Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vilka medlemmar är inne på sidan?


DimpOne

Recommended Posts

Jag vill kunna se vilka som är inne på min sida.

Jag vill loopa ett sessionobjekt som jag lagrar medlemmens ID. Jag vill kunna se alla aktiva sessions! det går inte med session.contents...

 

Vore skitsnällt om nån visste hur man gör...

 

Behöver svar så fort som det bara är möjligt

 

Tack! =)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Skriv så här i Global.asa

 

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

SUB Application_OnStart

DIM Stats( 3, 100 )

Application( "Stats" ) = Stats

END SUB

</SCRIPT>

 

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

SUB Session_OnEnd

Application.Lock

localStats = Application( "Stats" )

For i = 0 to UBOUND( localStats, 2 )

IF localStats( 0, i ) = Session.SessionID THEN

localStats( 0, i ) = ""

EXIT FOR

END IF

NEXT

Application( "Stats" ) = localStats

Application.UnLock

END SUB

</SCRIPT>

 

Skapa en fil som heter GrabStats.asp med följande kod.

<%@ LANGUAGE = VBScript %>

<%

MyServer=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")

MyPath=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")

MySelf="http://"&MyServer&MyPath

%>

<HTML>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="20;<%=MySelf%>">

<TITLE>Vilka surfar</TITLE>

</HEAD>

<BODY link="#000099" vlink="#000099" alink="#000099" bgcolor="#FFFFFF">

<%

Application.Lock

localStats=Application("Stats")

Application.UnLock

%>

 

<table width="680" border="0">

<tr align="center">

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Vilka surfar</b></font></td>

</tr>

</table>

 

<table width="680" border=0 cellpadding=1 cellspacing=0>

<tr>

<td width="90"><font face="verdana,arial" size="-2"><b>Session ID</b></font></td>

<td width="110"><font face="verdana,arial" size="-2"><b>Från IP</b></font></td>

 

<td width="350"><font face="verdana,arial" size="-2"><b>Föregående sida</b></font></td>

<td width="130"><font face="verdana,arial" size="-2"><b>Klockan</b></font></td>

</tr>

<%

count=0

FOR i = 0 TO UBOUND( localStats, 2 )

IF localStats( 0, i ) <> "" THEN

If count mod 2 = 0 Then

color = "#EBEBEB"

Else

color = ""

End If

%>

<tr>

<td bgcolor="<%=color%>" width="90"><font face="verdana,arial" size="-2"><%=localStats( 0, i )%></font></td>

<td bgcolor="<%=color%>" width="110"><font face="verdana,arial" size="-2"><%=localStats( 1, i )%></font></td>

<td bgcolor="<%=color%>" width="350"><font face="verdana,arial" size="-2"><a href="<%=localStats( 2, i )%>"><%=localStats( 2, i )%></a></font></td>

<td bgcolor="<%=color%>" width="130"><font face="verdana,arial" size="-2"><%=localStats( 3, i )%></font></td>

</tr>

<%

count = count + 1

END IF

NEXT

%>

</table>

 

<br>

<table width="680" border="0">

<tr align="center">

<td><font face="verdana,arial" size="-2">Just nu surfar <%= count %> personer.

</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"></font></td>

</tr>

</table>

<BR>

<FONT FACE="verdana,arial" SIZE="-2"> </FONT>

</BODY>

</HTML>

 

Sedan en som heter WhosON.asp med följande kod

<%

foundUser = FALSE

Application.Lock

localStats = Application( "Stats" )

FOR k = 0 TO UBOUND( localStats, 2 )

IF localStats( 0, k ) = Session.SessionID THEN

localStats( 1, k ) = Request.ServerVariables( "REMOTE_ADDR" )

localStats( 2, k ) = Request.ServerVariables( "HTTP_REFERER" )

foundUser = TRUE

EXIT FOR

END IF

NEXT

IF foundUser = FALSE THEN

FOR k = 0 TO UBOUND( localStats, 2 )

IF localStats( 0, k ) = "" THEN

localStats( 0, k ) = Session.SessionID

localStats( 1, k ) = Request.ServerVariables( "REMOTE_ADDR" )

localStats( 2, k ) = Request.ServerVariables( "HTTP_REFERER" )

localStats( 3, k ) = NOW()

EXIT FOR

END IF

NEXT

END IF

Application("Stats") = localStats

Application.UnLock

%>

 

Sedan lägger du till denna includefil på dom sidor du vill ha koll på.

<!--#INCLUDE VIRTUAL="Whoson.asp"-->

 

Du behöver givetvis inte döpa filerna som jag har gjort. Hoppas att du får det att funka.

PS designen är inget vidare i mina filer men det går ju lätt att ändra på.

Hälsningar www.prylbanken.com

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...