Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med INSERT till Access-databas


Rave_T

Recommended Posts

Får följande felmeddelande:

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.Data.OleDb.OleDbException: Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.

 

Min INSERT-sats ser ut som följer:

Public Function addNewUser()
    ' myConnection.Open()
    Dim userName As String = userName_txb.Text
    Dim userPwd As String = pwd_txb.Text
    'Skapa ett insert command
    Dim strSQLwrite As String = "INSERT INTO tbl_users (userName,userPwd) VALUES (?,?)"
    Dim insertCmd As New OleDb.OleDbCommand(strSQLwrite, myConnection)
    insertCmd.Parameters.Add(New OleDb.OleDbParameter("userName", OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, "userName"))
    insertCmd.Parameters(0).Value = userName
    insertCmd.Parameters.Add(New OleDb.OleDbParameter("userPwd", OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, "userPwd"))
    insertCmd.Parameters(1).Value = userPwd
    myConnection.Open()
    insertCmd.ExecuteNonQuery()
  End Function

 

Link to comment
Share on other sites

Hmmm nu har jag fipplat med rättigheter hit o dit så jag kollrat bort mig...

 

min databas ligger under:

C:\Inetpub\wwwroot\MittProject\databas.mdb

 

Vart ifrån, alltså på vilken nivå måste jag börja med rättigheterna? redan på C: elle från vad?

 

Sedan där man ändra rättighterna så har jag ett användarnamn som heter:

 

Internet-Gästkonto (DATORNAMN\IUSR_DATORNAMN), är det den som ska ha rättigheter?

 

Ska man göra något med rättighterna under avancerat?

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Jag har aldrig använt Access med ASP.Net, men det är möjligt att du även måste ge mappen där databasen ligger, samt databasfilen själv rättigheter även för DATORNAMN\ASPNET

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...