Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Tömma radiobuttons


BoEriksson

Recommended Posts

Mer information finns i koden.

Enklast är att kopiera o klistra in och provköra.

Min fråga belyses bäst i exemplet

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Frågeformulär</TITLE>

<style type="text/css">

#item {position:absolute; visibility:hidden; left:0px}

</style>

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin

var isNS=(document.layers);

var _all=(isNS)? '' : 'all.' ;

var _style=(isNS)? '' : '.style' ;

var _visible=(isNS)? 'show' : 'visible';

var w_x, w_y, item, okscroll=false, godown;

function init(){

item=eval('document.'+_all+'item'+_style);

getwindowsize();

item.visibility=_visible;

scrollpage();

}

function getwindowsize() {

w_x=(isNS)? window.innerWidth-4 : document.body.clientWidth;

w_y=(isNS)? window.innerHeight : document.body.clientHeight;

(isNS)? item.clip.width=40: item.width=40;

(isNS)? item.clip.height=30 : item.height=30;

moveitem();

}

function resizeNS() {

setTimeout('document.location.reload()',400);

}

function moveitem() {

if (isNS) {

item.moveTo((pageXOffset+w_x-70),(w_y+pageYOffset-50))

}else{

item.pixelLeft=document.body.scrollLeft+w_x-795;

item.pixelTop=w_y+document.body.scrollTop-260;

}

}

window.onload=init;

(isNS) ? window.onresize=resizeNS : window.onresize=getwindowsize ;

function scrollpage() {

status = '';

if (okscroll) {

if (godown) {

(isNS)? window.scrollBy(0,5) : window.scrollBy(0,5) ;

} else {

(isNS)? window.scrollBy(0,-10) : window.scrollBy(0,-10) ;

}

}

moveitem();

setTimeout('scrollpage()', 10);

}

// End -->

</script>

 

<STYLE type="text/css">

<!--

body{scrollbar-arrow-color: red;

scrollbar-track-color: yellow;

scrollbar-base-color: black;

scrollbar-dark-shadow-color: black;}

-->

</STYLE>

 

</HEAD>

<BODY text=#333333 vLink=#ff6f00 aLink=#ff0000 link=#ffaf00 BGCOLOR = SILVER scroll="no" topmargin="0" marginheight="0" leftmargin="0" marginwidth="0" >

 

<STYLE type="text/css">

input.knapp

{

height: 28px;

width: 28px;

}

</STYLE>

 

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--

 

function checkform(){

// På raden under skriver du in vilket alternativ som är rätt på respektive fråga.

var svar = new Array(1,3,3,1,2);

 

// Do not edit lines below.

var nr_right=0,nr_wrong=0,a;

var names = new Array("A","B","C","D","E");

for (n=0; n<svar.length; n++){

a="" + (svar[n]-1);

if (eval("document.questions." + names[n] + "["+a+"].checked")){ nr_right++ } else { nr_wrong++ }

}

if (nr_right > nr_wrong) {

alert(" Du hade " + nr_right + " st rätta svar .");

} else {

alert(" Du hade " + nr_right + " st rätta svar .");

}

}

//-->

</SCRIPT>

 

<div id="item">

<TD><a href="javascript:void(0)" onMouseover="okscroll=true; godown=true"

onMouseout="okscroll=false"><img src="blåupp.gif" border="0" width=35 height=80 ></a><BR><BR><BR>

<a href="javascript:void(0)" onMouseover="okscroll=true; godown=false" onMouseout="okscroll=false"><img src="rödner.gif" border="0" width=35 height=80></a>

</TD></TABLE>

</div>

 

<CENTER><FONT COLOR =BLUE SIZE=6><B>Frågetävling. </FONT>

<BR><BR></CENTER><FONT SIZE= 5 COLOR = DARKGREEN><B><I>

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp LÄS DETTA FÖRST. &nbsp &nbsp Frågorna har tre svarsalternativ. <BR><BR>

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Markera ditt svar i någon av ringarna enligt exemplet här nedan. <BR><BR>

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Starta genom att föra pekaren över den blå pilen på vänster sida.

<BR><BR>

 

<P ALIGN=CENTER><FONT SIZE=5 COLOR=RED>

I detta dokument ser du inte mina pilar men väl två rektanglar <BR>

direkt här till vänster. För bara din muspekare över den övre <BR>

så börjar sidan rulla. Min fråga ser du längst ner på sidan.

</FONT><BR><BR></P>

 

<CENTER>

<TABLE WIDTH=400 ><TD>

<FONT COLOR =BLUE SIZE=5>

<input type="radio" class="knapp" value=1 name=X> Svar A

<BR><input type="radio" class="knapp" value=2 name=X> Svar B

<BR><input type="radio" class="knapp" value=3 name=X> Svar C

<TD><FONT SIZE=6 COLOR=YELLOW><B><I><CENTER> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp LYCKA TILL! </CENTER></FONT></TD>

</FONT></TABLE></CENTER><BR>

</TD></P>

 

<BR><BR><BR><BR><BR<BR><BR><BR>

 

</FONT>

<TABLE ALIGN=RIGHT width=95% cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1 bordercolor=blue bgcolor = lightgreen>

<TR>

<TD vAlign=top width=100%><FONT face=Verdana size=4 >

 

<FORM name=questions><P><FONT face=Verdana size=4 font color = red><BR><B>

 

<BR><BR>

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue>Fråga 1.

</FONT><BR>

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=1 name=A> a

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=2 name=A> b

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=3 name=A> c

 

 

<HR widht=100% size=5 color=blue>

<BR><BR>

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue>Fråga 2.

</FONT><BR>

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=1 name=B> a

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=2 name=B> b

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=3 name=B> c

 

 

<HR widht=100% height=15 color=blue>

<BR><BR>

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue><B>Fråga 3.

</FONT><BR>

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=1 name=C> a

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=2 name=C> b

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=3 name=C> c

 

 

 

 

<HR widht=100% height=15 color=blue>

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue>Fråga 4. </FONT><BR>

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=1 name=D> a

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=2 name=D> b

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=3 name=D> c

 

<HR widht=100% height=15 color=blue>

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue>Fråga 5. </FONT><BR>

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=1 name=E> a

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=2 name=E> b

<BR>&nbsp &nbsp<input type="radio" class="knapp" value=3 name=E> c

 

<HR widht=100% color=blue><BR>

<CENTER><FONT COLOR=brown><B><I>Nu vill du väl veta hur många rätt du hade, eller hur?

<BR><BR>Fortsätt bara ett stycke ner för att rätta </I></B></FONT>

<BR><BR><BR><BR>

 

<FONT SIZE= 4 COLOR = blue><B><CENTER>

Du kan fortfarande ändra något svar om du vill <BR>

genom att backa med den röda pilen. <BR><BR>

Om inte, så klicka på svarta knappen här.

</CENTER></FONT><BR><BR>

 

<form action="url" method="get">

<input style="background-color: black; color: white; font-weight: bold; font-size: 14pt;" onclick=checkform(); type=button value=" RÄTTA " >

</form>

 

<P ALIGN=LEFT><FONT SIZE=3>

Testa att klicka i radioknapparna o klicka sedan på RÄTTA-knappen <BR>

De rätta alternativen är A,C,C,A,B, så långt är allt väl. <BR>

Detta kollas ju med hjälp av onclick=checkform(); <BR>

Men när resultatet är kollat så vill man ju att radioknapparna <BR>

ska nollställas (tömmas). <BR>

Måste man göra ytterligare en funktion (knapp) efter RÄTTA-knappen?

</FONT><BR><BR></P>

 

 

</TABLE>

 

</BODY></HTML>

 

Link to comment
Share on other sites

Tjena!

 

Det enklaste (jag är inte säker på att jag tycker att det är det snyggaste) är nog att lägga in koden i fetstil enl. nedan...

 

if (eval("document.questions." + names[n] + "["+a+"].checked")){ nr_right++ } else { nr_wrong++ } 
[b]for (x=0; x<3; x++){
eval("document.questions." + names[n] + "["+x+"].checked=false");
}[/b]
} 
if (nr_right > nr_wrong) { 

 

/ Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Med en länk så uppdateras sidan från start igen.

 

Klicka på <A HREF = sidans_namn.htm> AVSLUTA </A>

 

Link to comment
Share on other sites

Jag menar att det är den enklaste lösningen. Jag får klicka på en textlänk längst ner på sidan.

sidan uppdateras och radioknapparna töms. Kan det bli enklare?

Om du kopierat koden så kan du ju kolla!

 

Link to comment
Share on other sites

Tjena!

 

Ja, det är nog den enklaste lösningen för att tömma resultatet, men det motsvarar inte riktigt din ursprungliga problemformulering:

 

Men när resultatet är kollat så vill man ju att radioknapparna ska nollställas (tömmas). Måste man göra ytterligare en funktion (knapp) efter RÄTTA-knappen?

 

Svaret som jag gav tidigare ger en lösning på hur man ska kunna nollställa knapparna i samma veva som du kollar mot facit. Var det inte det du ville ha?

 

/ Johan

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, riktigt som du säger, din kod funkar alldeles utmärkt.

Kan ju ändå komplettera med en avsluta-länk längst ner för att åter komma till startpositionen.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...