Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Windows Server 2003 + Terminal Services + NLB + Sk


hsjolin

Recommended Posts

Hej alla,

 

Jag har två stycken servrar (Windows Server 2003) klustrade med NLB (Network Load Balancing). Dessa två servrar kör Terminal Services och delar alltså på de klienter som kopplar upp sig. Varje nod har ett antal nätverksskrivare installerade som används för utskrift av användarna på terminalservern (noderna är exakt likadant konfigurerade).

 

Alla användarna har roaming profiles (råmande profiler:) som ligger på en NT4 server.

 

Problemet som jag har är att när en användare ställer in en av skrivarna som sin default-skrivare så verkar inte detta sparas i profilen utan på servern.

 

Som ett litet exempel: Vi har två skrivare: Skrivare1 ch Skrivare2. En användare loggar in på nod1 och har Skrivare1 som defaultskrivare men sätter Skrivare2 som defaultskrivare.

 

Problemet nu är att när samma användare loggar in på nod2 så får han/hon Skrivare1 som defaultskrivare.

 

Hur kommer detta sig? Sparas inte inställningarna för defaultskrivare i profilen?

 

Tacksam för svar.

 

Hälsningar

Henrik

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Skrivarinställningar sparas per dator, inte per användarprofil. Det märker du snabbt om du gör ändringar på en dator och sedan loggar in med en annan användare. En av anledningarna är förmodligen att om man loggar in på en annan ort så har man sällan behov av att komma åt samma skrivare.

 

Link to comment
Share on other sites

Så du menar att om en användare på min terminalserver ändrar defaultskrivare, så ändras defaultskrivaren för ALLA användarna på terminalservern?

 

Link to comment
Share on other sites

Nej, det är precis så illa att default-skrivaren ändras för alla. Installerar du en skrivare för användare 1 dyker den automatiskt upp även för användare 2. Ändrar du default-skrivare för en användare gör du

 

Link to comment
Share on other sites

Scripta skrivaren i stället. Det fungerar bättre. Om du gör det via en GPO så har du alla möjligheter att styra detta som du vill.

 

Skulle jag ha tänkt på förut. Min lösning är superbrutal, den nukar printers-nyckeln i registret vid inloggning och importerar en regfil med de skrivare som jag har definierat upp... med alla pappersinställningar och sådant fördefinierat. Går oehört snabbt och känns oehört stabilt, om än oflexibelt...

 

...återstår bara att ställa standardskrivare också för aktuell användare - går juh via GPO eller som jag gjorde då via inloggningsscript som kollar vilken skrivare användaren är medlem i (varje skrivare finns som en grupp).

 

 

Men visst sparas standardskrivare per användare?

 

--

.Wey

 

Go da! Sing a song!

 

Link to comment
Share on other sites

Vore kul att få se scripten.

 

När det gäller själva skrivarna så har jag helt enkelt exporterat hela HKEY_CURRENT_USER/Printers på en labbklient där alla skrivare är korrekt uppmappade och konfigurerade... i inloggningsscriptet (vbs) kör jag då först en reg-fil som tar bort hela Printers-nyckeln.

 

Regfiler körs man i vbs exempelvis såhär:

Set WShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

WShell.Run "regedit /s \\server\netlogon\regfil.reg"

 

Själva regfilen som tar bort alla (nätverks)skrivare ser ut såhär:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\printers]

 

Scriptet som sätter rätt standardskrivare på användarbasis får du förmodligen ut genom att läsa den här tråden:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=503910#503951

 

...hela "lösningen" utnyttjar dock AD dåligt - men det fungerar smärtfritt för min del och det är praktiskt att ange en användares standardskrivare genom att bara göra använaren till medlem i skrivarens grupp.

 

--

.Wey

 

Go da! Sing a song!

 

Link to comment
Share on other sites

Alltså, rätta mig om jag har fel, men jag har testat att installera två skrivare på min dator och sedan loggat in som två olika användare. På den ena användaren ställde jag ena skrivaren som default, men det fick INTE genomslag på den andra användaren!

 

Alltså så MÅSTE det vara så att defaultskrivare sparas per dator OCH per användare!

 

Jag kanske är ute och cyklar, men jag är till 99% säker på att det är på detta sättet.

 

Att sedan styra så att rätt användare får tillgång till rätt skrivare på terminalservern har jag löst med att ha en användargrupp per skrivare som har rättigheter att skriva ut på respektive skrivare. Därefter lägger jag helt enkelt till användare till grupperna beroende på vilka skrivare de ska ha tillgång till.

 

Det problemet jag har, dvs att defaultskrivaren ändras mellan sessionerna på terminalservern, tror jag helt enkelt beror på att användaren ena gången kommer in på nod1 och nästa gång på nod2 och att det är olika defaultskrivare på noderna.

Alltså måste mina användare idag ändra till den defaultskrivare de vill ha två gånger; en gång för nod1 och en gång för nod2. Sen borde det vara ok...

 

[inlägget ändrat 2003-11-28 09:21:48 av hsjolin]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...