Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Pop up fönster i ASP-kod


Inkan

Recommended Posts

  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply

Här är hela felmeddelandet på koden

 

Response.Write"<a href='javascript:popUp(\""
Response.Write"lank1"
Response.Write"\")'>"

 

 

Kompileringsfel i Microsoft VBScript fel '800a0409'

 

Oavslutad strängkonstant

 

/sida4.asp, rad 62

 

Response.Write"Response.Write"<td>"

-----------------------------------^

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

står det så här i din kod nånstanns

 

Response.Write"Response.Write"<td>" ??

det skall ju bara vara

Response.Write"<td>"

 

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

Jag testade min kod.

Response.Write"<a href=""javascript:popUp('lank1')"">Öppna fönster</a>"

 

Och det fungerade hur bra som helst. Alltså kan ditt fel inte ligga där.

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Ropen skalla, BBB (eller BOSTREAM) åt alla!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

"" gör att man skriver ut ett " om man kan skriva \" som i mer "riktigt" programmeringspråk vet jag faktiskt inte, har aldrig provat.

 

'' ger dig INTE ett ' utan två.

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Ropen skalla, BBB (eller BOSTREAM) åt alla!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Själva popupen fungerar, men det blir hela tiden en och samma sida som öppnas. Jag har lagt in tre olika sidor i databasen och meningen är att varje länk ska öppna var och en. Tänkte om det skulle kunna fungera med att lägga in länken i en vektor och öppna sidan med For Each ...Next.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tjenix!!!!

Har nu löst hela problemet som vi dryftat ett antal gånger. Här lyckats lösa hela problematiken med nedanstående kod. Och den fungerar. Tänkte att det kunde vara intressant att veta......

 

 

<html>

<head>
<title></title>
<meta name="GENERATOR" content="Arachnophilia 4.0">
<meta name="FORMATTER" content="Arachnophilia 4.0">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--

//-->
</script>
</head>

<body bgcolor="#cccccc" text="#000000" marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0">
<!------>
<%
Dim objConn, sql,id
Set objConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/databas.mdb")

'Hämta värden från tabellen Kunder och sortera
Dim objRS
Set objRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql="SELECT * FROM Tabell"
objRS.Open sql, objConn

%>

<%
'Kör så länge det finns värden i posterna
Do While Not objRS.EOF
%>

<script language="JavaScript">
<!--Funktion hämtar värden från tabellen --->

function popUp<%=objRS("lankid")%>(){
window.open('<%=objRS("pop")%>.html','theForm','scrollbars,resizable,height=550,width=600,top=50,left=50');
}
//-->
</script>
<font family="verdana" size="2">

<%
'Värden hämtas från funktionen
Response.Write"<a href='javascript:popUp"&objRS("lankid")&"()'><pre><div class='tunn'>"&objRS("lank")&"</a> " &objRS("text")
Response.Write"</div></pre"
Response.Write"<td><img src='clear.gif' width='400' height='1'"

objRS.MoveNext
Loop

objRS.Close 'Recordset stängs
Set objRS=Nothing 'Recordset töms

objConn.Close 'Databasen stängs
Set objConn=nothing 'Databasen töms
%>
</body>
</html>

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...