Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Move.Previous


Johan Jivegård

Recommended Posts

Johan Jivegård

Får felmeddelandet

--------------------------------------

Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.: 'Previous'

--------------------------------------

trots att jag har en Keyset-cursor. Så här ser koden ut.

--------------------------------------

Set rsMatcher = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

rsMatcher.Open "matcher", DataLink, adOpenKeyset, adLockPessimistic

--------------------------------------

För att flytta till föregående post skriver jag.

--------------------------------------

rsMatcher.MovePrevious

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

Jag fick inte kommadot move att fungera i NT4 men i win2000 fungerar det bra, så du har kanske en äldre ado som spökar....

 

- Magnus

Link to comment
Share on other sites

Johan Jivegård

OK. Jag kör på en NT4 server med IIS4. Vet du om det finns någon uppdatering att hämta för detta? .. någon ny ADO.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...