Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Inget case sensitive


Henke Eliasson

Recommended Posts

Henke Eliasson

Hej!

Jag har följande fungerande SQL-sträng:

Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   sqlUser = "SELECT ID, colUsername, colPassword FROM tblLogin Where colUsername = " & LCase(FixaTecken(HTMLTecken(Request.Form("username"))))
   rsUser.Open sqlUser, dbConnect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

Problemet är att om colUsername är 'Test' i databasen vill jag att det i SQL-strängen ska ändras till 'test' (precis som LCase)

 

Vet att man kan göra en loop av hela columnen och på så sätt använda UCase alt. LCase, men vill helst sortera upp det direkt i SQL-strängen.

 

Några ideér nån?

 

Tavk på förhand // Henke

 

Link to comment
Share on other sites

Borde bara vara att ta LOWER() på kolumnnamet

 

sqlUser = "SELECT ID, colUsername, colPassword FROM tblLogin Where LOWER(colUsername) = " & LCase(FixaTecken(HTMLTecken(Request.Form("username"))))

 

Det kan dock skilja sig från databas till databas, LOWER() är för MS SQL, testa med det, eller typ LCASE() eller något annat.

 

Du kan dock få prestanda problem med sådan här funktioner om du har mycket data i databasen, eftersom de tar en liten stund att göra.

 

- Magnus

-----------------------------------------------------

Jag är inte kaxig, jag är bara så jävla bäst...

 

Link to comment
Share on other sites

Henke Eliasson

Tackar, fungerade med:

sqlUser = "SELECT ID, colUsername, colPassword FROM tblLogin Where LCase(colUsername) = " & LCase(FixaTecken(HTMLTecken(Request.Form("username"))))

 

MVH // Henke

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...