Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Pop up fönster i ASP-kod


Inkan

Recommended Posts

Rickard Liljeberg

jag får fortfarande databasfel.

 

<td><a href=''#' onclick=window.open('popupsida.html',

 

du skall ha ett ' i onclick med... så här onclick='window.....'

 

jag kan dock inte se varför du får 2 st ', inte med den informationen du har gett mig iaf

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply

Det verkar som om servern inte har funkat riktigt, men nu gör den det.

 

Det kruxiga är att när jag skriver <a href="#" .... öppnar sig ju samma sida, alltså sida.asp

Ska det verkligen vara # där? Popupsidan öppnar sig däremot när jag använder mig av

<a href="&objRS("pop")&".html' onclick=window.open("&objRS("pop")&".html'

Fast då öppnar den sig i hela fönstret förstås. Det är nåt lurt med själva 'scrollbars osv....

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

den skall låta bli att öppna en sida med # där. annars gör på det andra sättet jag har beskrivit med <a href="javascript:window....">

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

du har skrivit <a href='javascript:window.open('...

 

som du ser är där 2st ' vilket betyder att den andra här avbryter den första men det vill du ju inte.

på ngt av ställena så får du använda " så det blir t.ex

 

<a href="javascript:window.open('...

 

Link to comment
Share on other sites

Hej hopp!

Äntligen har jag kommit på en lösning. Jag la in en funktion istället och flyttade runt i scriptet tills det funkade. Koden ser nu ut som nedan. Dock återstår ett problem. När man klickar på länkarna (fn 3 st) öppnas en och samma sida hela tiden. Försöker lösa det med någon form av räknare. Tack för ditt tålamod att försöka lösa det hela, du får en poäng för detta!

 

<%@ Language=VBScript %>

<% Option Explicit %>

 

<html>

 

<head>

<title></title>

<meta name="GENERATOR" content="Arachnophilia 4.0">

<meta name="FORMATTER" content="Arachnophilia 4.0">

<style type="text/css">

.tunn {font-family:verdana; font-size:10pt;font-weight:100;}

.fet {font-family:verdana; font-size:10pt; font-weight:600;}

A{color:333333;font-family:verdana;font-size:10pt;}

A:hover{color:red;font-family:verdana;font-size:10pt;}

 

</style>

 

</head>

 

<body bgcolor="#cccccc" text="#000000" marginheight="20" marginwidth="20" topmargin="0" leftmargin="0">

<!------>

 

 

<%

Dim objConn, sql,rs,lank,pop,txt

Set objConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

 

objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("databas.mdb")

 

Dim objRS

Set objRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

sql="SELECT * FROM Tabell"

objRS.Open sql, objConn

 

 

Do While Not objRS.EOF

 

%>

<script language="JavaScript">

<!--

 

function popUp(){

window.open('<%=objRS("pop")%>.html','theForm','scrollbars,resizable,height=200,width=200,top=50,left=50');

}

//-->

</script>

 

<%

 

 

Response.Write"<td>"

Response.Write"<a href='javascript:popUp()'>"

 

Response.Write""&objRS("lank")&"</a>"

 

Response.Write"<div class='tunn'>"&objRS("txt")&"</div></td><tr></tr>"

 

 

 

objRS.MoveNext

Loop

 

objRS.Close

Set objRS=Nothing

 

objConn.Close

Set objConn=nothing

%>

 

</body>

 

</html>

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

det är ett enklare problem däremot

 

om du ändrar lite i din kod så den blir nåt i stil med det här

 

 

function popUp(uniqueIdentifier){

window.open('<%=objRS("pop")%>.html','theForm'+uniqueIdentifier,'scrollbars,resizable,height=200,width=200,top=50,left=50');

}

//-->

</script>

 

<%

 

 

Response.Write"<td>"

Response.Write"<a href='javascript:popUp(\"lank1\")'>"

 

du får nämligen inte ha samma namn på andra parametern i window.open för då kommer den öppna i samma fönster...

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

det borde funka tycker jag.

 

blir felet i browsern och javascriptet eller på servern i asp:n?

 

och vad får du för felmeddelande?

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

gör så här då

 

Response.Write"<a href='javascript:popUp("&"lank1"&")'>"

 

det är väl så man gör i vb har jag för mig (aldrig skrivit i vb nånsinn)

 

Link to comment
Share on other sites

Har prövat det, felmeddelandet "oavslutad strängkonstant" kommer då upp.

 

Har även prövat koden nedan

 

<a href='javascript:popUp("&objRS("lank1")&")'>"

 

Då får jag felmeddelandet:

ADODB.Recordset fel '800a0cc1'

 

Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.

 

/sida4.asp, rad 63

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

att detta inte funkar

 

Response.Write"<a href='javascript:popUp("&objRS("lank1")&")'>"

 

är inte så konstigt då det skulle kräva att du hade en sån kolumn i din databas.

 

däremot

 

 

Response.Write"<a href='javascript:popUp("&"lank1"&")'>"

 

borde fungera, gör den inte det så kanske det är fel på en annan rad. kolla radnumret på felmeddelandet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

får du det felet när du gör så här:

 

Response.Write"<a href='javascript:popUp("&"lank1"&")'>"

 

??

 

lank1 är ju en sträng, den skall ju inte tolkas av asp koden utan endast klippar in.

 

gör så här då

Response.Write"<a href='javascript:popUp("

Response.Write"lank1"

Response.Write")'>"

 

borde göra samma sak

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

Response.Write"<a href='javascript:popUp("

Response.Write"lank1"

Response.Write")'>"

 

kopierade du det här rakt av?

 

är det exakt så det står nu?

 

skicka kodstycket, börja nån rad ovanför och sluta nån rad under och klistra in här.

 

Link to comment
Share on other sites

Japp, jag kopierade rakt av. så här ser koden ut.

 

 

function popUp(uniqueIdentifier){

window.open('<%=objRS("pop")%>.html','theForm',+uniqueIdentifier,scrollbars,resizable,height=200,width=200,top=50,left=50');

}

//-->

</script>

 

<%

 

Response.Write"<td>"

Response.Write"<a href=''javascript:popUp("

Response.Write"lank1"

Response.Write")''>"

 

 

 

Response.Write""&objRS("lank")&"</a>"

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rickard Liljeberg

function popUp(uniqueIdentifier){

window.open('<%=objRS("pop")%>.html','theForm',+uniqueIdentifier,scrollbars,resizable,height=200,width=200,top=50,left=50');

}

//-->

</script>

 

i din window.open så har du ,'theForm',+uniqueIdentifier där skall inte vara ett , mellan 'theForm' och +uniqueIdentifier

 

sen här är det fel me, så här blir nog bättre

Response.Write"<td>"

Response.Write"<a href='javascript:popUp(\""

Response.Write"lank1"

Response.Write"\")'>"

 

 

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

Ursäkta att jag lägger mig i :)

 

men detta borde fungera.

 

Response.Write"<a href=""javascript:popUp('lank1')"">"

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Ropen skalla, BBB (eller BOSTREAM) åt alla!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...