Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hämta MAX Värdet fr en tabell


Gerteniua

Recommended Posts

Vill hämta MAX Värdet fr resultat.

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Wiev = "SELECT * FROM resultat "

RS.Open Wiev, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

Provade med <%=MAX(RS("Resultat"))%> Inkomplatibla typer

 

/Gerteniua

 

[inlägget ändrat 2002-10-14 23:55:41 av Gerteniua]

Link to comment
Share on other sites

Du kan göra så här:

 

Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Wiev = "SELECT MAX(kolumnNamn) FROM resultat"
RS.Open Wiev, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Response.write RS("kolumnNamn")

 

Var det det du ville åstadkomma?

 

mvh,

query

_________________________________________________________

Things should be made as simple as possible, but not any simpler.

- Albert Einstein

 

 

Link to comment
Share on other sites

Max är ett SQL-kommando och ska alltså köras i SQL-koden, inte i ASP-koden...

 

view = "SELECT max(varde) from resultat"

 

Inte för att det har betydelse, men du har stavat aningen fel till View...;)

 

Link to comment
Share on other sites

Vad jag vill göra är följande:

Hämta flera resultat och sen sortera ut max och min resultat:

 

Resultaten är RecSet satsen och RSMax är Max satsen. Jag får följande svar på denna SQL Sats: ADODB.Recordset (0x800A0CC1)

Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.

/bowling/gert.asp, line 30

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\inetpub\wwwroot\bowling\data\bowlingresultat.mdb"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Wiew = "SELECT * FROM resultat ORDER BY Datum"

RecSet.Open Wiew, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

Set RSMax = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Re = "SELECT MAX(Poang) FROM Resultat"

RSMax.Open Re, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

%>

<h2>Bowling Resultat <%=RecSet("Spelare")%></h2>

 

<% Response.Write "MaxVärde "%>

Linje 30: <%=RSMax("Poang")%>

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan ange antingen fältnamn (poang) eller fältnummer (0..n). Har fältet inget namn måste du använda fältnumret.

 

Fältet (eller kolumnen) längst till vänster är 0, nästa 1 etc.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...