Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Har någon fått aspSmartUpload på PWS-98 att funka?


snustanten

Recommended Posts

Jag bara undrar om det är någon som fått AspSmartUpload på PWS på Win98 att funka?

 

Jag har slitit mitt hår nu några dagar men icke att det sparas några filer. Felmeddelande får jag inte heller. Scriptet uppdaterar snällt databasen men inget annat.

 

Jag har letat runt här på forumet men inte sett att någon lyckats, men jag kanske har missat något.

 

Så här ser en del av min kod ut:

 

For each file In mySmartUpload.Files

IF NOT file.IsMissing Then

IF NOT file.FileExt="gif" THEN

Response.Redirect("nyprodukt.asp?meddel=Det%20ska%20vara%20en%20gif-bild!")

ELSE

bildnamn= prodID&".gif"

Path=Server.MapPath("/bilder/produkter/")

Path=Path &"\" & bildnamn

file.SaveAs (Path)

sqlbild="Update produkter set bildvag ='bilder/produkter/" & bildnamn& "' where prodID= "& rs("prodID") &";"

conn.Execute(sqlbild)

END IF

END IF

Next

 

Ser någon något konstigt? När jag skriver ut Path ser det alldeles rätt och fint ut, men . . .Det skulle bara vara roligt att veta om nån har fått något att hända på PWS & 98

 

/Snustanten

*********** Snus-klubbor är bäst ***********

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...