Just nu i M3-nätverket
Jump to content

IP


lillen_009

Recommended Posts

Har ska jag få fram vem som har ett visst IP. Det är någon med det som varit inne och spammat i ett forum och en gästbok flera gånget. Söker man på www.ripe.net får man inte fram någon info som jag tycker kan användas för att lokalisera användaren. Följande info får man:

 

inetnum:   0.0.0.0 - 255.255.255.255
netname:   IANA-BLK
descr:    The whole IPv4 address space
country:   NL
admin-c:   IANA1-RIPE
tech-c:    IANA1-RIPE
status:    ALLOCATED UNSPECIFIED
remarks:   The country is really worldwide.
remarks:   This address space is assigned at various other places in
remarks:   the world and might therefore not be in the RIPE database.
mnt-by:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:  RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-routes:  RIPE-NCC-NONE-MNT
changed:   bitbucket@ripe.net 20010529
changed:   bitbucket@ripe.net 20020625
source:    RIPE

role:     Internet Assigned Numbers Authority
address:   see http://www.iana.org.
e-mail:    bitbucket@ripe.net
admin-c:   IANA1-RIPE
tech-c:    IANA1-RIPE
nic-hdl:   IANA1-RIPE
remarks:   For more information on IANA services
remarks:   go to IANA web site at http://www.iana.org.
mnt-by:    RIPE-NCC-MNT
changed:   bitbucket@ripe.net 20010411
source:    RIPE
Hur kan man få fram det på annat sätt
Link to comment
Share on other sites

Hittade den i Kanada

Hur gå man vidare när man får följande uppgifter?:

Bell Canada BELLNEXXIA-10 (NET-65-92-0-0-1)
                 65.92.0.0 - 65.95.255.255
Bell Nexxia (Prod) NEXXIA0130-CA (NET-65-94-0-0-1)
                 65.94.0.0 - 65.94.255.255

 

Link to comment
Share on other sites

Gäller det något olagligt, typ intrångsförsök, dos-attacket etc. så anmäler du det till Bell-Canadas abuseavdelning och bifogar alla loggar (med tidstämpel och tidzon).

 

Gäller det däremot några inlägg i en gästbok eller på ett forum så får du nog reda ut det på egen hand, tex genom att blocka access för den användaren eller för det ip-segmentet.

 

ISP'er lämnar inte ut personuppgifter om sina kunder annat än till polisen när det gäller brottsutredningar.

 

 

==Coleburn==

 

--------------------

”It takes a lot of knowledge to

really mess something up!”

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...