Just nu i M3-nätverket
Jump to content

paging vs. Dreamweaver MX


Tony Suolanko

Recommended Posts

Tony Suolanko

Hej!

 

Jag jobbar i Dreamweaver MX och jag skulle vilja lägga till en pagingfunktion till mina befintliga sidor där det behövs. Finns det någon pagingfunktion som 'extension' till Dreamweaver MX?

 

Kan någon annars tipsa mig om enklaste sättet att lägga till pagingfunktionen. Jag skulle inte vilja böka för mycket manuellt i koden utan göra det på ett så smidigt sätt som möjligt. Jag använder mig av Accessdatabaser.

 

Jag tycker att de flesta tutorials verkar lite röriga och skulle vilj få kläm på exakt vad som behöver göras för att få en fungerande paging funktion.

 

Tack på förhand

 

/ Tony

http://www.tonyboystudio.tk

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer lite kod som du kan klistra in på din asp-sida. Visa ändringar kommer dock att få göra. Hoppas du får det att fungera!

 

<!-- #include virtual="/adovbs.inc" -->

 

<%

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb") & ";Jet OLEDB:Database Password=lösenord;" 'Här får du lägga till namnet på din databas och eventuellt lösenord

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

sida = TRIM(Request("sida"))

 

If sida = "" THEN sida = 1

 

sql = "SELECT * FROM tabell" 'Bestämmer vad som skall hämtas från din tabell

 

RecSet.Open sql, Connect, AdOpenForwardOnly, AdLockReadOnly

 

If RecSet.EOF Then

Response.write "Inga poster hittades..."

Else

RecSet.PageSize = 15 'antalet poster per sida

RecSet.AbsolutePage = sida

 

WHILE NOT RecSet.EOF AND rowCount < RecSet.PageSize

 

rowCount = rowCount + 1

 

Response.Write RecSet("fält") 'fält namnen i din tabell

Response.Write RecSet("fält2") 'skriv ditt dom du vill visa

 

RecSet.Movenext

 

WEND

 

If RecSet.PageCount > 1 Then

 

Response.Write "<b>Gå till sida:&nbsp;</b>"

 

FOR a = 1 to RecSet.PageCount

 

IF a <> cINT(sida) Then

 

Response.Write "<a href='" & request.servervariables("script_name") & "?sida="& a &"'>"& a &"</a>&nbsp;"

 

Else

 

Response.Write "<b>" & a & "</b>&nbsp;"

 

End If

 

Next

 

End If

 

RecSet.Close

Connect.Close

Set RecSet = nothing

Set Connect = nothing

 

End If

 

%>

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...