Just nu i M3-nätverket
Jump to content

sökning del II


DJTaz

Recommended Posts

Hej

Hur gör jag för att den skall kunna söka i fler kollumner i databasen?

Sä här ser ju raden ut nu....

strSQLQuery = "SELECT * FROM tidrapport WHERE Namn LIKE '%" & searchphrase & "%'"

 

Då kan man bara söka i kolumnen Namn, vill kunna lägga upp alla kolumner så man kan söka på allt innehåll i databasen.....can u help me?

 

M V H

 

Henrik

Link to comment
Share on other sites

HEJ

 

gjorde som du sa

detta blev resultatet.

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (comma) in query expression 'Namn, Datum, Tid LIKE '%2000%''.

 

M V H

 

Henrik

Link to comment
Share on other sites

hmm jag måste ha drömt när jag skrev mitt svar...

blir lite osäker men testa om det inte går att skriva:

strSQLQuery = "SELECT * FROM tidrapport WHERE Namn OR Annan_kolumn LIKE '%" & searchphrase & "%'

Link to comment
Share on other sites

Det funkar på det sättet att jag inte får nåhot felmeddelande.

Men den visar allt som finns i databasen oavsett vad jag skriver i sökfältet.

 

M V H

 

Henrik

Link to comment
Share on other sites

Det beror på att LIKE-operatorn bara är bunden till searchphrase, det innbär att NAMN träffar på

allt. sätt Namn OR Annan_kolumn inom parentes.

 

strSQLQuery = "SELECT * FROM tidrapport WHERE (Namn OR Annan_kolumn) LIKE '%" & searchphrase & "%'

 

eller om du får prob med det skriv:

 

Namn LIKE searchphrase OR Annan_kolumn LIKE searchphrase.

 

/Johan

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Provade så här nu........men det går inte heller.....

<%

 

searchphrase = Request.Form("sok")

 

 

Session.timeout = 15

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Open "dlt.se-tidrapport"

Set Session("MyDB_conn") = conn

 

strSQLQuery = "SELECT * FROM tidrapport WHERE Namn LIKE '%" & searchphrase & "%'" OR WHERE Datum LIKE '%" & searchphrase & "%'"

Set RSUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RSUser.Open strSQLQuery, conn, 3, 3

 

%>

Link to comment
Share on other sites

WHERE ska bara vara med en gång..så här

 

....WHERE Namn LIKE '%" & searchphrase & "%'" OR Datum LIKE '%" & searchphrase & "%'" .....

 

Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Oki ska pröva.

En annan fråga.

Vet du hur man kan lösa det här.

I en kolumn i Access filen skrivs det in antal timmar.

När man sedan har sökt på en person så vill jag att den visar totalt antal timmar personen har jobbat. Man skall t ex söka mellan två datum och få fram den totala arbetstiden.

Can u help me?

 

M V H

 

Henrik

Link to comment
Share on other sites

Lars Hedberg

SQL frågan kan t.ex. se ut så här:

 

SELECT namn, SUM(antal_timmar)

FROM <databas>.<databasägare>.<tabel>

WHERE datum BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-01-31'

 

OBServera att datum som sådana kan vara lite kluriga att hantera beroende på vilken datatyp du givit attributet "datum".

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...