Just nu i M3-nätverket
Jump to content

AD LDAP ASP


zip^

Recommended Posts

Hejsan.

Har haft lite problem att få ut användare från AD.

har ett script som jag hittat på en sida som inte verkar funka. tror jag har fått rätt på syntaxen till ldap iaf men hittar ingen ordentlig dokumentation om exakt hur man skriver för att få ut viss information..

 

[color="#0000ff"]Dim[/color] objRootDSE, strDNSDomain, objConnection, strQuery
[color="#0000ff"]Dim[/color] objRecordSet, strName, strDN
[color="#0000ff"]Dim[/color] strBase, strFilter, strAttributes

[color="#0000ff"]Set[/color] objRootDSE = GetObject([GRÅ]"LDAP://RootDSE"[/GRÅ])
strDNSDomain = objRootDSE.Get([GRÅ]"defaultNamingContext"[/GRÅ])

[color="#0000ff"]Set[/color] objConnection = [color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
objConnection.Provider = [GRÅ]"ADsDSOObject"[/GRÅ]
objConnection.Properties([GRÅ]"User ID"[/GRÅ]) = [GRÅ]"domän\användare"[/GRÅ]
objConnection.Properties([GRÅ]"Password"[/GRÅ]) = [GRÅ]"lösenord"[/GRÅ]
objConnection.Open [GRÅ]"Active Directory Provider"[/GRÅ]

strBase = [GRÅ]"<LDAP://"[/GRÅ] & strDNSDomain & [GRÅ]">"[/GRÅ]
strFilter = [GRÅ]"(& (objectCategory=person)(objectClass=user)(sAMAccountName=*))"[/GRÅ]
strAttributes = [GRÅ]"mail"[/GRÅ]
strQuery = strBase & [GRÅ]";"[/GRÅ] & strFilter & [GRÅ]";"[/GRÅ] & strAttributes & [GRÅ]";subtree"[/GRÅ]

[b]Response[/b].write [b]Server[/b].HTMLEncode(strQuery)

[color="#0000ff"]Set[/color] objRecordSet = objConnection.[color="#0000ff"]Execute[/color](strQuery)

[color="#0000ff"]If[/color] objRecordSet.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"CRÄP"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#0000ff"]Do[/color] Until objRecordSet.EOF
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"Email Address: "[/GRÅ] & objRecordSet.Fields([GRÅ]"mail"[/GRÅ])
	objRecordSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]

objConnection.Close
[color="#0000ff"]Set[/color] objRootDSE = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] objConnection = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] objRecordSet = [color="#0000ff"]Nothing[/color]

 

Någon som har ett aspscript som funkar o lista ut grupper/användare får gärna skicka det..

 

[inlägget ändrat 2005-05-03 14:26:23 av zip^]

Link to comment
Share on other sites

Någon som har ett aspscript som funkar o lista ut grupper/användare får gärna skicka det..
Ålrajt! Här har du:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#006400"]'==========:|  SUBRUTINER |:==========[/color]

[color="#006400"]'--------:|  Hämta alla Grupper[/color]
[color="#0000ff"]Sub[/color] PullAllGroups(strDomain)
[color="#0000ff"]Dim[/color] Computer
[color="#0000ff"]Dim[/color] Group  

[color="#0000ff"]Set[/color] Computer = GetObject([GRÅ]"WinNT://"[/GRÅ] & strDomain)
Computer.[color="#0000ff"]Filter[/color] = [color="#0000ff"]Array[/color]([GRÅ]"Group"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] Group [color="#0000ff"]In[/color] Computer
  [b]Response[/b].Write Group.Name &[GRÅ]"<br>"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Sub[/color]

[color="#006400"]'--------:|  Hämta all Användare[/color]
[color="#0000ff"]Sub[/color] PullAllUsers(strDomain)
[color="#0000ff"]Dim[/color] Computer
[color="#0000ff"]Dim[/color] User
[color="#0000ff"]Set[/color] Computer = GetObject([GRÅ]"WinNT://"[/GRÅ] & strDomain)
Computer.[color="#0000ff"]Filter[/color] = [color="#0000ff"]Array[/color]([GRÅ]"User"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]For[/color] [color="#0000ff"]Each[/color] User [color="#0000ff"]In[/color] Computer
  [b]Response[/b].Write User.Name &[GRÅ]"<br>"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Sub[/color]


[color="#006400"]'==========:|  TEST AV SUBRUTINERNA |:==========[/color]

[color="#006400"]' ANGE DOMÄN:[/color]
myDomain = [GRÅ]"namnetPåDinDomän"[/GRÅ]

divStr=[GRÅ]"-------------------------------<br>"[/GRÅ]


[b]Response[/b].Write(divStr&[GRÅ]"<strong>GRUPPER:</strong><br>"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Call[/color](PullAllGroups(myDomain))
[b]Response[/b].Write(divStr&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ])

[b]Response[/b].Write(divStr&[GRÅ]"<strong>ANVÄNDARE:</strong><br>"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Call[/color](PullAllUsers(myDomain))
[b]Response[/b].Write(divStr&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ])	
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

Finns mer.... :)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

hmm

inget händer..

Rättigheter eller?

 

Det är en domän som jag ska åt AD från.

säg min dator heter webserver och jag ska åt AD användare och grupper från

domänen jobb-ad

jag är själv inloggad på jobb-ad som jobb-ad/användare.

 

ska alla som surfar på sidan sen ha rättigheter att lista användare eller det är bara webservern som behöver ha det?

 

 

ska kanske tillägga att det funkar om jag sätter myDomain = "webserver"

Men det listas ingenting..

 

[inlägget ändrat 2005-05-04 07:45:32 av zip^]

[inlägget ändrat 2005-05-04 12:26:46 av zip^]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...