Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Databasfel i Xp och IIS5


Deadelus

Recommended Posts

Jag förstår ine vad som är fel. Det funkar med PWS och Win98 men inte i XP och IIS5

 

Jag får detta felmeddelande:

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)

[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.

/asp/020122/SparaMeny.asp, line 27

 

Jag vet att det kan ha med rättigheter att göra men jag vet inte var och hur jag ska göra.

 

Här min kod:

 

<%@Language=VBScript%>

<% Option Explicit %>

 

<%

Dim con

Dim SQL

Dim Menytyp

Dim Namn

Dim RotID

 

Menytyp = Request.QueryString("Menytyp")

Namn = Request.QueryString("Namn")

RotID = Request.QueryString("RotID")

 

If Namn <> "" then

 

If Menytyp = "Rot" then

SQL = "INSERT INTO tblRot(Namn) VALUES('" & Namn & "')"

ElseIf Menytyp = "UnderMeny" then

SQL = "INSERT INTO tblUnderMeny(Namn,RotID) VALUES('" & Namn & "'," & RotID & ")"

End if

 

'Response.Write SQL

 

Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

con.Open "MenyKoppling"

con.Execute SQL

con.Close

Set con = nothing

End if

%>

 

Snälla nån hjälp mig för det går mig på nerverna.

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att det inte fungerar med XP men i win98 är att du i XP har ett annat säkerhetssystem.

 

I win98 så fick alla användare skriva till vilkafiler som helts. Det får man inte i XP. Så ditt problem är helt enkelt att din Webserver inte får skriva till din databasfil.

 

Det vill säga användaren IUSR_ inte får skriva till databasfilen/mappen som filen ligger i.

 

Sök på forumet frågan har varit uppe för..

 

- M

-----------------------------------------------------

ju mer jag lär mig ju mer inser jag så lite jag kan

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...