Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hämta och formatera datum lagrat i databas


plelkes1

Recommended Posts

Hej,

jag arbetar på med min gästbok, men stöter hela tiden på nya svårigheter...

Nu skall jag visa inläggen i databasen, men vill vill leka lite...

Jag vill få typ: onsdagen den 9 april 2003 MENmed det datum som inlägget skrevs.

Följande kod visar dagens datum hela tiden (fast rätt formaterad). Här kommer koden jag lyckats knåpa ihop:

<html>
<head>
<title>g&amp;auml;stbok</title>
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1>

</head>


<p align=center><font size=7><b><i><font color=#FFCC33>V&auml;lkommen till 
 skolans g&auml;stbok</font></i></b></font></p>

<%  dim minCon 'Connection
    dim rsGbok 'recordsetten f&ouml;r nya inl&auml;gg
    dim strSQL

dim indag, dat
Session.LCID = 1053 

Set minCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rsGbok = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\plelkes\db\guests.mdb")
strSQL =" SELECT * FROM guestbook ORDER by ID DESC"
rsGbok.Open strSQL, minCon, 3, 3
indag = Cdate(rsGbok("Datum"))
dat = WeekDayName(WeekDay(indag))&"en  "& FormatDateTime(indag, 1) 
Do While Not rsGbok.EOF

Response.Write "Inlägget nedan skrevs " & dat
Response.Write "   av: " & rsGbok("Namn") & "<BR>"
Response.Write rsGbok("Namn") & " har E-postadressen : " & rsGbok("Epost") & "<BR>"
Response.Write "<B><U>Mitt inlägg: </U></B><BR>"
Response.Write rsGbok("Message")
Response.Write  "<P><HR><P>"

 rsGbok.MoveNext

 Loop
 rsGbok.Close
 Set rsGbok = Nothing
 minCon.Close
 Set minCon = Nothing
 %>
</body>
</html>

Har kollat vilket datum det är i databasen

Tacksam på förhand för all Er hjälp och svar..

 

/Peter

 

==================================================

 

Vad du än med din dator gör - så glöm ALDRIG Murphy´s och Finagle´s lagar

 

 

Link to comment
Share on other sites

Flytta in datumformateringen i loopen så går det nog bättre. Som det är kodat nu så omvandlar du bara datumet i den första posten och använder sen det till alla inlägg.

 

Link to comment
Share on other sites

[ alferOne ]

eller lägg till session.lcid = 1053 överst på sidan

 

.::] a1 [::..........................

Det inte jag kan kan ni andra...

.::]2003[::..........................

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...