Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Nybörjar hjälp (hämta från access)


Christian Ståhl

Recommended Posts

Christian Ståhl

Jag har en lite fråga..

Jag har gjort en typ av sida där man kan skriva inlägg - och sedan se dem på annan sida.

 

Nu är det typ. 10 poster som hämtas från accessdatabas. De senaste inläggen hamnar ju alltid underst när de levereras till sidan (som en vanlig gästbok) men går det att få innehållet att visas åt andra hållet, få de senaste inläggen att visas högst upp?

 

Koden:

<%

Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

MinCon.Open "DSN=Highscore.MDB;UID=;PWD="

SQL = "SELECT * From valkommen"

rs.Open SQL, MinCon

 

Do While Not rs.EOF

%>

 

eller är det möjligen i loopen efter man styr detta?

Så här hämtar jag text förövrigt:

<%=rs("Text")%>

Link to comment
Share on other sites

Andreas Gustafsson

Detta borde gå:

SQL = "SELECT * From valkommen" Order by Id Desc"

Om det är så att Räknaren i access heter id. Detta gör att sidan sorterar från dataabsen med det högsta id överst, Om du tex vill ha i bokstavs ording och tabellen med rubrik heter rubrik, byter du bara ut id desc mot rubrik.

 

Andreas

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...