Just nu i M3-nätverket
Jump to content

falsk legitimation på krogen


malle

Recommended Posts

Jag stötte på ett problem igår dum som jag var??

 

igår var jag och hälsade på några kompisar i kalmar, på en liten fest. Vi skulle senare gå till en student pub bara en bit därifrån.

Men det fanns ett problem man var tvungen att vara student för att komma in där. och då lånade jag min kompis cnn student kort och försökte komma in jag visade både mitt eget lägg och cnn kortet. och självklart tog dem mig där och så blev det polisen som följd.

 

är det någon som har erfarenhet av detta innan vad tror ni påföljderna blir jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Jag fråga poliserna vad dem trodde skulle hända men man var väll inte så nykter kanske men jag han sa något om att han var inte säker på att det blev något för att cnn kortet kanske inte var något gilltigt leg kort eller något sådant..

 

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte ens varför polisen skulle bli inblandad.

 

Visserligen är brottet för legitimationsförfalskning (falsk urkund) relativt hårt men om jag förstog det rätt så använde du en annans studentkort men din egna legitimation.

 

Som krogvakt (har jobbat som det) skulle jag inte släppa in dig men att släpa dit polisen är ju bara patetiskt. Och att ens polisen bryr sig när det finns så mycket viktigare brott att utreda är kanske en helt annan diskussion men man kan ju undra.

 

men men, till sakfrågan. Enligt brottsbalken gäller följande:

 

Ur brottsbalken:

14 kap. Om förfalskningsbrott

 

1 § Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

 

Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.

 

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som ringa, skall för förvanskning av urkund dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Vid bedömande huruvida brottet är ringa skall särskilt beaktas, om urkunden är av mindre vikt, såsom kassakvitto, kontramärke eller dylikt

mottagningsbevis, eller om gärningen skett för att förhjälpa någon till hans rätt."

 

___________________________________________________________

 

Med hänsyn tagen till det i mina ögon ringa brott som är begånget skulle jag tippa på att du i värsta fall råkar ut för några dagsböter.

 

MVH

Jacob "Fujim" Selin

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte ens varför polisen skulle bli inblandad.

För att avskräcka och bli av med problemet anmäler de flesta krogar misstanke om urkundsförfalskning regelmässigt utan undantag. Ungefär som att många affärer alltid ringer efter polisen när de tar snattare, även om de är 12 år och har stulit ett hubba-bubba.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja tackar så mycket för svaren.

 

Jag tycker precis som ni men det är ju endå otrevligt när dem drar in polisen. men så är väll livet när man är tillräckligt dum.

 

kommer man få nått besked eller kan det hända att dem struntar i det totalt eller får man ett brev hem eller nått tackar så mycket ????

 

Link to comment
Share on other sites

Måste bara fråga... trodde du ärligt att de inte skulle jämföra personnummer på Student/Mecenat-kortet och legitimationen.

 

Anledningen till att studentkåren tar allvarligt på det är att om Soc vid kontroll skulle upptäcka att personer som inte är studenter blir serverade alkohol så ryker serveringstillståndet.

 

Ofta finsn det möjlighet att köpa speciella gästleg om man som student vill ta med sig någon som inte är student.

 

Urkundsförfalskning kan ju inet komma ifråga om du visade egent leg, däremot kanske bedrägligt beteende eftersom du försökte utege dig för att vara något du inte är (student) för att tillskansa dig en förmån du inet hade rätt till.

 

Link to comment
Share on other sites

jag har inget bra svar på den frågan men jag var väll inte så klipsk vid det tillfället [ett så kallat hjärnsläpp]!!!.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

säga att du råkade visa din kompis kort som du lånat tidigare för att det fungerar som passerkort till skolan? Lite sent nu kanske, men iaf

 

Link to comment
Share on other sites

Urkundsförfalskning kan ju inet komma ifråga om du visade egent leg

 

Jodå, urkundsförfalskning innefattar inte bara ID-handlingar utan även handlingar som intygar någon form av behörighet, tex att man är student. Jag citerar det fujim hänvisade till i brottsbalken.

 

Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke.

 

Link to comment
Share on other sites

Men i detta fall var ju inga av handlingarna falska i sig.

 

Personen x har visat upp det ett leg som säger att han verkligen är x och sen ett kort som säger att personen y är student.

Ingen av dessa två utsagor är falska.

 

Link to comment
Share on other sites

Nja. Jag skulle vilja påstå att man inte kan säga så.

 

Person X har visat upp två handlingar som säger att han kan vara antingen X eller Y.

 

Jag vet tyvärr inte exakt vilken rang ett studentkort har rent legitimationsmässigt om man säger så men min tolkning av brottsbalken är att det innefattas av urkundsförfalskning.

 

(har inte läst tillräckligt med juridik för att kunna ge ett allt för nyanserat svar)

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väl få studentpubar idag som har tillstånd endast för slutet sällskap. Har de gästbiljetter har de säkert vanligt tillstånd, den typen av undantag gäller väl inte längre??

---

Lift up the receiver

I’ll make you a believer

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Det här handlade ju verkligen inte om urkundsförfalskning, det fanns överhuvudtaget inget som var förfalskat i den här händelsen. Som Mattias C sa kan det möjligtvis handlar om bedrägligt beteende men i det här fallet vore det ju idiotiskt att polisanmäla det, det är ju en studentpub det handlar om för sjutton!

 

Link to comment
Share on other sites

"Men det fanns ett problem man var tvungen att vara student för att komma in där. och då lånade jag min kompis cnn student kort och försökte komma in jag visade både mitt eget lägg och cnn kortet. och självklart tog dem mig där och så blev det polisen som följd.

"

 

Vad klassar du detta som då? Stöld? Skattebrott?

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Vad klassar du detta som då

Jag sa ju det, "bedrägligt beteende" tyckte jag passade ganska bra. "malle" får väl återkomma efter polisen hört av sig så får vi se vad de tyckte.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag sa ju det, "bedrägligt beteende" tyckte jag passade ganska bra.

Det är naturligtvis inte solklart en urkundsförfalskning eftersom brottet är ringa (och då heter det "förvanskning av urkund") och det skulle förvåna mig om det inte läggs ner pga tidsbrist men det blir inte mindre "urkundsförfalskning" för att det är äkta prylar. Förfalskningen/förvanskningen handlar om att "framställa falsk urkund" i meningen att urkunden inte alls visar vem man är. Att förövaren varit klantig nog och visat två urkunder som stod i konflikt till varandra borde inte påverka mer än att det gör det lättare att bevisa att minst en var felaktig.

Det bedöms lika om man gjort ett eget förfalskat intyg som om man lånat någon annans och visat det som om det är ens eget.

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-04-20 11:52:56 av fhe]

Link to comment
Share on other sites

Nu får väl en som faktiskt läst lite straffrätt komma in i debatten här...

 

Brottsrubriceringen som kan komma i fråga här är "missbruk av urkund", Brottsbalken 15 kap 12 §. Tänkbar påföljd vid en fällande dom kan vara böter även om det finns utrymme i straffskalan för fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vad som kommer ifråga beror på ett eventuellt åtal. Det är nog möjligt att det kan handla om missbruk av urkund men varför är du så säker på att det inte lika gärna kan falla in under kapitel 14?

 

15:e kapitlet i brottsbalken handlar i huvudsak om sånt som har med rättsäkerhet att göra, det är därför brottet blir grovt först då det innebär fara i bevishänseende. Här handlade det om ett besök på kåren, inte ett besök hos domstolsväsendet :-)

 

Link to comment
Share on other sites

BrB 15kap 12 §: "Missbrukar någon pass, betyg eller dylik för viss man utställd urkund genom att giva sig eller annan ut för honom eller utlämnar han urkunden att sålunda missbrukas, eller utgiver någon sanningslöst handling, som tillkommit medelst genomslag eller fotografering eller på annat dylikt sätt, för riktig kopia av viss urkund"

 

 

BrB kap14 handlar väl mest om förfalskningsbrott, t ex sk "falskleg", det är en helt annan typ av brottslighet.

 

Link to comment
Share on other sites

Du har nog rätt. De första fällande domar jag hittar gäller just missbruk av urkund. Inte för att det spelar någon större roll eftersom straffvärdet väl är likvärdigt men rätt ska vara rätt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...