Just nu i M3-nätverket
Jump to content

FileSystemObject


- Jonsson

Recommended Posts

Hej, nu har jag problem. Det gäller en function som ska kolla vilka filer som finns i en mapp och lägga till dess filnamn, storlek och filtyp i en databas.

 

set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set objFolder = objFSO.GetFolder(server.mappath("mapp"))
sql = "select filnamn from "& request.form("typ") &""
response.write sql
set rs = connect.execute(sql)
For Each objItem In objFolder.Files
x = false
rs.movefirst
do until rs.eof
If objItem.Name = rs("filnamn") Then
X = TRUE
Exit Do
end if
rs.movenext
loop
If x = false then

SQL = "INSERT INTO " & request.form("typ") & " (storlek, filnamn, filtyp) VALUES ('" & objItem.Size & "','" & objItem.Name & "','" & objItem.Type & "')"
response.write objItem.Name
Connect.Execute(SQL)
end if
Next

 

 

request.form("typ") är en radiobutton med ett value för en viss mapp t.ex. småprogram.

 

Problemet är att inte filesystemobject verkar gå att köra... den står bara å tuggar...

Jag har tittat på färdiga script och dessa har inte heller fungerat. Kanske är det någon inställning i IIS som ska göras

 

Kör som sagt IIS 5.1 och Windows XP.

 

Vidare kan jag tänka mig att det inte heter "objItem.

type" osv så någon för gärna rätta mig där åxå...

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...