Just nu i M3-nätverket
Jump to content

ADODB.command vägrar fungera???


jonas-ponas

Recommended Posts

skulle vara tacksam om nån kunde säga vad som är fel???

-----

strConnect= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath("e_cards.mdb")

 

set objCommand = server.CreateObject("ADODB.Command")

 

strSQLInsert = " "

strSQLInsert = strSQLInsert & "INSERT INTO message(to_email, from_email, subject, message) VALUES('"& strTo & "','" & strFrom & "','" & strSubject & "','" & strtext & "');"

 

with objCommand

.ActiveConnection = strConnect

.CommandType = adCmdText

.CommandText = strSQLInsert

.Execute

end with

------

felmeddelande i browser= HTTP 500 internal server error, the page cannot be displayed

 

//desperat

Link to comment
Share on other sites

Skall det inte till ett semikolon?

strConnect= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath("e_cards.mdb") & ";"

 

/ Kristoffer

Windows kunde inte hitta något tangentbord. Tryck F1 för att försöka igen eller F2 för att avbryta.

 

Link to comment
Share on other sites

Mikael Ericsson

Ett tips.

Om du vill se det riktiga felmeddelandet på sidan gör så här:

Välj Verktyg, Internet-alternativ, Avancerat.

Ta bort markeringen för "Visa egna HTTP-felmeddelanden"

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...