Just nu i M3-nätverket
Jump to content

If sats ( Fraktavgift )


Leon Radley

Recommended Posts

håller på med en shopping cart och undrar varför inte denna enkla If sats vill fungera så att jag kan få ut CCcart_Shipping till 0 om CCcart_SubTotal >= Session("Freightlimit") och om den inte är det så ska den sätta CCcart_Shipping till värdet freight i recordsetet.

 

<%

Dim ShippingRS__value

ShippingRS__value = "0"

If (CCcart_Weight <> "") Then

ShippingRS__value = CCcart_Weight

End If

%>

<%

Dim ShippingRS

Dim ShippingRS_numRows

 

Set ShippingRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

ShippingRS.ActiveConnection = MM_CharonCart_STRING

ShippingRS.Source = "SELECT * FROM Freight WHERE weightfrom <= " + Replace(ShippingRS__value, "'", "''") + " AND weightto > " + Replace(ShippingRS__value, "'", "''") + ""

ShippingRS.CursorType = 0

ShippingRS.CursorLocation = 2

ShippingRS.LockType = 1

ShippingRS.Open()

 

ShippingRS_numRows = 0

%>

<%

x=FormatNumber(CCcart_SubTotal, 0, -2, -2, -2)

y=FormatNumber(Session("Freightlimit"), 0, -2, -2, -2)

If x >= y Then

CCcart_Shipping = 0

Else

CCcart_Shipping=ShippingRS.Fields.Item("freight").Value

End If

%>

 

[inlägget ändrat 2002-10-31 16:53:26 av Leon Radley]

Link to comment
Share on other sites

Du kan få lite knepiga resultat om din variabel inte är satt. Om du börjar med att testa om den är lika med "" är detta sant så sätter du den till "". Då vet du att den med säkerhet innehåller ""

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...