Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Konsumentköplagen och webbhotell


Mattias J

Recommended Posts

Tveksamt, jag vet inte men skulle inte tro det.

Ett webbhotell känns mer som en tjänst än en vara.

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900932.HTM

Tillämpningsområde

 

1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.

Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lösa saker.

I denna paragraf avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Lag (2002:587).

 

 

2 § Lagen gäller även beställning av en vara som skall tillverkas. Om beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet, gäller därutöver 4 § första stycket samt 6 och 7 §§ konsumenttjänstlagen (1985:716).

Lagen gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. Lag (2002:587).

 

[inlägget ändrat 2005-04-04 16:25:06 av fhe]

Link to comment
Share on other sites

Men gäller konsumenttjänstlagen då?

1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,

2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

...

2 § Lagen gäller inte

1. tillverkning av lösa saker,

2. installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför för att fullgöra ett avtal om köp av en lös sak,

3. arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för att avhjälpa fel i den sålda egendomen. Lag (2002:588).

 

Link to comment
Share on other sites

Men gäller konsumenttjänstlagen då?

Sorry, jag missade att din fråga gällde bägge två. Nej, jag tror inte att den fungerar heller.

Har du inget avtal? Det är oftast det första man brukar titta på.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Inte vad jag minns eller hittar, nej.

Då jag knappt lyckas få tag på personen bakom hotellet tror jag inte heller deras egna villkor skulle ha någon större betydelse.

Jag vill bara få kontroll över min domän...

 

Link to comment
Share on other sites

Om din kommun har en konsumentvägledare så kan det ju vara lämpligt att ta kontakt med den personen, där ska de ju veta om lagarna du nämner är tillämpliga.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...