Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Paging


Alessandra

Recommended Posts

Hjälp!!!

På mitt forum har jag lagt till paging, grejen är att sidorna skapas men samma inlägg/diskussion repeteras. När jag trycker på sida 2 el 3 osv så kommer samma 15 inlägg upp hela tiden. Vet någon vad det är som saknas?

// Alexandra

Link to comment
Share on other sites

Tack, för ex. Jag har testat även denna och nu verkar att jag har en loop för mycket, den klagar på det....Jag har en loop så löper igenom databasen och skriver ut alla inlägg och en loop till paging och de två gillar inte varandra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra....Eller är det jag som tänker just nu helt fel...

 

Link to comment
Share on other sites

Svårt att säga vad du konkret kan göra när man inte ser koden. Men spontant tycker jag att det borde räcka md en Loop för att skriva ut innehållet och tycker inte att det ska behövas en för sidorna. Det borde man lkunna lösa med lite matematik. Definiera inlägg/sida och sedan sätta det i jämförelse med tatala antalet inlägg för att få fram antalet sidor.

 

Hypotetiskt

 

Link to comment
Share on other sites

<%

 

Dim IntSida, Conn, RS, SQL

IntSida = Trim(Request.QueryString("Sida"))

If IntSida = "" Then

IntSida = 1

Else

IntSida = Cint(IntSida) ' Gör om det till ett tal

End If

 

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Conn.Open "suppo1"

Sql="SELECT * FROM supp2 WHERE orig= TRUE ORDER BY supp2.datum DESC, supp2.Did, supp2.IID"

RS.Open SQL, Conn, 3,1

 

If RS.EOF = True Then

Response.Write("Inga poster hittades i databasen!<BR>")

Else

'Bestämmer hur många inlägg det ska vara per sida

RS.PageSize = 21

RS.AbsolutePage = IntSida

End If

%>

<table border="0" width="500" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">

<tr>

<td>

<table border="0" width="500" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td><img src="bilder/fiskanaslogo2.jpg" usemap="#map1" border="0">

</td>

</tr>

 

<tr width="500">

<td witdh="500" height="500" background="bilder/backrund2.gif" valign="top" align="center"><p><br><p>

<table border="0" align="center">

<tr><td>

<td class=rubrik>ditt forum

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<td align="left"><br><span class=text>

Här är ditt nya forum. Du kan starta dina egna diskutioner,<br>delta i andra samt lägga till dina nya inlägg.

</span><p>

<a href="forum3.asp">nytt anslag</a>

 

</td>

</tr>

</table>

 

<table border="0" width="400" valign="top" align="right"><tr><td>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200" valign="top" align="center">

<thead>

<tr class="rubrik">

<th bgcolor="#cccc99">Ämne</th>

<th bgcolor="#cccc99">Förnamn</th>

<th bgcolor="#cccc99">Datum</th>

<th bgcolor="#cccc99">Svar</th>

<th bgcolor="#cccc99">Senaste inlägg</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<%

On Error Resume Next

RS.MoveFirst

Do While Not RS.EOF

%>

<%

Do until RS.EOF Or IntAntal >= RS.PageSize

' räknare

IntAntal = IntAntal + 1

%>

<tr valign="top" class="text">

<td><a href="forum2.asp?did=<%=rs("iid")%>">

<%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("Amne").Value)%></a><br></td>

<td><%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("Namn").Value)%><br></td>

<td><%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("Datum").Value)%><br></td>

<td><%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("Antal").Value)%><br></td>

<td><%=Server.HTMLEncode(RS.Fields("senaste").Value)%><br></td>

</tr>

 

 

<tr>

<td colspan="5" align="center">

<% Rs.MoveNext

Loop

%>

<%

RS.MoveNext

Loop

 

If RS.PageCount > 1 then

For I = 1 To RS.PageCount

If I <> IntSida Then

Response.Write("<A href='forum.asp?Sida=" & I & "'>" & I & "</A> ")

Else

Response.Write(I & " ")

End If

Next

End If

 

RS.Close

Conn.Close

%>

 

 

 

 

 

 

</td>

</tr>

</tbody>

</td>

</tr>

</table>

så ser min kod ut, looparna funkar men då kommer gammla problemet tillbaka..

 

Link to comment
Share on other sites

Tror att felet ligger matematiskt. Att det inte är tillräckligt räknat för att definiera inläggen som ska visas på sida två. Om du inte får det att fungera kan du ändra på namnen i databasen (om de inte redan är påhittade) och maila den till mig så ska jag försöka hjälpa dig. (svårt att säga vad som är fel när man inte kan prova själv - för mig iaf)

 

aloep02@student.vxu.se

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...