Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hämta från Spelare från en tabel resultatet från e


Gerteniua

Recommended Posts

Har problem igen!

 

Jag vill hämta dom olika resultaten och summera dom. Sen ska nästa spelares resultat summeras. Så här är det skrivet nu?

 

Wiew = "SELECT ID, Namn, Serier, Poang, H_B, Resultat FROM Medlemmar, Resultat "

RecSet.Open Wiew, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>

<% Do Until RecSet.EOF %>

 

 

<% Namn=RecSet("Namn")

Res = Res + RecSet("Resultat")

Serier = Serier + RecSet("Serier")

Snitt = Res/ Serier

Snitt = FormatNumber(Snitt,1)

P=P+RecSet("Poang")

PSnitt=P/Serier

PSnitt=FormatNumber(PSnitt,2)

 

If RecSet("H_B")="H" Then %>

Hemma

<% Resh = Resh + RecSet("Resultat")

Serierh = Serierh + RecSet("Serier")

Snitth = Resh/ Serierh

Snitth = FormatNumber(Snitth,1)

 

ELSEIF Recset("H_B")="B" THEN %>

Borta

<% Resb = Resb + RecSet("Resultat")

Serierb = Serierb + RecSet("Serier")

Snittb = Resb/ Serierb

Snittb = FormatNumber(Snittb,1)

 

END IF %>

 

<% RecSet.MoveNext

Loop %>

 

Tack på förhand

//Gert

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

du skriver inte vad du får för problem. Men spontant av din select sats så får du alla rade från medlemmar och alla rader från resultat i alla tänkbara kombinationer. Var det så du ville ha det ??

 

Sedan skulle jag personligen göra summeringen i selectsatsen.

 

-------------------------------------------------

Den som är riktigt smart inser att han är riktigt korkad.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...