Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ID


Mathias

Recommended Posts

Försöker hämta info från en databas men får detta felmeddlande:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'id='.

 

/wwwroot/index.asp, line 52

 

 

 

Koden:

<%If Request.QueryString("ID") = "" Then

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../db/news.mdb")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Set RS=Conn.Execute("Select * From branscher Where id=" & Request.QueryString("ID"))%>

 

Link to comment
Share on other sites

Det du säger är att när det inte finns något värde i Request.QueryString("ID") så ska den hämta ett IP från tabellen, men det finns ju inget ID att hämta eftersom du inte skickar med något, förstår du?

Skriv så här istället så kan det fungera:

If Request.QueryString("ID") <> "" Then

 

Link to comment
Share on other sites

Tjena,

 

Kör If Request.Querystring <> "" Then

istället, jag antar att du vill öppna databasen om Request.QueryString skiljer sig från tomt?

 

Du kan inte öppna databasen med kriteriat om ID är tomt....

 

/H

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...