Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
JUTE

nån som ser var felet är ??

Rekommendera Poster

Har denna filen har kört den ett antal dagar

<%

Dim conn, strSql, strName, strEmail

 

set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

strName = Request.Form("message") 'Request form data

strEmail = Request.Form("txtSubject")

coStr = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"

coStr = coStr & "DBQ=h:\webhotell\www.headforscreen.com\data\markus.mdb"

Conn.Open(coStr)

 

strSql = "INSERT INTO Nyheter (Rubrik,Nyheter) VALUES (" & "'" & strName & "','" & strEmail & "')"

Set rs = Conn.Execute(strSql)

 

Response.Redirect "posta.asp"

%>

 

 

men får detta felmeddelande, filen har funkat innan

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Field 'Nyheter.Rubrik' cannot be a zero-length string.

 

/insert.asp, line 12

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Har lag till detta bara

<FORM METHOD="POST" ACTION="Sample.asp"

ENCTYPE="multipart/form-data"> <INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1" SIZE="50"><BR>

<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Upload"> </FORM>

för att kunna ladda upp filer till servern annanrs har jag inte ändrat något

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

här kommer hela filen, insert.asp heter den filen jag får felmeddelande ifrån:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//SoftQuad Software//DTD HoTMetaL PRO 6.0::19990601::extensions to HTML 4.0//EN" "hmpro6.dtd">

<HTML>

<HEAD>

<TITLE></TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="javascript">

 

<!-- Hide from older browsers...

 

//Function to check form is filled in correctly before submitting

function CheckForm () {

 

 

 

return true;

}

// -->

 

 

//Function to add smiley

function AddSmileyIcon(imagePath)

{

frames.message.focus();

frames.message.document.execCommand('InsertImage', false, imagePath);

 

}

 

 

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR="white"> <SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!-- Hide from older browsers...

 

//Function to format text in the text box

function FormatText(command, option){

frames.message.focus();

frames.message.document.execCommand(command, false, option);

frames.message.focus();

}

 

 

 

//Function to clear form

function ResetForm(){

 

{

frames.message.focus();

frames.message.document.body.innerHTML = '';

return true;

}

return false;

}

//Function to format text in the text box

function FormatText(command, option){

frames.message.focus();

frames.message.document.execCommand(command, false, option);

frames.message.focus();

}

 

// -->

</SCRIPT>

<CENTER>

<FORM METHOD="post" NAME="frmAddMessage" ACTION="insert.asp"

ONSUBMIT="return CheckForm();" ONRESET="return ResetForm();"

ENCTYPE="”multipart/form-data”">

<TABLE CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" WIDTH="417">

<TR VALIGN="MIDDLE">

<TD VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER" WIDTH="110" BGCOLOR="#0033FF"

COLSPAN="3"><B><FONT COLOR="#FFFFFF" FACE="Arial">Rubrik</FONT></B></TD>

<TD VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER" BGCOLOR="#0033FF"

WIDTH="299"><INPUT TYPE="text" SIZE="47" NAME="txtSubject"></TD>

</TR>

<TR VALIGN="MIDDLE">

<TD VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER" WIDTH="110" BGCOLOR="#0033FF"

COLSPAN="3"></TD>

<TD VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER" BGCOLOR="#0033FF"

WIDTH="299"><FONT FACE="Arial" COLOR="#FFFFFF"><B>Skriv Till

Databas</B></FONT></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16" COLSPAN="3"

ROWSPAN="2">

<TABLE>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley1.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley1.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley2.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley2.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley3.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley3.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smileys5.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smileys5.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

 

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smileys6.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smileys6.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"> </TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

<TR>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"><IMG

SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0" ALT=":alien:"

ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;" ALIGN="TOP"></TD>

<TD WIDTH="110" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" HEIGHT="16"

COLSPAN="2"><IMG SRC="smiley4.gif" WIDTH="16" HEIGHT="16" BORDER="0"

ALT=":alien:" ONCLICK="AddSmileyIcon('smiley4.gif')" STYLE="cursor: hand;"

ALIGN="TOP"></TD>

</TR>

</TABLE></TD>

<TD WIDTH="299"><SCRIPT LANGUAGE="javascript">

 

//Create an iframe and turn on the design mode for it

document.write ('<iframe src="IE_textbox.asp" id="message" width="300" height="200"></iframe>')

frames.message.document.designMode = "On";

 

</SCRIPT></TD>

</TR>

<TR VALIGN="MIDDLE">

<TD WIDTH="299" VALIGN="MIDDLE" ALIGN="CENTER">

<IMG SRC="post_button_bold.gif" WIDTH="25" HEIGHT="24" ALIGN="absmiddle"

ALT="Bold" ONCLICK="FormatText('bold', '')" STYLE="cursor: hand;">

<INPUT TYPE="hidden" NAME="message" VALUE="">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Posta Nyhet">

<INPUT TYPE="reset" NAME="Reset" VALUE="Ångra"></TD>

</TR>

</TABLE></FORM></CENTER><%Response.Write(server.mappath("markus.mdb"))%>

<CENTER>

<FORM METHOD="POST" ACTION="Sample.asp"

ENCTYPE="multipart/form-data"> <INPUT TYPE="FILE" NAME="FILE1" SIZE="50"><BR>

<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Upload"> </FORM></CENTER>

</BODY>

</HTML>

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ja, jag skriver in "message" i en iframe som jag kallar IE_texbox.asp, där e ett litet javascript mitt på sidan som tar hand om det i den filen jag la upp och den döper och gör iframen till message

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Inga problem, synd att jag inte kunde vara till någon hjälp...

Jag kollade på ditt script - du använder exakt det jag är ute efter - formattera html i WYSIWYG. Har du med kod för detta?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja - jag letar efter fungerande kod för att snickra ihop en admin-sida för en webplats där de själva kan göra textmassor med fetstil, kursiv m.m. utan att manuellt skriva in taggar. Jag såg fetstilen i din kod - funkade kanon ju!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja jag har lite mer formateringskoder å sånt på en cd som jag spara ner jag kan ta fram det om du vill,men var skall jag skicka det ?? det mesta e javascriptfunktioner

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det vore helt suvve om du kunde maila det till mig: magnus@abilene.nu

Är det en hel CD köper jag den gärna av dig - maila mig så får du min adress!

 

TACK!!!!!!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om det OK så mailar jag dig koder nångång i Helgen, just nu sitter jag med mitt probb och funderar lite, Jag tar fram koderna å mailar det te dig

det e lite smått å gott, så får du dom I helgen eller senast måndag om det OK

Jag har lite på cd lite i böcker och lite från några polare på papper,men jag kan sätta ihop en cd och skicka te dig om du vill, men det går ju snabbare om jag mailar det, så säg bara te

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När du använder: <FORM METHOD="POST"

ENCTYPE="multipart/form-data">

heter textfälten upload.form istället request.form

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej Jono9309

Då får jag detta:

 

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

 

Object required: 'upload'

 

/insert.asp, line 5

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu börjar jag bli litta trött, jag använder ett javascript till "message"

men nu fattar jag inte riktigt hur du menar

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

För att ladda upp filer behövs serverprogrammering.

aspUpload heter t.ex en komponent gjord i VB

(www.aspuload.com) tror jag

Läs mer där.

annars kan du skriva koden själv i asp, men det tar tid.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej jono 9309

jag har inga problem att ladda upp filer, problemet är att formulärdata frå"message" inte sänds till min insert.asp fil som skriver in datan i databasen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

Man behöver inte alls använda en COM komponent för att hantera uppladdning av filer, dock är det starkt att rekommendera ;)

 

Det är lite knöligt att hantera om man inte är så insatt, men kortfattat får du in det postade datat som en binär klump, istället för text som i vanliga fall. ASP har inbyggda funktioner för att jobba med binärt data, dock är det ganska långsamt.

 

Microsoft har ett exempel på hur koden skulle kunna se ut. Om du Googlar kan du hitta annan kod som är mer bearbetad och funktionell.

 

Här är länken till Microsofts sida: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnasdj01/html/asp0900.asp

 

Kom ihåg att när du arbetar med binärt data via request.binaryread, får du inte använda request.form collectionen och vice versa.

 

/foo

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...