Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Öppna en mdb från VB


Arne1

Recommended Posts

Varför fungerar ej denna kod??

Den ligger i en modul

 

Option Explicit

Dim appAccess As Object

Sub main()

DisplayForm

End Sub

Sub DisplayForm()

Dim strDB

' Initialize string to database path.

Const strConPathToSamples = "E:\Program\VB98\"

 

strDB = strConPathToSamples & "Nwind.mdb"

' Create new instance of Microsoft Access.

Set appAccess = CreateObject("Access.Application")

' Open database in Microsoft Access window.

appAccess.OpenCurrentDatabase (strDB)

' Open Orders form.

appAccess.DoCmd.OpenForm "Suppliers", acNormal

End Sub

 

Jag får ingen error description eller error number.

Mdb filen öppnas ej??

Tacksam för alla snabba svar

/Arne1

Link to comment
Share on other sites

Arne1

 

Stega igenom koden och använd debug.print för att se vilka värden variablerna har.

 

Varför ska du öppna den i Access?

 

 

Mvh

Dennis

Besök Sveriges ledande oberoende webbplats om MS Excel: http://www.xldennis.com

 

Link to comment
Share on other sites

Svar till XL-Dennis

 

Har stegat koden ett antal gånger och har riktiga värden.

 

Jag skall öppna Access för att användaren skall få tillgång till den i programmet utpekade databasen. Det blir det enda sättet för användaren att komma åt denna databas.

 

//Arne1

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan B Karlsson

Inte för att jag vet, men kan det vara att man måste sätta objektet till synligt?

 

appAccess.visible=true

 

??

 

Link to comment
Share on other sites

appAccess.Visible = true

Fungerade Tack!!

 

Är det någon som vet hur man skickar med ett lösenord till databasen i samma sub??

 

/// Arne1

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...