Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Konvertering från access till sql-databas!


SandraS

Recommended Posts

Hej!

Jag har konverterat min accessdatabas till en sql-databas och har lite problem med kodningen i min applikation... Jag gör en applikation i Visual studio.net och har gjort en klass som funkade i access men inte i sql... vet inte vad och hur jag ska ändra i koden! Jag får upp ett meddelande där det står: Begäran om procedur 'getZone' misslyckades eftersom 'getZone' är ett vy-objekt.

 

Så här ser min kod ut:

 

********

Imports System

Imports System.Data

Imports System.Web

Imports System.Data.SqlClient

Imports System.Data.OleDb

 

Public Class Zone

Public Function GetZone()

Try

 

Dim myConnection As New SqlConnection (ConfigurationSettings.AppSettings("connstring"))

 

Dim myCommand As New SqlCommand("GetZone", myConnection)

 

myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure

 

myConnection.Open()

 

Return myCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

 

Catch err As SqlException

Throw err

 

Catch ex As Exception

Throw ex

End Try

 

End Function

End Class

****************

 

Vore jättetacksam för lite hjälp!

/Sandra

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Det låter ju som att GetZone i SqlServer i själva verket är en View och inte en SP.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja jag vet inte! Men det funkade ju i min accessdatabas ju! Så här ser min kod ut bakom själva kontrollen:

 

***********************************************************

Public MustInherit Class valkommen

Inherits System.Web.UI.UserControl

 

Protected WithEvents search As System.Web.UI.WebControls.TextBox

Protected WithEvents searchButton As System.Web.UI.WebControls.Button

Protected WithEvents chooseButton As System.Web.UI.WebControls.Button

Protected WithEvents zone As System.Web.UI.WebControls.DropDownList

 

Public Property SearchStr() As String

Get

If search.Text Is Nothing Then

SearchStr = ""

Else

SearchStr = search.Text

End If

End Get

Set(ByVal Value As String)

search.Text = Value

End Set

End Property

Public Property SearchZone() As String

Get

If zone.SelectedIndex = -1 Then

SearchZone = 0

Else

SearchZone = zone.SelectedItem.Value

End If

End Get

Set(ByVal Value As String)

Dim item As ListItem

For Each item In zone.Items

If item.Value = Value Then

item.Selected = True

Else

item.Selected = False

End If

Next

End Set

End Property

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

'Put user code to initialize the page here

 

If Not Me.IsPostBack Then

'Zone field

Dim oZone As New Zone

zone.DataSource = oZone.GetZone()

zone.DataBind()

zone.Items.Insert(0, "-Alla zoner-")

oZone = Nothing

 

search.Text = Session("SearchStr")

SearchZone = Session("SearchZone")

 

End If

End Sub

 

Private Sub searchButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles searchButton.Click

Session("SearchStr") = SearchStr

Session("SearchZone") = SearchZone

 

If Request.Path <> "searchResult.aspx" Then

Response.Redirect("searchResult.aspx")

End If

End Sub

 

Private Sub chooseButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chooseButton.Click

If Request.Path <> "searchResult.aspx" Then

Response.Redirect("searchResult.aspx")

End If

End Sub

End Class

*************************************************************

 

Borde det inte funka då?

Mvh

Sandra

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Ja jag vet inte!

Nä, det kan inte jag heller veta =) Du får gå in i SQL Server och kontrollera detta, det har inte jag möjlighet att göra åt dig.

 

Borde det inte funka då?

VB-koden är helt ointressant om exporten inte gått rätt till.

 

Link to comment
Share on other sites

Nej det förstår jag ju att du inte kan =))

Jag kom på att jag var tvungen att ändra get-frågan i databasen till en lagrad procedur.... så nu funkar det igen!

Ha en trevlig helg!

/Sandra

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...