Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med lagring i databas


Camme

Recommended Posts

Hej!

 

Vi får följande felmeddelande när vi kör vår asp-sida:

 

Feltyp:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Ogiltig längd på sträng eller buffert

 

Det fungerade att lägga in data i databasen första gången vi provade men sen har felmeddelande visats.

Vad kan detta bero på??

 

ASP-koden vi använt är följande:

 

<%

 

Dim conn, anamn

 

Set conn = createobject("ADODB.Connection")

 

 

conn.open = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};"_

& "SERVER=localhost;"_

& "DATABASE=CARO;"_

& "UID=root;PWD=; OPTION=;"

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

fraga = "SELECT * FROM customer"

RecSet.Open fraga, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

RecSet.addnew

RecSet("anamn") = request.form("testtext")

RecSet.update

 

RecSet.close

 

conn.close

 

%>

 

Link to comment
Share on other sites

Det låter som om ni skickar en för lång sträng till ert "anamn" fält. Hur stort är det fältet i DBn? Och hur lång sträng skriver ni till det?

 

/Jocke

 

"Shit! What? Rollers. No? Yeah. Shit!" - Blues Brothers

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vi har försäkrat oss om att posten i databasen är tillräckligt stor så det är tyvärr inte det som är lösningen. Ibland får vi felmeddelandet som vi beskrev men ibland får vi ett annat felmeddelande. När detta visas skapas en ny post i databasen men inga värden läggs till.

 

Feltyp:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)

En OLE DB-åtgärd i flera steg genererade fel. Kontrollera alla OLE DB-statusvärden som finns tillgängliga. Inget arbete utfördes.

 

Detta meddelande visas alltså när man trycker på submit.

 

/Camme

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...