Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad är fel?


Dada

Recommended Posts

Hejsan!

 

Jag har en .aspx sida skriven i VB.NET för att ändra i en gästbok. På sidan finns 3 textboxar: Sender, Date & Message.

När jag klickar på knappen btnUpdate körs Suben btnUpdate_Click, som i databasen ska lägga dit det som står i textboxarna. Men det händer inget.

 

Vad har jag gjort för fel?

 

<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" Debug="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Data.Odbc" %>
<script runat="server">
Sub Page_Load(Src As Object, E As EventArgs)
Dim objConnection as new OdbcConnection("driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;uid=root;pwd=;database=gb;OPTION=17923")
Dim ObjCommand as new odbcCommand("SELECT * FROM content WHERE ID=" & Request.QueryString("id").tostring(), objConnection)

objConnection.Open

Dim objDr as odbcDatareader
objDr = objCommand.ExecuteReader
If objDr.read = true then
txtSender.text = objDr("Sender")
txtMessage.text = objDr("Message")
txtDate.text = objDr("CreatedDate")
End If
objConnection.Close()
End Sub

Sub btnUpdate_Click(Src as object, e as eventargs)

Dim objConnection as new OdbcConnection("driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;uid=root;pwd=;database=gb;OPTION=17923")
Dim ObjCommand as new odbcCommand("UPDATE content SET Sender='" & txtSender.Text & "', Message='" & txtMessage.Text & "' WHERE ID='" & request.QueryString("id").toString() & "'" & objConnection)

objConnection.Open
objCommand.ExecuteNonQuery
objConnection.Close
Response.Redirect("changemessages.aspx")
End Sub

</script>
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<form runat="server">
Sender:
<asp:textbox id="txtSender" runat="server" /><br>
Message:
<asp:textbox id="txtMessage" runat="server" /><br>
Date:
<asp:textbox id="txtDate" runat="server" /><br>
<asp:button ID="btnUpdate" runat="server" Text="Update!" OnClick="btnUpdate_Click" />
</form>
</body>
</html>

 

Tack på förhand!

EDIT: Blev tipsad i en tidigare tråd att kolla så ID verkligen "följer med" från föregående sida, och det gör det!

[inlägget ändrat 2003-06-26 17:28:38 av Dada]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...