Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Seg dator och rundll32.exe 100%


frippe62

Recommended Posts

Tjena!

 

Min dator har blivit väldigt seg. Såg ckså att jag hade en en fil rundll32.exe som jobbar på 100% hela tiden. Undrar bara om man kan göra nåt åt det och och göra datorn lite snabbare!?

 

Vore tacksam för hjälp!

 

/frippe

 

[inlägget ändrat 2004-10-20 05:05:30 av frippe62]

Link to comment
Share on other sites

Det låter som du har drabbats av något otrevligt typ virus eller trojan, så du bör skanna och rensa din dator ordentligt. Skriv ner vad som hittas och i vilka filer, så att det går att söka på nätet om det är något mer som behöver göras.

 

Kör on-line skanningar:

http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm

 

Ad-aware och Spybot hittar du här:

http://www.lavasoft.de/swedish/support/download/

http://www.lavasoftsupport.com/index.php?showtopic=42066

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

 

Om det dyker upp några frågetecken under körningen av dessa program så ställ frågor eller lägg ut loggar här, så kan någon hjälpa dig.

 

Om du efter det fortfarande har problem så är det HijackThis som gäller, finns här:

http://www.majorgeeks.com/download3155.html

och här finns det instruktioner:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=618259#618305

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har kört ad aware och tagit bort allt men det är fortfarande seg. Har även Norton Antivirus som alltid är på.

Kan ju lägga ut en logga från Hijackthis om ni vill kolla på den.

[log]

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:27:03, on 2004-10-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSEC.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\9eb55591a6d9f0a27fc7afbb7bc4bb55\update\update.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE Privacy Keeper - Last IE Window Detector - {1201333E-BAD9-481C-BCF5-6904498CF85B} - C:\Program\UnH Solutions\IE Privacy Keeper\IEPKbho.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1629.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://www.camzchat.com/java/cr.cab

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {1C955F3B-5B32-4393-A05D-24B4970CD2A1} - http://spystream.babenet.com/cabs/videox.cab

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab[/log]

 

[inlägget ändrat 2004-10-20 15:31:02 av Erik Junesjö]

Link to comment
Share on other sites

Det enda som jag kan se i din HijackThis-logg som använder rundll32.exe är nview.dll som det står så här om:

This is a DLL to enable multiple display monitors on a single computer. It can be a cause of numerous problems on some computers

 

Så jag antar att du har ett grafikkort med Nvidia-kretsar på, du kan ju se om du i Bildskärmsegenskaper - Inställningar - Avancerat - Ditt grafikkort

kan hitta någon bättre inställning, särskilt då om det finns något som har med flera bildskärmar att göra. Du kan också pröva med att uppdatera drivrutinerna, eller om du nyligen har gjort det, backa tillbaks.

 

Det jag kan säga om din HijackThis-logg för övrigt är att den ser hygglig ut. Du har en rest efter en Real-knapp och du har något nedladdat från babenet, det senare kan ju innehålla något olämpligt, porrsidor gör ofta det. Om du vill fixa det så starta HijackThis och skanna som förut. Bocka för följande rader:

 

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: {1C955F3B-5B32-4393-A05D-24B4970CD2A1} - http://spystream.babenet.com/cabs/videox.cab

 

Stäng av alla program, inkl. webbläsare, förutom HijackThis.

Tryck på Fix checked. Starta om.

 

Du har program som har med iTunes, Quicktime, Java, Real, Winamp, Winzip att göra som startar automatiskt, antagligen för att kolla efter uppdateringar eller lägga sig i verktygsfältet nere vid klockan, det tar ju en del systemresurser i anspråk, om du vill kan du antagligen stänga av sådana funktioner i programmen.

 

Jag rekommenderar dig att köra Spybot också, Ad-aware och Spybot kompletterar varandra, så båda bör köras regelbundet. Likaså kompletterar housecall och pandasoftware ditt Norton.

 

Link to comment
Share on other sites

rundll32.exe gick på 100% även innan jag uppdaterade drivrutinerna. Nu har jag gjort det och den står fortfarande på 100%.

 

Lägger ut en ny logga efter jag tog bort det du sade:

 

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 17:41:21, on 2004-10-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE Privacy Keeper - Last IE Window Detector - {1201333E-BAD9-481C-BCF5-6904498CF85B} - C:\Program\UnH Solutions\IE Privacy Keeper\IEPKbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1629.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för poängen! :)

 

Hur länge har du haft det så här? Kan du komma på något du gjorde ungefär samtidigt?

 

Jag kan fortfarande inte se något virus eller liknande i din logg, men det finns några ovanligheter.

 

Jag ser att du har två stycken wuauclt.exe igång ,dvs 2 Windows Update, det brukar man inte ha. Pröva att stänga av automatiska uppdateringar och se om åtminstone en försvinner.

 

Har du ett grafikkort med ATI- eller Nvidia-kretsar? Du kör ett program cli.exe som har med ATI att göra och nwiz.exe och nview.dll som har med Nvidia att göra??

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har ett ATI-grafikkort.....alltså det har varit så kanske en månad. Uppdaterarde drivrutinerna för en vecka sedan.

 

Har för mig att problemem kom när min jag såg att det låg bargainbuddy coch nåt annat program på datorn. Tog bort dem men ad aware hittar nya hela tiden.

 

Kan du se om jag har fått bort alla onödiga program i autostart?

 

Tack

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:42:28, on 2004-10-20

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE Privacy Keeper - Last IE Window Detector - {1201333E-BAD9-481C-BCF5-6904498CF85B} - C:\Program\UnH Solutions\IE Privacy Keeper\IEPKbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1629.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] C:\Program\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program\RAM Idle\RAM_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab

 

[/log]

[inlägget ändrat 2004-10-20 18:42:38 av frippe62]

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se längre att rundll32.exe är igång?

Bara en wuacuclt.exe denna gång, bra. :thumbsup:

 

Jag hittade följande sida om Bargain Buddy:

http://www.doxdesk.com/parasite/BargainBuddy.html

Så jag antar att du inte längre har en mapp Bargain Buddy eller Net2Phone CommCenter i Program eller Program Files. Det finns i alla fall inte några spår av den i HijackThis-loggen.

 

Vad är det Ad-aware hittar? Du kanske ska lägga hit en logg efter en full system scan, som har hittat något (men ha inte onödiga program igång samtidigt som IE och DC++). Instruktioner för Ad-aware 1.05 här:

http://www.lavasoftsupport.com/index.php?showtopic=42066

 

Har du haft ett annat grafikkort tidigare? Har du någon annan hårdvara som har med Nvidia att göra? Titta i Kontrollpanelen - System - Maskinvara - Enhetshanteraren.

Sök på hårddisken var du har filerna nvqtwk.dll, nwiz.exe, nview.dll.

Har du flera bildskärmar kopplade till din PC?

 

Här är några program som går igång automatiskt och som är tveksamma om de behövs jämt. Förklaring till dem från nätet.

[log]C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe - http://computercops.biz/startuplist-1427.html

C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe - http://computercops.biz/startuplist-3546.html

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe - http://computercops.biz/startuplist-266.html

CTHELPER.EXE - http://computercops.biz/startuplist-4370.html

C:\WINDOWS\UpdReg.EXE - http://computercops.biz/startuplist-4034.html

C:\WINDOWS\system32\ps2.exe - http://computercops.biz/startuplist-2856.html

C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe - http://computercops.biz/startuplist-1913.html

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe - http://computercops.biz/startuplist-1915.html

C:\Program\Winamp\winampa.exe - http://www.reger24.de/prozesse/winampa.exe.php

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe - http://computercops.biz/startuplist-1471.html

Logi_MwX.Exe - http://computercops.biz/startuplist-1916.html

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe - http://computercops.biz/startuplist-2240.html

C:\Program\QuickTime\qttask.exe - http://computercops.biz/startuplist-2935.html

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe - http://computercops.biz/startuplist-3876.html

C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe - http://computercops.biz/startuplist-128.html

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe - http://computercops.biz/startuplist-5054.html

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe - http://computercops.biz/startuplist-1452.html

C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE - http://computercops.biz/startuplist-2085.html

[/log]

Du får själv läsa och tänka efter om du vill att programmen ska starta jämt eller inte. Ibland står det i länken hur man stänger av automatstarten. Det enda av de här programmen som jag har är Quicktime och där vet jag att det finns en kryssruta i inställningarna som ska bockas ur. För övriga program så får du leta i inställningar mm och se om du hittar något. Är det några som du inte hittar så ska de gå att avaktivera från Msconfig.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Den är fortfarande igång när man startar datorn. Börjar bli lite jobbigt att ta bort processen varje gång men så får det väl bli då. Annars är det inget övrigt fel. Satt och tog bort lite program igår som jag tyckte inte behövdes men inget av dem gjorde så att runddl32.exe blev normal igen.

 

För övrigt så ligger nvqtwk.dll och de andra filerna i c:\WINDOWS\SYSTEM32. Ska de ligga där eller inte?

 

Lägger ut en logga på så som det ser ut nu.

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 14:04:39, on 2004-10-21

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\system32\usb.exe

C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hposol08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\mmc.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE Privacy Keeper - Last IE Window Detector - {1201333E-BAD9-481C-BCF5-6904498CF85B} - C:\Program\UnH Solutions\IE Privacy Keeper\IEPKbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.1629.0\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [uSB] C:\WINDOWS\system32\usb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: officejet 6100.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Program\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.cab

O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab

 

[/log]

 

Tack för allt hjälp så länge! ;)

 

Link to comment
Share on other sites

Jaha du stänger av den, det var därför den inte syntes i loggen. Blev lite konfunderad. ;)

 

Din lista på autostartade program har krympt rejält, det var ju bra. :thumbsup:

 

Jag har ett Nvidia-grafikkort och har nwiz.exe och nview.dll liggande i samma mapp som du. Allt jag hittar på nätet om de 3 filerna anger att de har med nVidia grafikkort att göra, så det är konstigt att du har dem då. Du hittade ingen ledtråd i Enhetshanteraren? Kolla om Nvidia finns med i Kontrollpanelen - Lägg till/ta bort program?

 

Men utav de 3 är det nu bara nview som startar. Vet du vat du har gjort för att få de andra två att försvinna?

 

Pröva med att avmarkera raden rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook i msconfig och se om det påverkar ditt system. Det lär ju knappast få det att krascha i alla fall.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns ett program som heter NVIDIA Windows 2000/XP Display Drivers som ligger i lägg till/Ta bort program. Kan inte komma ihåg om jag har installerat det eller inte.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, installerat är det i alla fall. Och har du ingen nytta av en sådan grafikdrivrutin så ska det väl gå bra att avinstallera den. :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...