Just nu i M3-nätverket
Jump to content

If-sats i Global.asa


Hans

Recommended Posts

Jag har behov av att använda en If-sats i Application_OnStart i global.asa, eftersom jag behöver ha lite olika sökvägar då jag testar lokalt och då sidan ligger på webbhotellet. Mitt problem är att If-satsen funkar lokalt (IIS/5.0) men om jag läggar ut Global.asa på hotellet (IIS/6.0) så upphör siten att funka. Remmar jag bort If-satsen funkar det igen.

If-sats i Session_OnStart funkar, men då kommer problem nr:2.

 

Jag har redan en If-sats i Session_OnStart och om jag lägger något efter End if så exekveras det inte. Om jag tex efter End If sätter en global- eller sessionvariabel finns den inte.

 

Vad göra, tacksam för tips!!

 

Hans

 

[inlägget ändrat 2002-11-12 09:51:17 av Hans Bergström]

Link to comment
Share on other sites

Här är ett exempel. Efter lite mer praktiska test visar det sig att lokalt exekveras inget från If-satsen och framåt, verken det som ligger i satesn eller den rad som ligger efter If-en. Lägger jag ut det på webbhotellet får man ett körfel.

 

SUB Application_OnStart

Application.Lock

Application("visitors")=0

Application ("roten") = Server.MapPath ("\")

Application ("pagang") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Application("roten") & "\xxx\pagang.mdb;"

Application ("personal") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Application("roten") & "\xxx\personal.mdb;"

Application ("guest") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Application("roten") & "\xxx\guest.mdb;"

Application ("maillista") = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Application("roten") & "\xxx\maillista.mdb;"

If Request.ServerVariables("SERVER_NAME") = "www.hola.fhsk.se" Then

Application("Webbmaster")="Jag"

else

Application("Webbmaster")="fortfarande jag"

end if

Application ("Tid") = Now()

Application.Unlock

END SUB

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...