Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Uppdatera värden i databasen


Micke_skane

Recommended Posts

Micke_skane

Hejsan,

 

NU fick jag ut Båda posterna på varsin rad med Update-knapp efter sig!

 

När jag sen ändrar nått i fälten och trycker på knappen så säger Update-sidan:

Expected ')'

 

/webprojekt/administration/update_oppettider_idg.asp, line 13

 

conn.Execute("UPDATE helgdagar SET helgnamn = '"&helgnamn&"' AND oppnar = '"&oppnar&"' AND stanger = '"&stanger&"' WHERE ID="&ID&"")

Där är en pil som pekar på första & i '"&helgnamn&"'

 

Men där är ju rätt antal paranteser, tycker jag! :)

 

Hoppas att vi snart är i mål :)

Ni ska veta att jag uppskattar Er hjälp!!!

 

Micke

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Testa

 

 

conn.Execute("UPDATE helgdagar SET helgnamn = '"&helgnamn&"' AND oppnar = '"&oppnar&"' AND stanger = '"&stanger&"' WHERE ID="&ID&"")

 

byt till

 

conn.Execute("UPDATE helgdagar SET helgnamn = '"&helgnamn&"',oppnar = '"&oppnar&"',stanger = '"&stanger&"' WHERE ID = '"&ID&"'")

 

 

LL

 

[inlägget ändrat 2005-05-02 22:31:09 av LL]

[inlägget ändrat 2005-05-02 22:34:30 av LL]

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Samma fel:

Expected ')'

 

/webprojekt/administration/update_oppettider_idg.asp, line 13

 

conn.Execute("UPDATE helgdagar SET helgnamn='"&helgnamn&"',oppnar='"&oppnar&"',stanger='"&stanger&"' WHERE ID="&ID&"")

 

Kollat på all kod på den sidan men JAG ser inget teckenfel...

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Kopiera denna och klistra in, ser att du inte har med ' sist i SQLsatsen både framför och bakom ID ex

 

" & ID & ""

 

'" & ID & "'"

 

conn.Execute("UPDATE helgdagar SET helgnamn = '"&helgnamn&"',oppnar = '"&oppnar&"',stanger = '"&stanger&"' WHERE ID = '" & ID & "'")

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kopiera denna och klistra in, ser att du inte har med ' sist i SQLsatsen både framför och bakom ID ex
Och det skall det inte heller vara om ID är numeriskt.

Kan det vara så enkelt att du har med en enkelfnutt i de värden du försöker mata in? Tex "Trettonda'n"?

Skriv ut din UPDATE-sats och klistra in resultatet här.

SQL=[GRÅ]"UPDATE helgdagar SET helgnamn='"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar='"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger='"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write SQL
conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQL)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Såg det oxå men det fungerade inte det heller... :)

Såna här fel är bara SÅÅÅ kuliga :)

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

BUMP

 

Hur ser update_oppettider_idg.asp ut nu ?

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-05-02 22:56:07 av LL]

[inlägget ändrat 2005-05-02 22:57:40 av LL]

Link to comment
Share on other sites

BUMP
???

Ehhh... känns som om denna tråd har tillräckligt mycket attention och knappast behöver bumpas....

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Koden:

[MÄRK]<%[/MÄRK]
helgnamn = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"helgnamn"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
oppnar = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"oppnar"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
stanger = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"stanger"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
ID = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"ID"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])

[color="#0000ff"]If[/color] ID <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] helgnamn <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   connString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"db/foretags_administration.mdb"[/GRÅ])
   conn.open connString
SQL=[GRÅ]"UPDATE helgdagar SET helgnamn='"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar='"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger='"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write SQL
conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQL)
   [color="#006400"]'conn.Execute([GRÅ]"UPDATE helgdagar SET helgnamn = '"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar = '"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger = '"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ])[/color]

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[b]Response[/b].Redirect [GRÅ]"oppenttider_admin.asp"[/GRÅ]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

Meddelande:

Expected end of statement

 

/webprojekt/administration/update_oppettider_idg.asp, line 12

 

SQL="UPDATE helgdagar SET helgnamn='"&helgnamn&"', oppnar='"&oppnar&"', stanger='"&stanger&"' WHERE ID="&ID&""

 

ID-fältet är en räknare.

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Felaktigt uttryck av mig. ::)

 

Jag råkade kolla i fel kod och svarade då felaktigt på frågan och raderade ursprungliga svaret och skrev då in **** felaktigt.

 

:)

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Felet kan väl inte bero på sidan om skickar In värdena?

Väldigt ologiskt men Alla mina logiska förklaringar är slut :)

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Du klistrade fortfarande inte in utsriften av din SQL-sats...

Nåja, testa med:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Function[/color] sqlTxt(str)
   str=[color="#0000ff"]Replace[/color]([color="#0000ff"]Trim[/color](str),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Function[/color]

helgnamn = sqlTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"helgnamn"[/GRÅ]))
oppnar = sqlTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"oppnar"[/GRÅ]))
stanger = sqlTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"stanger"[/GRÅ]))
ID = [color="#0000ff"]CLng[/color](sqlTxt([b]Request[/b].Form([GRÅ]"ID"[/GRÅ])))

[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Len[/color](helgnamn)>0 [color="#0000ff"]And[/color] [color="#0000ff"]Len[/color](oppnar)>0 [color="#0000ff"]And[/color] [color="#0000ff"]Len[/color](stanger)>0 [color="#0000ff"]And[/color] [color="#0000ff"]Len[/color](ID)>0 [color="#0000ff"]Then[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   connString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"db/foretags_administration.mdb"[/GRÅ])
   conn.open connString

   SQL=[GRÅ]"UPDATE helgdagar SET helgnamn='"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar='"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger='"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ]
   [b]Response[/b].Write SQL
   conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQL)

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Databasen uppdaterad!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Ett värde saknas i formuläret!"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#006400"]'Response.Redirect [GRÅ]"oppenttider_admin.asp"[/GRÅ][/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

[inlägget ändrat 2005-05-02 23:14:42 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Hej,

 

Kolla på inlägget kl 22.58

Där visar jag hur jag lade in koden du nämnde och vilket felmeddelande jag fick.

Var inte riktigt säker på hur jag skulle göra med kodsnutten!

 

Ska testa det du skrev om kl 23.09!

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Om du menar ditt inlägg från 22:38 så skriver du ut din kod, men jag undrade över utskriften...

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Har testat koden om sqlTxt men fick samma meddelande:

 

Expected end of statement

 

/webprojekt/administration/update_oppettider_idg.asp, line 17

 

SQL="UPDATE helgdagar SET helgnamn='"&helgnamn&"', oppnar='"&oppnar&"', stanger='"&stanger&"' WHERE ID="&ID&""

 

oxå en pil under första & i helgnamn

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Jag fick inget annat utkrivit på skärmen än vad meddelandet berättade.

 

Eller hur skulle utskriften vara?

Jag kanske inte skrev in koden rätt...

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, kommentera bort "databaskörningen".

[color="#006400"]'conn.Execute(SQL)[/color]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Samma sak!

 

Kod

[MÄRK]<%[/MÄRK]
helgnamn = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"helgnamn"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
oppnar = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"oppnar"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
stanger = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"stanger"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
ID = [color="#0000ff"]Replace[/color]([b]Request[/b].Form([GRÅ]"ID"[/GRÅ]),[GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])

[color="#0000ff"]If[/color] ID <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] helgnamn <> [GRÅ]""[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
   connString = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"db/foretags_administration.mdb"[/GRÅ])
   conn.open connString

 SQL=[GRÅ]"UPDATE helgdagar Set helgnamn='"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar='"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger='"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write SQL
conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQL)

conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"UPDATE helgdagar Set helgnamn = '"[/GRÅ]&helgnamn&[GRÅ]"', oppnar = '"[/GRÅ]&oppnar&[GRÅ]"', stanger = '"[/GRÅ]&stanger&[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]&ID&[GRÅ]""[/GRÅ])

   conn.close
   [color="#0000ff"]Set[/color] conn = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[b]Response[/b].Redirect [GRÅ]"oppenttider_admin.asp"[/GRÅ]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

Meddelande på skärmen:

Expected end of statement

 

/webprojekt/administration/update_oppettider_idg.asp, line 13

 

SQL="UPDATE helgdagar Set helgnamn='"&helgnamn&"', oppnar='"&oppnar&"', stanger='"&stanger&"' WHERE ID="&ID&""

-------------------------------------^

 

Det verkar ju som ett teckefel Men Där är rätt tecken, tycker jag :)

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

NU FUNGERAR DET!!!:thumbsup:

 

Ändrade i sql-satsen på Update-sidan

 

SQL=[GRÅ]"UPDATE helgdagar Set helgnamn='"[/GRÅ]& helgnamn &[GRÅ]"', oppnar='"[/GRÅ]& oppnar &[GRÅ]"', stanger='"[/GRÅ] & stanger &[GRÅ]"' WHERE ID="[/GRÅ]& ID

 

Satte mellanrum efter och för & samt tog bort "") vid ID för dem gör visst ingen nytta!

 

Tack för Ert stöd i denna mörka stund i mitt liv :thumbsup:

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Noterade att det inte är löst hos användaren, men du får en poäng för tapperheten och orken att hjälpa i denna tråd! Jag tänker hålla mig utanför :P

 

:):thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Noterade att det inte är löst hos användaren

Jo det har faktiskt löst sig! Men tråden är lite rörig...

(//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=706666#707573)

 

men du får en poäng för tapperheten och orken att hjälpa i denna tråd!
Man tackar! :thumbsup:

Det ju kul att hjälpa till, och då inte bara när man kan debitera en kund ;-)

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...