Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hook.dll


Weann

Recommended Posts

Varje gång någon loggar in på sin användare, får man upp en ruta som säger: "Error loading hook.dll".

 

Väldigt irriterande. Är det någon som vet hur man får bort denna?

/Weann

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

Var kör du för system?

 

Har du kontrollerat så du inte fått in otrevligheter som spyware, trojaner och annat i systemet?

 

http://www.broadbandreports.com/forum/remark,12571621~mode=flat

 

Kör det berömda HiJackThis och posta loggen här. Glöm inte logfunktionen!

 

http://www.2-spyware.com/file-hook-dll.html

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

 

[inlägget ändrat 2005-02-13 17:20:27 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

hej!

 

Tack för försöket att hjälpa mej...

 

Men det var lite över min datorkunskap. Så... vad exakt vad det jag skulle göra??

 

Tack på förhand!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
Weann skrev:

Men det var lite över min datorkunskap. Så... vad exakt vad det jag skulle göra??

 

Scanna datorn med ett uppdaterat antivirusprogram.

 

Du kan också köra onlinescanningar för att försäkra dig om att du verkligen inte har virus, trojaner och annat otrevligt i systemet. Bra att komplettera sitt installerade antivirusprogram med.

 

http://housecall.trendmicro.com/

 

http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm

 

Kör också igenom systemet med Ad-Aware. Glöm inte att uppdatera innan du scannar datorn.

 

http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/

 

Prova också Spybot search & destroy:

 

http://www.safer-networking.org/en/index.html

 

Posta loggen från HiJackThis här:

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

 

Så kan vi hjälpa dig med att ta bort resterna av sådant som inte hör till systemet normalt.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Nu har jag gjort diverse scanningar och logfilen blev så här:[LOLogfile of [log]HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:16:30, on 2005-02-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\GG.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\npfmsg2.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program\ZipGenius 5\zipgenius.exe

C:\DOCUME~1\Mamma\LOKALA~1\Temp\ZGTemp\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/'>http://www.msn.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://loginnet.passport.com/ppsecure/md5auth.srf?lc=1053

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GG] C:\WINDOWS\System32\GG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus1.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/CursorManiaInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by16fd.bay16.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/075b635239faa9e67621/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)

O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown - C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

 

G][/log]

 

Tack på förhand

 

 

Moderator Stefan Eklinder/DrData lade in LOG-taggar i inlägget.

Glöm inte det hädanefter. :-) Du hittar knappen i inlägg/besvarafönstret.

Bara ett klick ifrån dig.

 

 

[inlägget ändrat 2005-02-14 20:26:34 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

Messenger Plus! 3 är ökänt för att installera diverse spionprogram om man inte är väldigt nogrann och avbockar allt som har med sponsorprogram att göra under installationen. Så börja med att avinstallera det, kör sedan Ad-aware och Spybot igen.

 

Starta om datorn, flytta den körbara filen HijackThis.exe till en egen mapp (t ex C:\HjT). Kör den inte innifrån den nedladdade filen hijackthis.zip. Sedan kör du HijackThis igen.

 

Lägg ut HijackThis-loggen i ditt svar på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Se till att det lodräta strecket är efter "LOG]"

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

[inlägget ändrat 2005-02-14 14:31:51 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

hej igen

 

Här är loggfilen

[log]Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:25:20, on 2005-02-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\npfmsg2.exe

C:\Documents and Settings\Mamma\Mina dokument\HijackThis.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/'>http://www.msn.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://loginnet.passport.com/ppsecure/md5auth.srf?lc=1053

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GG] C:\WINDOWS\System32\GG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/CursorManiaInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by16fd.bay16.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/075b635239faa9e67621/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)

O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown - C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

 

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

HijackThis kommer att skapa säkerhetskopior av det den gör i samma mapp som den ligger själv, det betyder att när den ligger i Mina dokument så kommer säkerhetskopiorna att hamna där också, det kan ju då vara lite svårt att veta att de hör ihop med HijackThis. Därför rekommenderar jag dig att skapa en ny egen mapp till HijackThis, t ex C:\HjT eller C:\Documents and Settings\Mamma\Mina dokument\HjT.

 

För att man inte ska råka återställa datorn till ett läge med otrevligheter i så bör man ta bort alla systemåterställningspunkterna genom att stänga av systemåterställningsfunktionen.

Den här datorn - Högerklick - Egenskaper - Systemåterställning

När datorn är ren så ska funktionen sättas på igen.

 

[log]Var säker på att du förstår allt nedan innan du fortsätter, fråga annars.

 

Har du ett polsk meddelandeklient på din dator (Gadu-Gadu)?

 

Kör HijackThis och skanna. Bocka för dessa rader:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/CursorMani

aInitialSetup1.0.0.8.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/075b635239faa9e67621/netzip/RdxIE601.

cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)

 

Om du inte har den polska meddelandeklienten så bockar du även för denna rad:

O4 - HKLM\..\Run: [GG] C:\WINDOWS\System32\GG.exe

 

Avsluta alla program och fönster, förutom HijackThis.

 

Tryck på Fix checked.

 

Starta om i felsäkert läge.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - Mappalternativ - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Bocka för Visa innehållet i systemmappar

 

Ta bort denna fil:

C:\WINDOWS\System32\SearchBar.htm

Och om du inte har den polska meddelandeklienten även denna fil:

C:\WINDOWS\System32\GG.exe[/log]

 

Starta om i normalt läge. Ta ut en ny HijackThis-logg. Skriv här hur det har gått och bifoga loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Underbart att få lite hjälp.

 

Jag tror jag förstår allt, och nån polsk klient har jag inte vad jag vet:)

 

Men: Hur startar jag om datorn i felsäkert läge?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Weann skrev:

 

Men: Hur startar jag om datorn i felsäkert läge?

Tryck F8 innan uppstarten.

Eller gör det via msconfig. Skriv msconfig i Kör i startmenyn. Fliken BOOT.INI och bocka i /SAFEBOOT, OK och starta om så hamnar du i felsäkert läge.

 

[inlägget ändrat 2005-02-14 16:55:48 av Maratonmannen]

Link to comment
Share on other sites

Man trycker F8 upprepade gånger under uppstarten tills en meny kommer fram där man väljer Felsäkert läge.

 

Lycka till! :thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Är Er evigt tacksam:):thumbsup:

 

Felrutan har försvunnit!!

 

Allt gick bra och här är loggfilen

[log]Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:51:40, on 2005-02-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NYMSE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\npfmsg2.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\cclaw.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/'>http://www.msn.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://loginnet.passport.com/ppsecure/md5auth.srf?lc=1053

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\Nvc\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by16fd.bay16.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown - C:\Norman\NVC\BIN\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

 

[/log]

 

kram

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Tråden flyttad till Spionprogram (Spyware)

 

Tackar för poängen! :-)

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder> moderator DrData|

 

E-post = Elektronisk post. Ex: ett paket med transistorer. Andra sorters post: A-post, B-post, F-post (flaskpost), K-post (kompost), Ö-post (post från Grönland). - [interworst] Yttermera

 

Link to comment
Share on other sites

Roligt att din dator uppför sig bättre nu! :)

Tack för poängen också!

Jag ser inget otrevligt i din logg längre.

 

Om det finns flera användare på datorn så kontrollera att allt verkar Ok för alla användare.

 

Slå nu på systemåterställningsfunktionen och skapa en ny systemåterställningspunkt.

 

För att skydda din datorn i framtiden så kommer här några rekommendationer.

 

Kör Ad-aware och Spybot S&D regelbundet på alla användares konton för en del saker går inte att komma åt mellan olika användare.

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Firefox, Mozilla och Opera:

http://www.mozilla.se

http://www.opera.com/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...