Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Uppdatera databas


Herr Bill

Recommended Posts

Hej,

 

jag får följande felmeddelande då jag försööker uppdatera en rad i min databas:

 

******************************************

ADODB.Recordset.1 error '80004005'

 

SQLState: 34000

Native Error Code: 0

[iNTERSOLV][ODBC SequeLink driver]Statement with cursor named in this statement's CURRENT-OF-CURSOR clause is not a SELECT FOR UPDATE.

 

/ekonomikonsulter2/andra_foretag_process.asp, line 63

***********************************************

 

Koden i andra_foretag_process.asp ser ut som följer:

 

<%@ Language=VBScript %>

<!-- #include file="db.inc" -->

<%

For Each key in Request.Form

strname = key

strvalue = Request.Form(key)

Session(strname) = strvalue

Next

 

 

Foretagsnamn = Request.Form("Foretagsnamn")

Organisationsnummer = Request.Form("Organisationsnummer")

Kontaktperson = Request.Form("Kontaktperson")

Kontaktperson_email = Request.Form("Kontaktperson_email")

Anstallda = Request.Form("Anstallda")

Lan = Request.Form("Lan")

Kommun = Request.Form("Kommun")

Postadress_gata = Request.Form("Postadress_gata")

Postadress_postnummer = Request.Form("Postadress_postnummer")

Postadress_ort = Request.Form("Postadress_ort")

Besoksadress_gata = Request.Form("Besoksadress_gata")

Besoksadress_ort = Request.Form("Besoksadress_ort")

Telefon = Request.Form("Telefon")

Fax = Request.Form("Fax")

Email = Request.Form("Email")

URL = Request.Form("URL")

Presentation = Request.Form("Presentation")

Tjanster = Request.Form("Tjanster")

Nya_kategorier = Request.Form("Nya_kategorier")

Password = Request.Form("Password")

Logo = Request.Form("Logo")

Logo_namn = Request.Form("Logo_namn")

 

 

Set rsc = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")

Villkor = "SELECT * FROM Foretagsregister2 WHERE ID=" & Request.Form("ID")

rsc.Open Villkor,Connect,adOpenDynamic,adLockOptimistic

 

rsc("Foretagsnamn") = Foretagsnamn

rsc("Organisationsnummer") = Organisationsnummer

rsc("Kontaktperson") = Kontaktperson

rsc("Kontaktperson_email") = Kontaktperson_email

rsc("Anstallda") = Anstallda

rsc("Lan") = Lan

rsc("Kommun") = Kommun

rsc("Postadress_gata") = Postadress_gata

rsc("Postadress_postnummer")= Postadress_postnummer

rsc("Postadress_ort") = Postadress_ort

rsc("Besoksadress_gata") = Besoksadress_gata

rsc("Besoksadress_ort") = Besoksadress_ort

rsc("Telefon") = Telefon

rsc("Fax") = Fax

rsc("Email") = Email

rsc("URL") = URL

rsc("Presentation") = Presentation

rsc("Tjanster") = Tjanster

rsc("Nya_kategorier") = Nya_kategorier

rsc("Password") = Password

rsc("Logo") = Logo

rsc("Logo_namn") = Logo_namn

 

 

rsc.Update

Connect.Close

Response.Redirect "main.asp?Msg=Uppdatering genomförd"

%>

 

Vad kan felet vara?

Link to comment
Share on other sites

Jag brukar alltid rekommendera att använda UPDATE-satser istället för rs.update. Testa om det hjälper att istället för så som du gjort göra följande:

 

dim strSQL
strSQL = "UPDATE Foretagsregister2 SET Foretagsnamn = '" & Foretagsnamn & "', " & _
"Organisationsnummer = '" & Organisationsnummer & "', " & _
...
"Logo_namn = '" & Logo_namn & "' " & _
"WHERE ID=" & Request.Form("ID")

Connect.execute(strSQL)

 

Annars undrar jag lite vad db.inc innehåller. Jag saknar bland annat en connect.open och en adovbs.inc eller liknande.

 

/Niklas

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...