Just nu i M3-nätverket
Jump to content

UPDATE med checkbox i ASP


Arvo

Recommended Posts

Har problem med uppdatering via checkbox i ASP. Checkbox-fälten är definierade som Ja/Nej-datatyp i Access (OBS! Uppdat fungerar bra om man istället använder enbart Text-fält).

Aktuella fälten heter pigg och pigg2.

Själva DB-inmatningen fungerar bra med INSERT-kommando (formulär ej med i denna frågeställning).

 

 

Här kommer del av uppdatreg-formuläret.

...

<form method="POST" action="redigera.asp">

<input type="hidden" name="AD" value="<% =Request.QueryString("ID") %>">

 

Namn:<input type="text" name="namn" maxlength="20" value="<% = RecSet("namn") %>" size="20">

 

Pigg:<input type="checkbox" name="pigg" value="<% = RecSet("pigg") %>">

 

Pigg2:<input type="checkbox" name="pigg2" value="<% = RecSet("pigg2") %>">

...

 

 

Här är del av DB-uppdateringen "redigera.asp"

 

...

Uppdatera = "SELECT * FROM tblKryss WHERE ID = " & Request.Form("ad") & " "

 

RecSet.Open Uppdatera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

RecSet("Namn") = Request.Form("namn")

RecSet("Pigg") = Request.Form("pigg")

RecSet("Pigg2") = Request.Form("pigg2")

 

RecSet.Update

RecSet.Close

Connect.Close %>

...

 

För att ej få nedanstående felkod krävs att båda checkbox-fälten är ibockade i uppdatfomuläret!

"En OLE DB-åtgärd i flera steg genererade fel. Kontrollera alla OLE DB-statusvärden som finns tillgängliga."

Dessutom visas ej den aktuella statusen på checkbox-fälten i formuläret.

Vad saknas eller kan någon komma med ett UPDATE-exempel på checkbox och Ja/Nej-definition i Access?

/Arvo

/Arvo

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...