Just nu i M3-nätverket
Jump to content

vad betyder detta?


Unas tha man

Recommended Posts

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)

[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.

/forum/forum_inlagg.asp, line 76

 

I forum_inlagg.asp ser line 76 ut såhär:

Connect.Execute(SQL)

 

Jag kör allt genom IIS och har access2000 installerat..

 

peace

Link to comment
Share on other sites

tack Noicekiller!

Det är detta som står ovanför:

SQL = "UPDATE inlagg Set sidvisningar = sidvisningar + 1 Where id=" & id_number &""

Connect.Execute(SQL)###sen detta under

 

SQL vet jag inte vad det är riktigt, men jag har iaf inget SQL installerat eller så... Please help me!

 

peace

 

Link to comment
Share on other sites

Hur ser din Connect-rad ut?

	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.mappath("db\databasen.mdb")

Nåt sånt ungefär?

Har du kikat att du har allmänna skrivrättigheter till den mappen/filen?

 

-NoiseKiller, för ljudlösa GHz

 

Link to comment
Share on other sites

Vad är Connect för objekt? Antagligen ett ADODB.Connection, men jag måste se all kod som har med Connect-objektet att göra för att kunna peka på felet.

 

I variabeln SQL har du dock ett fel du bör rätta till. Anta att id_number är 5. Då kommer SQL att ha följande värde:

UPDATE inlagg Set sidvisningar = sidvisningar + 1 Where id=5"

 

Alltså ett " för mycket. Skippa &"" på slutet så slipper du det.

 

Link to comment
Share on other sites

<!-- #include file="adovbs.inc" -->

<!-- #Include File = "make_link.inc" -->

 

<html>

<head>

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">

<!--

function popup(url,width,height)

{

unik=new Date();

unik=unik.getSeconds()+"_"+unik.getMinutes()+"_"+unik.getHours();

stuff = "toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width= " +width + ", height = " +height

window.open(url , unik , stuff );

}

-->

</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function formCheck()

{

if (document.form1.namn.value == "")

{

alert("Fyll i ditt namn");

return false;

}

if (document.form1.mail.value == "")

{

alert("Fyll i en mailadress");

return false;

}

if (document.form1.rubrik.value == "")

{

alert("Fyll i en rubrik");

return false;

}

if (document.form1.innehall.value == "")

{

alert("Fyll i en text");

return false;

}

}

</SCRIPT>

<title>forum</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

</head>

 

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td>

<p align="left"><span class="stor_rubrik">Forum - l&auml;s inl&auml;gg</span></p>

<p>&raquo; <a href="forum.asp">Tillbaka till forumsidan</a></p>

<p>

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/forum.mdb")&";"

id_number = Request.QueryString("id")

Addera = "Select * From inlagg Where id =" &id_number

RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

sparad_rubrik = RecSet("rubrik")

%>

<%

 

Response.Cookies("janfang_forum")("nummer" & Request.QueryString("id")) = RecSet("svar")

Response.Cookies("janfang_forum").Expires = "December 10, 2009"

 

%>

<%

SQL = "UPDATE inlagg Set sidvisningar = sidvisningar + 1 Where id=" & id_number &""

Connect.Execute(SQL)

%>

</p>

<table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" bgcolor="#000000">

<tr valign="top" bgcolor="#CAD3DF">

<td width="102" bgcolor="#CAD3DF"><%=RecSet("namn")%></td>

<td width="498">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td width="67%" height="16">

<div align="center"><b><%=RecSet("rubrik")%></b> </div>

</td>

<td width="33%" height="16">

<div align="right">(<%=RecSet("datum")%>)</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr valign="top" bgcolor="#FFFFFF">

<td width="102">

<div align="center"><a href="mailto:<%=RecSet("mail")%>">Mail</a></div>

</td>

<td width="498">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">

<tr>

<td>

<p><%=make_link(RecSet("inlagg"))%></p>

<%

If Session("forum_admin") = 1 Then

%>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#CAD3DF">

<tr>

<td> Funktioner: &raquo; <a href="forum_do_bort.asp?vad=hela&id=<%=RecSet("id")%>" onClick="return confirm('Vill du verkligen ta bort inlägget?');">ta

bort</a> &raquo; <a href="javascript:popup('forum_edit.asp?vad=inlagg&id=<%=RecSet("id")%>',480,520);">redigera</a>

</td>

</tr>

</table>

<%

End If

%>

<%

RecSet.Close

Connect.Close

Set RecSet = nothing

Set Connect = nothing

%>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<p><b>Svar p&aring; detta inl&auml;gg </b></p>

<table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" bgcolor="#000000">

<%

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/forum.mdb")&";"

sida = Request.QueryString("id")

 

' ############### Pagingscript från www.fatmilk.nu #####################

Const perSida = 5

Dim onPage

If Request.QueryString("onPage") = "" then

onPage = 1

Else

onPage = Request.QueryString("onPage")

End If

 

 

RecSet.CursorLocation = 3

RecSet.CacheSize = perSida

 

 

Addera = "Select * From svar Where ref_id =" &sida &" ORDER BY datum"

RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

 

If RecSet.EOF Then

Response.Write "Det finns inga svar. Kanske du ska skriva det första?"

Else

 

 

RecSet.MoveFirst

RecSet.PageSize = perSida

 

Dim TotalPages

TotalPages = RecSet.PageCount

RecSet.AbsolutePage = onPage

Dim count

 

Count = 0

Do While Not RecSet.EOF And Count < RecSet.PageSize

 

nummer = nummer + 1

If nummer Mod 2 = 0 then

color = "#FFFFFF"

Else

color = "#E0E0E0"

End If

 

%>

<tr valign="top" bgcolor="#CAD3DF">

<td width="102" bgcolor="#CAD3DF"><%=RecSet("namn")%></td>

<td width="498">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>

<td width="67%">

<div align="center"><b><%=RecSet("rubrik")%></b> </div>

</td>

<td width="33%">

<div align="right">(<%=RecSet("datum")%>)</div>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<td width="102" bgcolor="#FFFFFF">

<div align="center"><a href="mailto:<%=RecSet("mail")%>">Mail</a>

</div>

</td>

<td width="498" bgcolor="<%=color%>">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">

<tr>

<td>

<p><%=make_link(RecSet("inlagg"))%></p>

<%

If Session("forum_admin") = 1 Then

%>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#CAD3DF">

<tr>

<td> Funktioner: &raquo; <a href="forum_do_bort.asp?vad=svar&id=<%=RecSet("id")%>" onClick="return confirm('Vill du verkligen ta bort svaret?');">ta

bort</a> &raquo; <a href="javascript:popup('forum_edit.asp?vad=svar&id=<%=RecSet("id")%>',480,520);">redigera</a></td>

</tr>

</table>

<%

End If

%>

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<%

Count = Count + 1

RecSet.MoveNext

Loop

End If

%>

</table>

<p> </p>

<%

If TotalPages <> 1 Then

If (Int(onPage)) <> 1 Then

%>

<p> <a href="forum_inlagg.asp?id=<%=sida%>&onPage=<%=(Int(onPage)-1)%>">&#60;&#60;</a>

<%Else%>

<%End If%>

<%

Dim Pages

For Pages = 1 To TotalPages

%>

<%If (Int(Pages)) = (Int(onPage)) Then%>

<b><%=Pages%></b>

<%Else%>

<a href="forum_inlagg.asp?id=<%=sida%>&onPage=<%=Pages%>"><%=Pages%></a>

<%End If%>

<%Next%>

<%End If%>

<%

If (Int(onPage)) <> (Int(TotalPages)) Then

%>

<a href="forum_inlagg.asp?id=<%=sida%>&onPage=<%=(Int(onPage)+1)%>">&#62;&#62;</a>

<%Else%>

<%End If%>

<%

RecSet.Close

Connect.Close

Set RecSet = nothing

Set Connect = nothing

%>

<p><b>Skriv svar p&aring; inl&auml;gget</b></p>

<form name="form1" method="post" action="forum_do_svar.asp" onSubmit="return formCheck()">

<p> </p>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr valign="top">

<td width="51%"><b>1. </b>Ditt namn:<br>

<input type="text" name="namn" size="35">

</td>

<td width="49%"><b>2. </b>Din mailadress:<br>

<input type="text" name="mail" size="35">

</td>

</tr>

<tr valign="top">

<td width="51%"><b>3.</b> Rubrik:<br>

<input type="text" name="rubrik" size="35" value="SV: <%=sparad_rubrik%>">

</td>

<td width="49%">

<input type="hidden" name="ref_id" value="<%=sida%>">

</td>

</tr>

</table>

<p><b>4.</b> Inl&auml;gget:<br>

<textarea name="innehall" cols="50" rows="10"></textarea>

</p>

<p>

<input type="submit" name="Submit" value="Skicka ">

<input type="reset" name="Submit2" value="Rensa alla f&auml;lten">

</p>

</form>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

Link to comment
Share on other sites

host... menade att jag ville se all kod som har med problemet att göra, dvs def av Connect-objeket etc... Nedanstående hade räckt:

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/forum.mdb")&";"

id_number = Request.QueryString("id")

Addera = "Select * From inlagg Where id =" &id_number

RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

SQL = "UPDATE inlagg Set sidvisningar = sidvisningar + 1 Where id=" & id_number &""

Connect.Execute(SQL)

 

Du bör ta bort &"" sist i SQL, det kan vara det som stör.

Om det inte är några problem med RecSet så tyder ju det på att Connect-objektet i sig är ok. Har aldrig stött på det här felet, så för mig kan det vara allt från att databasen är skrivskyddad, tabellen låst, sidvisningar är inte en int till något helt annat. Men åtgärda först & "" och se om det hjälper.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...