Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ASP.net hjälp


Mr Orange

Recommended Posts

Hej!

 

Jag har en sida som hämtar poster från en dattabas. Nu skulle jag vilja att endast ett visst antal poster visas per sida, paging i asp. Hur löser jag det i asp.net?

 

Så här ser min kod ut:

 

<%@ Page Language="vb" %>

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

 

<script runat="server">

 

Sub Page_Load

 

dim dbconn,sql,dbcomm,dbread

dbconn = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb") & ";Jet OLEDB:Database Password=lösenord;")

dbconn.Open()

sql = "SELECT * FROM kunder"

dbcomm = New OleDbCommand(sql,dbconn)

dbread=dbcomm.ExecuteReader()

customers.DataSource=dbread

customers.DataBind()

dbread.Close()

dbconn.Close()

 

End Sub

 

</script>

 

<html>

<body>

 

<form runat="server">

<asp:Repeater id="customers" runat="server">

 

<HeaderTemplate>

<table border="1" width="100%">

<tr bgcolor="#b0c4de">

<th>Bransch</th>

<th>Plats</th>

<th>Adress</th>

<th>Ort</th>

</tr>

</HeaderTemplate>

 

<ItemTemplate>

<tr bgcolor="#f0f0f0">

<td><%#Container.DataItem("Bransch")%> </td>

<td><%#Container.DataItem("Plats")%> </td>

<td><%#Container.DataItem("Adress")%> </td>

<td><%#Container.DataItem("Ort")%> </td>

</tr>

</ItemTemplate>

 

<FooterTemplate>

</table>

</FooterTemplate>

 

</asp:Repeater>

</form>

 

</html>

</body>

 

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

Absolut lättas är att bytat ut din repeater till en datagrid/datalist eftersom de har inbyggt stöd för paging.

 

Annars så finns det lösningar på nätet som bygger på repeaters och paging, så det är bara ut och söka.

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Jag är inte kaxig, jag är bara så jävla bäst...

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, det verkar nog lämligast att använda en datagrid/datalist. I vilka sammanhang kan det vara fördelaktigt att använda en repeater?

 

Link to comment
Share on other sites

En repeater är ju jättebra om du vill ha en rak lista. Du har ju oxå möjligheten att formattera varannan rad så att raderna ser olika ut.

 

/Jocke

 

"Shit! What? Rollers. No? Yeah. Shit!" - Blues Brothers

 

 

Link to comment
Share on other sites

Magnus Gladh

Repeater använder man av prestandaskäl.

 

Repeater tillsammans med SqlDataReader är det snabbaste sättet att presentera data på.

 

Det finnd dock inte så mycket krimskrams i en repeater vilket gör att du använder den när du bara vill presentera data rakt av.

 

Vill du kunna ändra i data och göra en lite annat sånt, så är det betydligt bättre funktioner för det i DataGriden och DataListen, men som sagt, de är långsammare och kräver mer av maskinen.

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Jag är inte kaxig, jag är bara så jävla bäst...

 

Link to comment
Share on other sites

Repeater tillsammans med SqlDataReader är det snabbaste sättet att presentera data på.

 

Vilket är då det snabbaste sättet att uppdatera data på?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...