Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad är felet


Torlejf

Recommended Posts

<%

Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=http://tigerd.WebHostMe.com/PERSONER.MDB"

SQL = "SELECT * From Adressdata WHERE 1=2"

rs.Open SQL, MinCon, 1,2

 

rs.AddNew

rs("Namn") = Request.Form("namn")

rs("Gatuadress") = Request.Form("adress")

rs("Postnummer") = Request.Form("pnr")

rs("Ort") = Request.Form("ort")

rs("Telefon") = Request.Form("tele")

rs.Update

rs.Close

%>

 

 

 

Jag får följande fel:

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not a valid file name.

 

/NYADRESS_UPPDATERA.ASP, line 9

Link to comment
Share on other sites

Benni Svensson

Du har skrivit fel namn, någonstans.

Ett tipps, använd dig av samma namn hela tiden, på såväl dina databasfält som dina textfält. Då blir risken mindre att du skriver fel.

Benni

Link to comment
Share on other sites

eller så skriver du sökvägen till Databasen med bara små bokstäver.

Detta eftersom vissa system läser stora och små bokstäver olika...

 

/Jocke

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...