Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Joina 3 tabeller


Rolf

Recommended Posts

Jag försöker göra inner join på 3 tabeller i samma sats. Koden ser ut så här:

<% Set rsTeam = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Team = "Select * From filmarbetare "&_

"INNER JOIN member ON filmarbetare.MemberID = member.MemberID "&_

"INNER JOIN filmarbetare_kategori ON filmarbetare.KategoriID = filmarbetare_kategori.KategoriID "&_

"WHERE FilmID =" & session("FilmID")

rsTeam.Open Team, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>

 

Men det funkar ju förstås inte (Syntax error (missing operator) in query expression).

Jag har provat båda inner join för sig och då funkar det men inte när det är båda.

 

Vad gör jag för fel?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...