27intPlayerNR=1, intGoalPlayer=25intPlayerNR=1, intGoalPlayer=25intPlayerNR=1, intGoalPlayer=19intPlayerNR=1, intGoalPlayer=15intPlayerNR=1, intGoalPlayer=8intPlayerNR=1, intGoalPlayer=6intPlayerNR=1, intGoalPlayer=6intPlayerNR=1, intGoalPlayer=2intPlayerNR=1, intGoalPlayer=22intPlayerNR=1, intGoalPlayer=6intPlayerNR=1, intGoalPlayer=25intPlayerNR=1, intGoalPlayer=24intPlayerNR=1, intGoalPlayer=15intPlayerNR=1, intGoalPlayer=22intPlayerNR=1, intGoalPlayer=24intPlayerNR=1, intGoalPlayer=10intPlayerNR=1, intGoalPlayer=10intPlayerNR=27, intGoalPlayer=28intPlayerNR=27, intGoalPlayer=12intPlayerNR=27, intGoalPlayer=25intPlayerNR=27, intGoalPlayer=23intPlayerNR=27, intGoalPlayer=13intPlayerNR=27, intGoalPlayer=7intPlayerNR=27, intGoalPlayer=16intPlayerNR=27, intGoalPlayer=27intPlayerNR=27, intGoalPlayer=25intPlayerNR=27, intGoalPlayer=25intPlayerNR=27, intGoalPlayer=19intPlayerNR=27, intGoalPlayer=15intPlayerNR=27, intGoalPlayer=8intPlayerNR=27, intGoalPlayer=6intPlayerNR=27, intGoalPlayer=6intPlayerNR=27, intGoalPlayer=2intPlayerNR=27, intGoalPlayer=22intPlayerNR=27, intGoalPlayer=6intPlayerNR=27, intGoalPlayer=25intPlayerNR=27, intGoalPlayer=24intPlayerNR=27, intGoalPlayer=15intPlayerNR=27, intGoalPlayer=22intPlayerNR=27, intGoalPlayer=24intPlayerNR=27, intGoalPlayer=10intPlayerNR=27, intGoalPlayer=10intPlayerNR=4, intGoalPlayer=28intPlayerNR=4, intGoalPlayer=12intPlayerNR=4, intGoalPlayer=25intPlayerNR=4, intGoalPlayer=23intPlayerNR=4, intGoalPlayer=13intPlayerNR=4, intGoalPlayer=7intPlayerNR=4, intGoalPlayer=16intPlayerNR=4, intGoalPlayer=27intPlayerNR=4, intGoalPlayer=25intPlayerNR=4, intGoalPlayer=25intPlayerNR=4, intGoalPlayer=19intPlayerNR=4, intGoalPlayer=15intPlayerNR=4, intGoalPlayer=8intPlayerNR=4, intGoalPlayer=6intPlayerNR=4, intGoalPlayer=6intPlayerNR=4, intGoalPlayer=2intPlayerNR=4, intGoalPlayer=22intPlayerNR=4, intGoalPlayer=6intPlayerNR=4, intGoalPlayer=25intPlayerNR=4, intGoalPlayer=24intPlayerNR=4, intGoalPlayer=15intPlayerNR=4, intGoalPlayer=22intPlayerNR=4, intGoalPlayer=24intPlayerNR=4, intGoalPlayer=10intPlayerNR=4, intGoalPlayer=10intPlayerNR=8, intGoalPlayer=28intPlayerNR=8, intGoalPlayer=12intPlayerNR=8, intGoalPlayer=25intPlayerNR=8, intGoalPlayer=23intPlayerNR=8, intGoalPlayer=13intPlayerNR=8, intGoalPlayer=7intPlayerNR=8, intGoalPlayer=16intPlayerNR=8, intGoalPlayer=27intPlayerNR=8, intGoalPlayer=25intPlayerNR=8, intGoalPlayer=25intPlayerNR=8, intGoalPlayer=19intPlayerNR=8, intGoalPlayer=15intPlayerNR=8, intGoalPlayer=8intPlayerNR=8, intGoalPlayer=6intPlayerNR=8, intGoalPlayer=6intPlayerNR=8, intGoalPlayer=2intPlayerNR=8, intGoalPlayer=22intPlayerNR=8, intGoalPlayer=6intPlayerNR=8, intGoalPlayer=25intPlayerNR=8, intGoalPlayer=24intPlayerNR=8, intGoalPlayer=15intPlayerNR=8, intGoalPlayer=22intPlayerNR=8, intGoalPlayer=24intPlayerNR=8, intGoalPlayer=10intPlayerNR=8, intGoalPlayer=10intPlayerNR=9, intGoalPlayer=28intPlayerNR=9, intGoalPlayer=12intPlayerNR=9, intGoalPlayer=25intPlayerNR=9, intGoalPlayer=23intPlayerNR=9, intGoalPlayer=13intPlayerNR=9, intGoalPlayer=7intPlayerNR=9, intGoalPlayer=16intPlayerNR=9, intGoalPlayer=27intPlayerNR=9, intGoalPlayer=25intPlayerNR=9, intGoalPlayer=25intPlayerNR=9, intGoalPlayer=19intPlayerNR=9, intGoalPlayer=15intPlayerNR=9, intGoalPlayer=8intPlayerNR=9, intGoalPlayer=6intPlayerNR=9, intGoalPlayer=6intPlayerNR=9, intGoalPlayer=2intPlayerNR=9, intGoalPlayer=22intPlayerNR=9, intGoalPlayer=6intPlayerNR=9, intGoalPlayer=25intPlayerNR=9, intGoalPlayer=24intPlayerNR=9, intGoalPlayer=15intPlayerNR=9, intGoalPlayer=22intPlayerNR=9, intGoalPlayer=24intPlayerNR=9, intGoalPlayer=10intPlayerNR=9, intGoalPlayer=10intPlayerNR=3, intGoalPlayer=28intPlayerNR=3, intGoalPlayer=12intPlayerNR=3, intGoalPlayer=25intPlayerNR=3, intGoalPlayer=23intPlayerNR=3, intGoalPlayer=13intPlayerNR=3, intGoalPlayer=7intPlayerNR=3, intGoalPlayer=16intPlayerNR=3, intGoalPlayer=27intPlayerNR=3, intGoalPlayer=25intPlayerNR=3, intGoalPlayer=25intPlayerNR=3, intGoalPlayer=19intPlayerNR=3, intGoalPlayer=15intPlayerNR=3, intGoalPlayer=8intPlayerNR=3, intGoalPlayer=6intPlayerNR=3, intGoalPlayer=6intPlayerNR=3, intGoalPlayer=2intPlayerNR=3, intGoalPlayer=22intPlayerNR=3, intGoalPlayer=6intPlayerNR=3, intGoalPlayer=25intPlayerNR=3, intGoalPlayer=24intPlayerNR=3, intGoalPlayer=15intPlayerNR=3, intGoalPlayer=22intPlayerNR=3, intGoalPlayer=24intPlayerNR=3, intGoalPlayer=10intPlayerNR=3, intGoalPlayer=10intPlayerNR=15, intGoalPlayer=28intPlayerNR=15, intGoalPlayer=12intPlayerNR=15, intGoalPlayer=25intPlayerNR=15, intGoalPlayer=23intPlayerNR=15, intGoalPlayer=13intPlayerNR=15, intGoalPlayer=7intPlayerNR=15, intGoalPlayer=16intPlayerNR=15, intGoalPlayer=27intPlayerNR=15, intGoalPlayer=25intPlayerNR=15, intGoalPlayer=25intPlayerNR=15, intGoalPlayer=19intPlayerNR=15, intGoalPlayer=15intPlayerNR=15, intGoalPlayer=8intPlayerNR=15, intGoalPlayer=6intPlayerNR=15, intGoalPlayer=6intPlayerNR=15, intGoalPlayer=2intPlayerNR=15, intGoalPlayer=22intPlayerNR=15, intGoalPlayer=6intPlayerNR=15, intGoalPlayer=25intPlayerNR=15, intGoalPlayer=24intPlayerNR=15, intGoalPlayer=15intPlayerNR=15, intGoalPlayer=22intPlayerNR=15, intGoalPlayer=24intPlayerNR=15, intGoalPlayer=10intPlayerNR=15, intGoalPlayer=10intPlayerNR=35, intGoalPlayer=28intPlayerNR=35, intGoalPlayer=12intPlayerNR=35, intGoalPlayer=25intPlayerNR=35, intGoalPlayer=23intPlayerNR=35, intGoalPlayer=13intPlayerNR=35, intGoalPlayer=7intPlayerNR=35, intGoalPlayer=16intPlayerNR=35, intGoalPlayer=27intPlayerNR=35, intGoalPlayer=25intPlayerNR=35, intGoalPlayer=25intPlayerNR=35, intGoalPlayer=19intPlayerNR=35, intGoalPlayer=15intPlayerNR=35, intGoalPlayer=8intPlayerNR=35, intGoalPlayer=6intPlayerNR=35, intGoalPlayer=6intPlayerNR=35, intGoalPlayer=2intPlayerNR=35, intGoalPlayer=22intPlayerNR=35, intGoalPlayer=6intPlayerNR=35, intGoalPlayer=25intPlayerNR=35, intGoalPlayer=24intPlayerNR=35, intGoalPlayer=15intPlayerNR=35, intGoalPlayer=22intPlayerNR=35, intGoalPlayer=24intPlayerNR=35, intGoalPlayer=10intPlayerNR=35, intGoalPlayer=10intPlayerNR=11, intGoalPlayer=28intPlayerNR=11, intGoalPlayer=12intPlayerNR=11, intGoalPlayer=25intPlayerNR=11, intGoalPlayer=23intPlayerNR=11, intGoalPlayer=13intPlayerNR=11, intGoalPlayer=7intPlayerNR=11, intGoalPlayer=16intPlayerNR=11, intGoalPlayer=27intPlayerNR=11, intGoalPlayer=25intPlayerNR=11, intGoalPlayer=25intPlayerNR=11, intGoalPlayer=19intPlayerNR=11, intGoalPlayer=15intPlayerNR=11, intGoalPlayer=8intPlayerNR=11, intGoalPlayer=6intPlayerNR=11, intGoalPlayer=6intPlayerNR=11, intGoalPlayer=2intPlayerNR=11, intGoalPlayer=22intPlayerNR=11, intGoalPlayer=6intPlayerNR=11, intGoalPlayer=25intPlayerNR=11, intGoalPlayer=24intPlayerNR=11, intGoalPlayer=15intPlayerNR=11, intGoalPlayer=22intPlayerNR=11, intGoalPlayer=24intPlayerNR=11, intGoalPlayer=10intPlayerNR=11, intGoalPlayer=10intPlayerNR=13, intGoalPlayer=28intPlayerNR=13, intGoalPlayer=12intPlayerNR=13, intGoalPlayer=25intPlayerNR=13, intGoalPlayer=23intPlayerNR=13, intGoalPlayer=13intPlayerNR=13, intGoalPlayer=7intPlayerNR=13, intGoalPlayer=16intPlayerNR=13, intGoalPlayer=27intPlayerNR=13, intGoalPlayer=25intPlayerNR=13, intGoalPlayer=25intPlayerNR=13, intGoalPlayer=19intPlayerNR=13, intGoalPlayer=15intPlayerNR=13, intGoalPlayer=8intPlayerNR=13, intGoalPlayer=6intPlayerNR=13, intGoalPlayer=6intPlayerNR=13, intGoalPlayer=2intPlayerNR=13, intGoalPlayer=22intPlayerNR=13, intGoalPlayer=6intPlayerNR=13, intGoalPlayer=25intPlayerNR=13, intGoalPlayer=24intPlayerNR=13, intGoalPlayer=15intPlayerNR=13, intGoalPlayer=22intPlayerNR=13, intGoalPlayer=24intPlayerNR=13, intGoalPlayer=10intPlayerNR=13, intGoalPlayer=10intPlayerNR=22, intGoalPlayer=28intPlayerNR=22, intGoalPlayer=12intPlayerNR=22, intGoalPlayer=25intPlayerNR=22, intGoalPlayer=23intPlayerNR=22, intGoalPlayer=13intPlayerNR=22, intGoalPlayer=7intPlayerNR=22, intGoalPlayer=16intPlayerNR=22, intGoalPlayer=27intPlayerNR=22, intGoalPlayer=25intPlayerNR=22, intGoalPlayer=25intPlayerNR=22, intGoalPlayer=19intPlayerNR=22, intGoalPlayer=15intPlayerNR=22, intGoalPlayer=8intPlayerNR=22, intGoalPlayer=6intPlayerNR=22, intGoalPlayer=6intPlayerNR=22, intGoalPlayer=2intPlayerNR=22, intGoalPlayer=22intPlayerNR=22, intGoalPlayer=6intPlayerNR=22, intGoalPlayer=25intPlayerNR=22, intGoalPlayer=24intPlayerNR=22, intGoalPlayer=15intPlayerNR=22, intGoalPlayer=22intPlayerNR=22, intGoalPlayer=24intPlayerNR=22, intGoalPlayer=10intPlayerNR=22, intGoalPlayer=10intPlayerNR=29, intGoalPlayer=28intPlayerNR=29, intGoalPlayer=12intPlayerNR=29, intGoalPlayer=25intPlayerNR=29, intGoalPlayer=23intPlayerNR=29, intGoalPlayer=13intPlayerNR=29, intGoalPlayer=7intPlayerNR=29, intGoalPlayer=16intPlayerNR=29, intGoalPlayer=27intPlayerNR=29, intGoalPlayer=25intPlayerNR=29, intGoalPlayer=25intPlayerNR=29, intGoalPlayer=19intPlayerNR=29, intGoalPlayer=15intPlayerNR=29, intGoalPlayer=8intPlayerNR=29, intGoalPlayer=6intPlayerNR=29, intGoalPlayer=6intPlayerNR=29, intGoalPlayer=2intPlayerNR=29, intGoalPlayer=22intPlayerNR=29, intGoalPlayer=6intPlayerNR=29, intGoalPlayer=25intPlayerNR=29, intGoalPlayer=24intPlayerNR=29, intGoalPlayer=15intPlayerNR=29, intGoalPlayer=22intPlayerNR=29, intGoalPlayer=24intPlayerNR=29, intGoalPlayer=10intPlayerNR=29, intGoalPlayer=10intPlayerNR=25, intGoalPlayer=28intPlayerNR=25, intGoalPlayer=12intPlayerNR=25, intGoalPlayer=25intPlayerNR=25, intGoalPlayer=23intPlayerNR=25, intGoalPlayer=13intPlayerNR=25, intGoalPlayer=7intPlayerNR=25, intGoalPlayer=16intPlayerNR=25, intGoalPlayer=27intPlayerNR=25, intGoalPlayer=25intPlayerNR=25, intGoalPlayer=25intPlayerNR=25, intGoalPlayer=19intPlayerNR=25, intGoalPlayer=15intPlayerNR=25, intGoalPlayer=8intPlayerNR=25, intGoalPlayer=6intPlayerNR=25, intGoalPlayer=6intPlayerNR=25, intGoalPlayer=2intPlayerNR=25, intGoalPlayer=22intPlayerNR=25, intGoalPlayer=6intPlayerNR=25, intGoalPlayer=25intPlayerNR=25, intGoalPlayer=24intPlayerNR=25, intGoalPlayer=15intPlayerNR=25, intGoalPlayer=22intPlayerNR=25, intGoalPlayer=24intPlayerNR=25, intGoalPlayer=10intPlayerNR=25, intGoalPlayer=10intPlayerNR=14, intGoalPlayer=28intPlayerNR=14, intGoalPlayer=12intPlayerNR=14, intGoalPlayer=25intPlayerNR=14, intGoalPlayer=23intPlayerNR=14, intGoalPlayer=13intPlayerNR=14, intGoalPlayer=7intPlayerNR=14, intGoalPlayer=16intPlayerNR=14, intGoalPlayer=27intPlayerNR=14, intGoalPlayer=25intPlayerNR=14, intGoalPlayer=25intPlayerNR=14, intGoalPlayer=19intPlayerNR=14, intGoalPlayer=15intPlayerNR=14, intGoalPlayer=8intPlayerNR=14, intGoalPlayer=6intPlayerNR=14, intGoalPlayer=6intPlayerNR=14, intGoalPlayer=2intPlayerNR=14, intGoalPlayer=22intPlayerNR=14, intGoalPlayer=6intPlayerNR=14, intGoalPlayer=25intPlayerNR=14, intGoalPlayer=24intPlayerNR=14, intGoalPlayer=15intPlayerNR=14, intGoalPlayer=22intPlayerNR=14, intGoalPlayer=24intPlayerNR=14, intGoalPlayer=10intPlayerNR=14, intGoalPlayer=10intPlayerNR=16, intGoalPlayer=28intPlayerNR=16, intGoalPlayer=12intPlayerNR=16, intGoalPlayer=25intPlayerNR=16, intGoalPlayer=23intPlayerNR=16, intGoalPlayer=13intPlayerNR=16, intGoalPlayer=7intPlayerNR=16, intGoalPlayer=16intPlayerNR=16, intGoalPlayer=27intPlayerNR=16, intGoalPlayer=25intPlayerNR=16, intGoalPlayer=25intPlayerNR=16, intGoalPlayer=19intPlayerNR=16, intGoalPlayer=15intPlayerNR=16, intGoalPlayer=8intPlayerNR=16, intGoalPlayer=6intPlayerNR=16, intGoalPlayer=6intPlayerNR=16, intGoalPlayer=2intPlayerNR=16, intGoalPlayer=22intPlayerNR=16, intGoalPlayer=6intPlayerNR=16, intGoalPlayer=25intPlayerNR=16, intGoalPlayer=24intPlayerNR=16, intGoalPlayer=15intPlayerNR=16, intGoalPlayer=22intPlayerNR=16, intGoalPlayer=24intPlayerNR=16, intGoalPlayer=10intPlayerNR=16, intGoalPlayer=10intPlayerNR=61, intGoalPlayer=28intPlayerNR=61, intGoalPlayer=12intPlayerNR=61, intGoalPlayer=25intPlayerNR=61, intGoalPlayer=23intPlayerNR=61, intGoalPlayer=13intPlayerNR=61, intGoalPlayer=7intPlayerNR=61, intGoalPlayer=16intPlayerNR=61, intGoalPlayer=27intPlayerNR=61, intGoalPlayer=25intPlayerNR=61, intGoalPlayer=25intPlayerNR=61, intGoalPlayer=19intPlayerNR=61, intGoalPlayer=15intPlayerNR=61, intGoalPlayer=8intPlayerNR=61, intGoalPlayer=6intPlayerNR=61, intGoalPlayer=6intPlayerNR=61, intGoalPlayer=2intPlayerNR=61, intGoalPlayer=22intPlayerNR=61, intGoalPlayer=6intPlayerNR=61, intGoalPlayer=25intPlayerNR=61, intGoalPlayer=24intPlayerNR=61, intGoalPlayer=15intPlayerNR=61, intGoalPlayer=22intPlayerNR=61, intGoalPlayer=24intPlayerNR=61, intGoalPlayer=10intPlayerNR=61, intGoalPlayer=10intPlayerNR=18, intGoalPlayer=28intPlayerNR=18, intGoalPlayer=12intPlayerNR=18, intGoalPlayer=25intPlayerNR=18, intGoalPlayer=23intPlayerNR=18, intGoalPlayer=13intPlayerNR=18, intGoalPlayer=7intPlayerNR=18, intGoalPlayer=16intPlayerNR=18, intGoalPlayer=27intPlayerNR=18, intGoalPlayer=25intPlayerNR=18, intGoalPlayer=25intPlayerNR=18, intGoalPlayer=19intPlayerNR=18, intGoalPlayer=15intPlayerNR=18, intGoalPlayer=8intPlayerNR=18, intGoalPlayer=6intPlayerNR=18, intGoalPlayer=6intPlayerNR=18, intGoalPlayer=2intPlayerNR=18, intGoalPlayer=22intPlayerNR=18, intGoalPlayer=6intPlayerNR=18, intGoalPlayer=25intPlayerNR=18, intGoalPlayer=24intPlayerNR=18, intGoalPlayer=15intPlayerNR=18, intGoalPlayer=22intPlayerNR=18, intGoalPlayer=24intPlayerNR=18, intGoalPlayer=10intPlayerNR=18, intGoalPlayer=10intPlayerNR=28, intGoalPlayer=28intPlayerNR=28, intGoalPlayer=12intPlayerNR=28, intGoalPlayer=25intPlayerNR=28, intGoalPlayer=23intPlayerNR=28, intGoalPlayer=13intPlayerNR=28, intGoalPlayer=7intPlayerNR=28, intGoalPlayer=16intPlayerNR=28, intGoalPlayer=27intPlayerNR=28, intGoalPlayer=25intPlayerNR=28, intGoalPlayer=25intPlayerNR=28, intGoalPlayer=19intPlayerNR=28, intGoalPlayer=15intPlayerNR=28, intGoalPlayer=8intPlayerNR=28, intGoalPlayer=6intPlayerNR=28, intGoalPlayer=6intPlayerNR=28, intGoalPlayer=2intPlayerNR=28, intGoalPlayer=22intPlayerNR=28, intGoalPlayer=6intPlayerNR=28, intGoalPlayer=25intPlayerNR=28, intGoalPlayer=24intPlayerNR=28, intGoalPlayer=15intPlayerNR=28, intGoalPlayer=22intPlayerNR=28, intGoalPlayer=24intPlayerNR=28, intGoalPlayer=10intPlayerNR=28, intGoalPlayer=10[/log]

 

/Jeppson75

[inlägget ändrat 2005-05-27 23:04:12 av Jeppson75]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu verkar det funka!

 

Resultatet av

[b]Response[/b].Write intPlayerNR & [GRÅ]" "[/GRÅ] & temp_goal & [GRÅ]" "[/GRÅ] & temp_ass & [GRÅ]"<br>"[/GRÅ]

 

Blir nu:[log]

12 1 0

24 2 0

17 0 3

23 1 0

7 1 2

2 1 0

6 3 1

19 1 5

1 0 0

27 1 0

4 0 1

8 1 0

9 0 0

3 0 0

15 2 2

35 0 0

11 0 0

13 1 3

22 2 3

29 0 0

25 4 1

14 0 0

16 1 1

61 0 0

18 0 1

28 1 1

[/log]

 

/Jeppson75

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kanon :)

 

/OZn

_______________________________________________________

Microchips - De små potatisflingorna du äter allra sist i chipspåsen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag skall ösa poäng över dig imorgon när jag får dela ut poäng igen (om 40 min)... :-)

 

Hmmm. Nu får jag problem med uppdateringen också... inget vill sig ikväll...

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=715600

 

/Jeppson75

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ÄNTLIGEN online igen - mitt gamla konto är avaktiverat tydligen och i väntan på det så har jag ett temporärkonto...

 

 

Anyway - ovanstående rader är just anledningen till varför jag tyckte du skulle använda dig av mitt alternativ nr 2, där du bara har en loop och sen i loopen kör 3 enkla sqlsatser, utan vidare loopning. Det hade nämligen varit snällare mot maskinen rent hastighetsmässigt....

 

Men men.. precis som Ozn så fint såg så noterade jag också det extra "f"-et från början, men frustrationen blev total över att inte kunna komma in på eforum.

 

Nåja, skönt att det löst sig, men fundera ändå på att göra det på det andra viset (eller tom via Anjunas tanke om lagrade procedurer) för att få bättre prestanda..

 

Poäng är ju alltid trevligt om de hamnar rätt också ;)

 

 

Edit: eforum gör inte som jag vill ;)

 

 

[inlägget ändrat 2005-05-28 00:00:07 av Jenny R2]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...