Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Varför får jag inte med formulär.värdena?


Rolle57

Recommended Posts

Nu börjar det här bli lite komplicerat för en nybörjare men ni alla som hjälpt mig hittills är ju jätteduktiga så jag hoppas ni har nån lösning på det här.

 

Problemet är att jag inte kan presentera kunduppgifter

på sidan tack2.asp. Det verkar som jag inte får med mig värdena från DB:n som jag hämtar med filen kolla.asp

 

Det hela fungerar om man är en ny kund och värdena hämtas från editrutor istället om jag kör en fil som heter tack.asp.

 

Här kommer koden i kolla.asp:

 

<%

anv = Request.Form("anvandare22")

los = Request.Form("losen22")

%>

<html>

<head>

</head>

<body>

<!--#Include file = "connect.inc"-->

<%

SQL = "SELECT KundId, Fornamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Anvandarnamn, Losen FROM Kund"

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.Open SQL, Conn, 2,1

x = false

Do until RS.EOF or x = true

if RS("Anvandarnamn") = anv and RS("Losen") = los then

%>

<form name="koll" action="tack2.asp" method="post">

<input type="hidden" name="fNamn" value="<% =RS("Fornamn") %>">

<input type="hidden" name="eNamn" value="<% =RS("Efternamn") %>">

<input type="hidden" name="adress" value="<% =RS("Adress") %>">

<input type="hidden" name="postnr" value="<% =RS("Postnummer") %>">

<input type="hidden" name="ort" value="<% =RS("Ort") %>">

</form>

<%

x = true

End if

Loop

RS.Close

Conn.Close

%>

<script language =javascript>

document.koll.submit()

</script>

</body>

</html>

 

 

Och här kommer tack2.asp:

 

<%

Namnf = Request.Form("fNamn")

Namne = Request.Form("eNamn")

adr = Request.Form("adress")

pstNr = Request.Form("postnr")

orten = Request.Form("ort")

sess = session.sessionID

sNamn = Namnf & " " & Namne

kund = CInt(Request.Form("kid"))

sID = session.sessionID

%>

<HTML>

<!--------------- Created By EasyASP --------------->

<!----------- Copyright 2000 Eric Banker ----------->

<HEAD>

<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">

#divUpControl{position:absolute; width:320; left:10; top:10; z-index:1; text-align: right}

#divDownControl{position:absolute; width:320; left:10; top:270; z-index:1; text-align: right}

#divContainer{position:absolute; width:320; height:240; overflow:hidden; top:30; left:10; clip:rect(0,320,240,0); visibility:hidden}

#divContent{position:absolute; top:0; left:0}

</style>

<style text="css">

<!--

-->

</style>

<script language="JavaScript">// begin absolutely positioned scrollable area object scripts

// Extension developed by David G. Miles

// Original Scrollable Area code developed by Thomas Brattli

 

 

function verifyCompatibleBrowser(){

this.ver=navigator.appVersion

this.dom=document.getElementById?1:0

this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom)?1:0;

this.ie4=(document.all && !this.dom)?1:0;

this.ns5=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;

 

this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;

this.bw=(this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns5)

return this

}

bw=new verifyCompatibleBrowser()

 

 

var speed=50

 

var loop, timer

 

function ConstructObject(obj,nest){

nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'

this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;

this.css=bw.dom?document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;

this.scrollHeight=bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight

this.clipHeight=bw.ns4?this.css.clip.height:this.el.offsetHeight

this.up=MoveAreaUp;this.down=MoveAreaDown;

this.MoveArea=MoveArea; this.x; this.y;

this.obj = obj + "Object"

eval(this.obj + "=this")

return this

}

function MoveArea(x,y){

this.x=x;this.y=y

this.css.left=this.x

this.css.top=this.y

}

 

function MoveAreaDown(move){

if(this.y>-this.scrollHeight+objContainer.clipHeight){

this.MoveArea(0,this.y-move)

if(loop) setTimeout(this.obj+".down("+move+")",speed)

}

}

function MoveAreaUp(move){

if(this.y<0){

this.MoveArea(0,this.y-move)

if(loop) setTimeout(this.obj+".up("+move+")",speed)

}

}

 

function PerformScroll(speed){

if(initialised){

loop=true;

if(speed>0) objScroller.down(speed)

else objScroller.up(speed)

}

}

 

function CeaseScroll(){

loop=false

if(timer) clearTimeout(timer)

}

var initialised;

function InitialiseScrollableArea(){

objContainer=new ConstructObject('divContainer')

objScroller=new ConstructObject('divContent','divContainer')

objScroller.MoveArea(0,0)

objContainer.css.visibility='visible'

initialised=true;

}

// end absolutely positioned scrollable area object scripts

 

</script>

 

 

<link rel="stylesheet" href="input2.css" type="text/css">

</HEAD>

 

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" onLoad="InitialiseScrollableArea()" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<div id="divContainer" style="left: 180px; top: 123px; width: 375; height: 170; clip: rect(0 375 240 0)">

<div id="divContent" style="height: 111px; width: 375px">

<!--#Include file = "connect.inc"-->

<%

SQL4 = "INSERT INTO [Order](KundID) SELECT KundID FROM Kund WHERE KundID = " & kund & "; "

Conn.Execute(SQL4)

SQL2 = "INSERT INTO Orderrad (sID, Artikelnr, Antal, Pris, Storlek, Artikelnamn, Datum) SELECT sID, Artikelnr, Antal, Pris, Storlek, Artikelnamn, Datum FROM Varukorg WHERE sID = '" & sess & "'; "

Conn.Execute(SQL2)

SQL3 = "DELETE FROM Varukorg WHERE sID = '" & sess & "'; "

Conn.Execute(SQL3)

SQL5 = "SELECT OrderID FROM [Order] WHERE KundID = " & kund & "; "

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.Open SQL5, Conn, 2,1

Do until RS.EOF

oID = RS("OrderID")

RS.MoveNext

Loop

RS.Close

SQL6 = "UPDATE [Orderrad] SET OrderID = " & OId & " WHERE sID = '" & sess & "'; "

Conn.Execute(SQL6)

Conn.Close

%>

<!--#Include file = "connect.inc"-->

<%

SQL7 = "SELECT Artikelnr, Artikelnamn, Storlek, Antal, Pris FROM ORDERRAD WHERE sID = '" & sess & "'; "

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.Open SQL7, Conn, 2,1

summa=0

%>

<table width="377">

<%

Do until RS.EOF

%>

<tr>

<td height="31" valign="middle" align="left" width="86">

<input type="Text" name="artnr" readonly="yes" value="<% =RS("Artikelnr") %>" size="10">

</td>

<td width="110" valign="middle" align="left">

<input type="Text" name="namn" readonly="yes" value="<% =RS("Artikelnamn") %>" size="20">

</td>

<td valign="middle" width="32" align="center">

<input type="Text" name="storlek" readonly="yes" value="<% =RS("Storlek") %>" size="4">

</td>

<td valign="middle" width="28" align="center">

<input type="Text" name="antal" readonly="yes" value="<% =RS("Antal") %> par" size="4">

</td>

<td width="86" valign="middle" align="left">

<input type="Text" name="pris" readonly="yes" value="<% =RS("Pris") %> ,00" size="8">

</td>

</tr>

<%

summa = summa + (RS("Antal") * RS("Pris"))

RS.MOVENEXT

Loop %>

<tr>

<td height="31"></td>

<td></td>

<td colspan="2" valign="middle" align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font color="42401c">Summa:</font></b></font></td>

<td valign="middle">

<input type="Text" name="summa2" readonly="yes" value="<% =summa %> ,00" size="8">

</td>

</tr>

</table>

<br>

<b><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="42401c">Din

leveransadress är:</font></b><br>

<table width="145">

<tr>

<td valign="top" height="58" width="135">

<input type="Text" name="adress" readonly="yes" value="<% =adr %>" size="25">

<br>

<input type="Text" name="postnr2" readonly="yes" value="<% =pstnr %>" size="6">&nbsp;&nbsp;

<input type="Text" name="orten2" readonly="yes" value="<% =orten %>" size="12">

</td>

</tr>

</table>

<%

RS.Close

Conn.Close

%>

<!--#Include file = "connect.inc"-->

<%

SQL8 = "SELECT OrderID FROM [ORDER] WHERE KundID = " & kund & "; "

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.Open SQL8, Conn, 2,1

%>

 

<font color="42401c" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Din

order har ordernummer

<% =RS("OrderID") %>

</b> <br>

Om något inte stämmer eller om du har frågor om din order. Kontakta vår kundtjänst.

<%

RS.Close

Conn.Close

%>

</font> </div>

</div>

<table width="640" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="640" height="348" valign="top">

<table width="640" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="bilder/vk_bg2.png">

<tr>

<td height="348" width="640" valign="top"> <img src="bilder/varukorgen.png" width="640" height="75">

<!-- begin absolutely positioned scrollable area object-->

<div id="divUpControl" style="left: 570px; width: 19px; height: 19px; top: 263px">

<a href="javascript:;" onMouseOver="PerformScroll(-7)" onMouseOut="CeaseScroll()"><img src="bilder/pilupp.png" border="0"></a>

</div>

<div id="divDownControl" style="left: 570px; width: 19px; height: 19px; top: 284px">

<a href="javascript:;" onMouseOver="PerformScroll(7)" onMouseOut="CeaseScroll()"><img src="bilder/pilned.png" border="0"></a>

</div>

<!-- end absolutely positioned scrollable area object -->

<table width="640" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="184" height="9"></td>

<td width="66"></td>

<td width="16"></td>

<td width="84"></td>

<td width="44"></td>

<td width="39"></td>

<td width="44"></td>

<td width="45"></td>

<td width="118"></td>

</tr>

<tr>

<td height="18"></td>

<td colspan="7" valign="top"><b><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="42401c">Tack

för din beställning</font>

<% =sNamn %>

</b> </td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td height="12"></td>

<td valign="top" align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#42401c"><b>Art.

nr.</b></font></td>

<td></td>

<td valign="top" align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#42401c"><b>Namn

</b></font></td>

<td></td>

<td valign="top" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#42401c"><b>Storlek</b></font></td>

<td valign="top" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#42401c"><b>Antal</b></font></td>

<td valign="top" align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#42401c"><b>Pris</b></font></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td height="175"></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

</tr>

</table>

 

 

 

</td>

</tr>

<!--DWLayoutTable-->

</table>

 

</table>

 

 

 

</BODY>

</HTML>

 

 

/Rolle57

 

[inlägget ändrat 2003-11-17 15:00:03 av Rolle57]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...