Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Felmeddelande ASP.NET[VB]


Fribbe

Recommended Posts

Kör en liten kodsnutt ur boken "Beginning ASP.NET using VB.NET" och lyckas få till ett felmeddelande som jag inte lyckas knäcka.

 

Felet lyder:

Syntax error in FROM clause

 

Felet pekas ut på rad 17:

Line 15: Dim objAdapter as new OledbDataAdapter(strSQL, objConnection)

Line 16:

Line 17: objAdapter.Fill(objDataSet, "User")

Line 18:

Line 19: Dim objDataView as New DataView(objDataSet.Tables("User"))

 

Koden i sin helhet:

<%@ Page Language="vb" Debug="true" %>

<%@ import Namespace="System.Data" %>

<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>

<script runat="server">

 

Sub Page_Load()

Dim strConnection as String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"

strConnection += "Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\aspx\"

strConnection += "Book Beginning ASP.NET using VB.NET\DB\db1.mdb"

data_src.text = strConnection

Dim strSQL as string = "SELECT Name, E-Mail FROM User;"

Dim objDataSet as new DataSet()

 

Dim objConnection as new OledbConnection(strConnection)

Dim objAdapter as new OledbDataAdapter(strSQL, objConnection)

 

objAdapter.Fill(objDataSet, "User")

 

Dim objDataView as New DataView(objDataSet.Tables("User"))

 

dgNameList.DataSource=objDataView

dgNameList.DataBind()

end Sub

 

</script>

<html>

<head>

</head>

<body>

<h4>Reading data from the connection

<asp:label id="data_src" runat="server"></asp:label>

to the DataGrid control.

</h4>

<asp:datagrid id="dgNameList" runat="server"></asp:datagrid>

<br />

</body>

</html>

 

************************

Tacksam får hjälp.

 

Mvh

Anders

Link to comment
Share on other sites

Använd inte kolumn namn som E-mail. - tolkas som minus i SQL. User är heller inget bra tabellnamn då det är ett reserverat ord i SQL.

 

Om du byter namn på dessa så går det bättre.

 

Link to comment
Share on other sites

Bugar och bockar. Det fungerar utmärkt med dessa förändringar.

Kan tänka mig att det ligger till på detta sätt, har dock aldrig haft problem med ordet "User" i vanliga ASP mot Access2000.

 

Vart kan man se info om vilka ord man skall undvika?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...