Just nu i M3-nätverket
Jump to content

f-skatt


Tobbelobbegåbbe

Recommended Posts

lillen_009

kom ihåg att du behöver någon med lite ekonomisk kompetens när du har f-skattsedel. Det är lite meck med deklaration och sånt. En revissor eller sakkunnig är att föredra

 

Link to comment
Share on other sites

Saxat från Skatteverkets hemsida:

"Svar på vanliga frågor -

Källskatt, socialavgifter och F-skatt

 

 

Vem kan få en F-skattsedel och vad innebär det?

 

 

 

Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du efter ansökan hos Skatteverket tilldelas en F-skattsedel och ett F-skattebevis.

 

Om du visar ditt F-skattebevis eller anger att du har F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande ska utbetalaren inte dra skatt eller betala sociala avgifter. Om en F-skattsedel åberopas i en uppenbar anställning är utbetalaren skyldig att skriftligen anmäla detta till Skatteverket.

 

Villkoret för att få en F-skattsedel är att du

 

- bedriver näringsverksamhet eller

 

-

avser att bedriva näringsverksamhet samt

 

-

att du lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

 

Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan om din anställning kan du få både F- och A-skattsedel. Ett handelsbolag kan också få F-skattsedel. Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt inte ha F-skatt utan istället betala särskild A-skatt.

 

F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till särskilda post- eller bankgirokonton. Du kommer att få inbetalningskort med posten. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner, gäller särskilda regler.

 

Om dina inkomster under året förändras ska du för ändring av F-skatten i vissa fall lämna en preliminär självdeklaration till ditt skattekontor. Om du har ett säsongsföretag kan du få betala F-skatt bara under den period som verksamheten pågår.

 

Du kan få din F-skattsedel återkallad om du missbrukar den, inte redovisar och betalar dina skatter och avgifter eller inte lämnar din inkomstdeklaration.

 

Ansökan om F-skattsedel gör du på blanketten "Skatte- och avgiftsanmälan" "

 

 

Om man avser bedriva företag inom Handels-, Kommandit- eller Aktiebolagsformen, skall det registreras på Patent- och registreringsverket, http://www.prv.se/ och där finns också utförliga beskrivningar hur man går tillväga:

 

"Pressmeddelande

Sundsvall 1999-03-16

 

Samtidig handläggning hos PRV och skattemyndigheten ger snabb företagsstart

 

Det ska bli enklare och gå snabbare att få sitt företag registrerat hos PRV och att få sin F-skattsedel från skattemyndigheten. Regeringen har i dagarna fått ett förenklingsförslag från Patent- och registreringsverket (PRV) och Riksskatteverket (RSV). Förslaget innebär bl.a. att regler ska anpassas och system och rutiner utvecklas så att de bägge myndigheternas registrering och granskning av ansökningar från nyföretagare ska kunna starta samtidigt. Förslaget kan innebära en tidsvinst för nyföretagaren på upp till 1 ½ månad.

 

- Vi vill göra det snabbare och mindre krångligt att sköta de formella registreringarna för den som startar företag, säger Kurt Johansson, chef för Patent- och registreringsverket bolagsavdelningen (PRV Bolag). Därför lägger vi tillsammans med Riksskatteverket de här förslagen till regeringen.

 

Aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag måste alla registreras hos PRV. Många enskilda firmor registreras också hos PRV. Hos skattemyndigheten registrerar företagen sig för moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt. PRV och RSV föreslår att den som startar företag också ska ges möjlighet att använda elektroniska blanketter och elektronisk inlämning av anmälningar.

 

- Det mesta kommer förmodligen att kunna ske via våra webbplatser, menar Vilhelm Andersson, skattechef på Riksskatteverket.

 

Det här arbetet är ett av de konkreta resultaten av Småföretagsdelegationens förslag. Delegationen verkade fram till juni 1998 och efter det gav regeringen PRV och RSV i uppdrag att komma med förslag på konkreta åtgärder för att göra företagsregistreringen enklare.

 

Mer information:

Kurt Johansson, chef PRV Bolag, 060-18 43 10, 070-340 97 00

Vilhelm Andersson, skattechef RSV, 08-764 83 11, 070-887 57 87"

 

 

oo----GLVP - Gilla Läget, Var Positiv----oo

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...