Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam uppstart i XP


Gorgar

Recommended Posts

Jag har en helt ny dator som är otroligt seg i uppstarten när den har kommit in i XP. Det tar 1,5-2 minuter innan alla små ikoner bredvid klockan har kommit fram när man har en nätverkskabel i. Under tiden man väntar får jag ingen uppkoppling, så jag är ganska säker att det har nåt med nätverkskortet att göra.

 

Några ideér?

 

Mvh

Per

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Har jag aldrig varit med om.

 

Prova tipsen på den här sidan:

http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/OptimizeXP.html

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:07:17, on 2005-03-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Documents and Settings\Per\Skrivbord\HijackThis.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [sbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A330A090-DBF2-406C-BE7C-6CFF398CC7D2}: NameServer = 195.58.103.124 195.58.103.18[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Startuplist:

 

[log]StartupList report, 2005-03-13, 18:06:25

StartupList version: 1.52.2

Started from : C:\Documents and Settings\Per\Skrivbord\HijackThis.EXE

Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

* Using default options

==================================================

 

Running processes:

 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Documents and Settings\Per\Skrivbord\HijackThis.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

--------------------------------------------------

 

Listing of startup folders:

 

Shell folders Common Startup:

[C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Start-meny\Program\Autostart]

ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

 

--------------------------------------------------

 

Checking Windows NT UserInit:

 

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

 

--------------------------------------------------

 

Autorun entries from Registry:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 

NVMixerTray = "C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

Zone Labs Client = "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

(Default) =

ATICCC = "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

SbUsb AudCtrl = RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor

UpdReg = C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

ATIPTA = C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

AVG7_CC = C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

AVG7_EMC = C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

MULTIMEDIA KEYBOARD = C:\Program\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

 

--------------------------------------------------

 

Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

 

Shell=*INI section not found*

SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*

drivers=*INI section not found*

 

Shell & screensaver key from Registry:

 

Shell=Explorer.exe

SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\system32\scrnsave.scr

drivers=*Registry value not found*

 

Policies Shell key:

 

HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*

HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

 

--------------------------------------------------

 

 

Enumerating Browser Helper Objects:

 

(no name) - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

(no name) - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}

 

--------------------------------------------------

 

Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

 

PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

WebCheck: C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

SysTray: C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

 

--------------------------------------------------

End of report, 4 214 bytes

Report generated in 0,016 seconds

 

Command line options:

/verbose - to add additional info on each section

/complete - to include empty sections and unsuspicious data

/full - to include several rarely-important sections

/force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT

/forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x

/forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform

/history - to list version history only[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det var inte särskilt mycket som startar upp automatiskt.

 

Men du kan gå igenom dessa länkar och se om du tycker att det är viktigt att programmen startar automatiskt:

http://computercops.biz/startuplist-4950.html

http://computercops.biz/startuplist-6110.html

http://computercops.biz/startuplist-6565.html

http://computercops.biz/startuplist-4034.html

http://computercops.biz/startuplist-266.html

http://computercops.biz/startuplist-2347.html

 

Om inte så kan du först se efter om det går att stänga av autostarten inne i programmen och i andra hand köra programmet "msconfig" och avbocka programmen där.

 

Om du har nätverkskabeln i men drar ut anslutningen mellan modem och telefonjacket, hur blir det då?

Vad är det för modem?

Hur säker är du att modemet och nätverksanslutningen i datorn är rätt uppsatt?

Kommer internet igång bra om du har nätverkskabeln urdragen ur datorn när du startar och sedan stoppar in den?

Hur mycket minne har du i datorn?

Har du ändrat något gällande det virtuella minnet i datorn?

 

Gör en extra viruskoll genom att köra denna online-skanning:

http://housecall.antivirus.com/

Jag kan annars inte se att du skulle ha några otrevligheter i din dator i alla fall, vilket ofta kan orsaka sega uppstarter speciellt med internet ansluten.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...