Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Modifiering av webstudios asp-skola


plelkes1

Recommended Posts

Hej, försöker lära mig asp från webskolan. Försökte göra modifieringar på lektion 39, men får det inte att fungera = namnen radas ej upp.

Skulle vara glad om mi kunde hitta felet i kodningen

<html>

<!-- #include virtual="/databas/adovbs.inc" -->

<%	Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databas\adressbok.mdb" 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

If Request.QueryString("ordning") = "A" Then
 Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'A*'"

ElseIf Request.QueryString("ordning") = "B" Then
 Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'B*'"

  ElseIf Request.QueryString("ordning") = "C" Then
 Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'C*'"
 ElseIf Request.QueryString("ordning") = "G" Then
 Hamta = "SELECT * FROM adressbok WHERE Efternamn LIKE 'G*'"

  End If

  rs.Open Hamta, MinCon, adOpenStatic, adLockOptimistic %>

Hittade följande personer:<p>

<ul>

<%	Do Until rs.EOF %>

<li><% =rs("Fornamn") %>&nbsp;<b><% =rs("Efternamn") %></b><br>
      <% =rs("Adress") %><hr noshade size="1">

<%	rs.MoveNext
Loop
rs.Close 
MinCon.Close %>  </ul>

</html>

Tacksam på förhand för all Er hjälp och svar..

 

/Peter

 

==================================================

 

Vad du än med din dator gör - så glöm ALDRIG Murphy´s och Finagle´s lagar

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...