Just nu i M3-nätverket
Jump to content

den skriver inte ut rätt (inner join)


ampy

Recommended Posts

SQL = "SELECT k.*, m.* From kompisar k inner join members m on m.username = k.agare " &_
"WHERE k.agare_id = "&session("id")&" AND k.godkann = 'ja' order by k.medlem"

Set RecSet = Connect.Execute(SQL)

If not recset.eof then

	do until recset.eof

   			If Len(recset("medlem")) > 11 then
			strusername = Left(recset("medlem"),11)
			name = ""&strusername&"."
			else
			name = recset("medlem") 
			End If
					

	response.write recset("status")

men när den skriver ut recset("status") (status är från kolumnen members) så skriver den bara ut online fast att det inte stämmer!

 

Är det något jag har gjort fel i kodningen eller?

 

Är inte så där jättebra på inner join

Link to comment
Share on other sites

pröva att skriva ut username också för att se om du har rätt användare. Du kan också stega dig igenom ditt recordset och skriva ut alla för att se så du inte har några dubletter.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...