Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Feta böter


Glenn Larsson

Recommended Posts

 

A) det är inte böter (det är en formalistisk invändning!)

 

B) det kan bara bli en marknadsstörningsavgift om spammet saknar "giltig" removeme-adress. Har spammet det kan man spamma allt vad man vill utan att drabbas av *några* straff/avgifter (en näringsidkare kan dock stämma avsändaren för att få ersättning för de kostnader detta spam vållat mottagren - typ samtalskostnaden/lagringen av denne avsändares spam.

 

C) Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. "Fett"? För all del. Men: I ringa fall ska någon avgift inte dömas ut. Och när marknadsstörningsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Avgiften tillfaller staten.

 

Slutligen - företag, föreningar och myndigheter är det framöver fortfarande fullt lagligt att skicka spam till - liksom med viss sannolikhet till personer med företagsadresser/föreningsadresser/myndighetsadresser.

Fast det har inget med rubriken att göra.

 

Link to comment
Share on other sites

Glenn Larsson

*suckar* det lät bra i alla fall.

 

> Har spammet det kan man spamma allt vad man vill utan att drabbas av *några* straff

 

Straff kan man råka ut för i alla fall om man spammar fel person :o)

 

Mvh

G

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag skrev

removeme-adress. Har spammet det kan man spamma allt vad man vill utan att drabbas av *några* straff/avgifter

Detta stämmer inte riktigt.

Marknadsföringslagen:

14 § En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god marknadsföringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare får förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen eller att vidta någon annan liknande åtgärd.

   Ett förbud enligt första stycket får meddelas också

   1. en anställd hos näringsidkaren,

   2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och

   3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

 

19 § Ett förbud enligt 14 .... skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag (2002:565).

 

Så *framtida* överträdelser (spam med removeme-adress till de som inte sagt ja) kan straffas/stoppas genom vite, men det är ju en procedur att komma dit...

 

Dessa paragrafen föreslås inte ändras, så de finns inte med i proppen, vilket kan ha bidragit till att jag missade innebörden. Ursäkta missvisningen!

 

[inlägget ändrat 2003-12-05 01:45:31 av Claes T]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...