Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Autonumber --- HJÄLP!!!


Pellas

Recommended Posts

Har ett problem där jag vill skicka in värdet i kolumnen CompanyId, som är av typen Autonumber i en annan tabell (Users.CompanyId):

 

SQLStmt = "INSERT INTO UserCat"

SQLStmt = SQLStmt & "(CompanyId)"

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES(Users.CompanyId)"

 

Problemet är att den inte vill, får meddelandet:

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.

/EB/registrera/insertuser.asp, line 17

 

Tror att det kan bero på att den ena kolumnen har 'Autonumber' och den andra 'Number', men fattar inte varför...

 

HJÄLP!!!

Link to comment
Share on other sites

Kolla så att companyid verkligen är av typen int, dvs tal. Troligen är companyId en sträng nu, därav felmeddelandet.

 

Response.Write "companyId är av typen: " &TypeName(companyId)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...