Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Infoga script i sida


The_Spirit

Recommended Posts

försöker att få ett paging script in i min befintliga sida.

 

om jag kör enbart min sida utan paging så fungerar den.

 

Kör jag bara paging scriptet i en tom sida så fungerar det bra.

 

men jag klarar inte av att lägga in paging scriptet i min befintliga sida.

 

har provat nu i flera timmar, men får det inte att fungera.

 

paging scritpet ser ut så här

 

<%Response.Expires = -1500 %>

<HTML>

<HEAD>

</HEAD>

<BODY>

<%

 

 

' ^^ Skapar variabler : ^^

Dim IntSida, Conn, RS, SQL

 

' ^^ Kollar vilken sida som skall visas, om tomt visas sida 1 : ^^

IntSida = Trim(Request.QueryString("Sida"))

If IntSida = "" Then

IntSida = 1

Else

IntSida = Cint(IntSida) ' ^^ Gör om det till ett tal ^^

End If

 

 

' ^^ Startar Databaskoppling och RS : ^^

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")

'Conn.Open "DSN=gastbok" ' ^^ Byt till denna om du vill använda DSN! ^^

Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/xdatabas.mdb") ' ^^ Byt ut denna om du vill använda DSN! ^^

' ^^ Väljer alla fält i tabellen & sorterar efter det senaste datumet : ^^

SQL = "SELECT * FROM galleribilder ORDER BY bildid DESC"

' ^^ Startar igång : ^^

RS.Open SQL, Conn, 3,1

 

'^^ Om tabellen är tom : ^^

If RS.EOF = True Then

Response.Write("Inga poster hittades i databasen!<BR>")

Else

' ^^ Bestämmer hur många inlägg det ska vara per sida : ^^

RS.PageSize = 10

' ^^ Visar önskad sida : ^^

RS.AbsolutePage = IntSida

End If

 

 

' ^^ Visar inläggen tills antalet per sida uppfylls eller inläggen tar slut : ^^

Do until RS.EOF Or IntAntal >= RS.PageSize

' ^^ Räknare : ^^

IntAntal = IntAntal + 1

%>

Bild Id : <% = RS("bildid") %><BR>

katperid : <% = RS("katperid") %><BR>

Bild : <BR>

<% = RS("bild") %><P>

<%

RS.MoveNext

Loop

 

' ^^ Visa sidlänkar : ^^

If RS.PageCount > 1 then ' ^^ Kollar så det finns fler sidor ^^

For I = 1 To RS.PageCount ' ^^ Startar en loop som ska fixa alla sidnummer ^^

If I <> IntSida Then ' ^^ Kollar så att vi ej länkar aktuellt sidnummer ^^

Response.Write("<A href='visa_bilder.asp?Sida=" & I & "'>" & I & "</A> ")

Else ' ^^ Om det är sidan som är aktiv, gör ingen länk.

Response.Write(I & " ")

End If

Next

End If

 

RS.Close

Conn.Close

%>

 

</BODY>

</HTML>

 

 

Nu till min nuvarande sida.

 

 

paging koden skulle jag vilja ha in i denna kod.

Samt att lite måste tas bort från denna kod, eftersom den listar alla bilder på en sida nu..

 

<table width="512" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">

<tr><td width="516">

<%sql="select * from galleripersoner where katid = "&request("galleriid")&""

set rs = conn.execute(sql)%>

<br><br>

<center>

<table width="516"><tr>

<%

i = 0

do until rs.eof%>

 

<%if i = 3 or i = 6 or i = 9 or i = 12 or i = 15 or i = 18 or i = 21 or i = 24 or i = 27 or i = 30 then

Response.Write("</tr><tr>")

end if%>

<td width="510">

<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>

 

<%

SQL = "Select count(*) AS antal FROM galleribilder where katperid = "&rs("katperid")&""

Set RS3 = conn.Execute(SQL)

 

if rs3("antal") > 0 then

 

SQL = "Select * FROM galleribilder where katperid = "&rs("katperid")&""

RStemp = UBOUND(Conn.Execute(SQL).GetRows(),2)+1

 

Randomize

post = Int(RND*RStemp)

Set RS2 = Conn.Execute(SQL)

For s = 1 to post

RS2.MoveNext

Next

%>

 

<%

if rs2("width")=0 or rs2("height")=0 then

width=80

height=120

else

width=round((rs2("width")/3),0)

height=round((rs2("height")/3),0)

end if

 

 

%>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" bordercolor="000000"><tr><td>

 

 

<a href="visa_bilder.asp?katperid=<%=rs("katperid")%>">

<img src="galleri/<%=RS2("bild")%>" WIDTH="<%=width%>" HEIGHT="<%=height%>" BORDER='0'></a></td></tr></table>

<%end if%>

 

 

 

<center>

[<a href="visa_bilder.asp?katperid=<%=rs("katperid")%>"><b><%=rs("namn")%></b></a>]<br>

<i><%=rs3("antal")%> bilder</i> </p>

</center>

</td></tr></table>

 

 

</td>

 

 

 

<%

i = i+1

rs.movenext

loop%>

</tr></table>

 

 

 

Hoppas nån kan hjälpa mig.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...